Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anastrangalia dubia Scopoli, 1763 - tesařík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený úbytkem jedle a nedostatkem mrtvého dřeva v lesních porostech.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Horský druh vázaný na jedli a smrk. Vývoj probíhá v silnějších kmenech odumřelých stromů bez kůry.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh je rozšířený především v horských oblastech a v pahorkatinách v zachovalejších lesních biotopech s hojnějším zastoupením jedle. V Čechách je to především Křivoklátsko a okolí Prahy, na Moravě je znám z nižších poloh z Moravského Krasu nebo Podyjí.
 • Vysočina: V Kraji Vysočina se jedná o velmi vzácný druh. Překvapivě chybí ve Žďárksých vrších, jednotlivé nálezy jsou ze Svratecka a údolí Želetavky, kde výskyt navazuje na populace v okolí Vranovské přehrady.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Anastrangalia dubia

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Anastrangalia dubia Scopoli, 1763 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.