Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Anisarthron barbipes, Třebíč, foto Václav Křivan
Tesařík Anisarthron barbipes, Třebíč, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

  • Vysočina: Druh je ohrožený odstraňováním poškozených stromů z parků a alejí, případně jednorázovou obnovou těchto porostů, kdy dochází k odstranění většiny starších stromů.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Vývoj probíhá v odumřelých částech kmenů živých listnatých stromů, poškozených stržením kůry, v pahýlech a zlomech silnějších větví. Vyskytuje se nejčastěji v parcích, zahradách, stromořadích, méně často v lesních biotopech.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Výskyt je lokální, především v nížinách je častější.
  • Vysočina: Nejvíce nálezů pochází z Třebíčska, jinde byl zjištěn jen velmi vzácně. Většinou se jedná o nálezy v parcích a stromořadích. Nejčastěji bývá zjištěn na lípách a javorech.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Anisarthron barbipes

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 6. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.