Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anoplodera rufipes Schaller, 1783 - tesařík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožen pouze změnou druhové skladby lesních porostů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nižších a středních poloh vázaný na duby. Vývoj probíhá v kůře nebo pod kůrou suchých kmenů a větví.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vyskytuje se v zachovalejších lesích v nižších a střeních polohách, především v dosahu říčních údolí. Na Moravě je hojnější na Břeclavsku, v Podyjí nebo Moravském krasu.
 • Vysočina: Výskyt v Kraji Vysočina je znám pouze z údolí Oslavy, možné je objevení i v dalších říčních údolích (Jihlava, Rokytná).
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Anoplodera rufipes

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Anoplodera rufipes Schaller, 1783 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.