Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asemum striatum Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Asemum striatum, foto Václav Křivan
Tesařík Asemum striatum, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožen a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vývoj probíhá v pařezech, dolních částech kmenů nebo kořenových nábězích borovice nebo smrku. Vyskytuje se především v nižších a středních polohách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh v kulturních porostech jehličnanů. Vyskytuje se především v Čechách, na Moravě je méně častý.
 • Vysočina: V kraji Vysočina se jedná o poměrně vzácný a spíše přehlížený druh. Recentní nálezy pocházejí z reliktních borů v údolí Oslavy a Jihlavy. V kulturních porostech jehličnanů zjištěn nebyl.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Asemum striatum

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Asemum striatum Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.