Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anaglyptus mysticus Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Anaglyptus mysticus, Kojetice na Moravě, foto Václav Křivan
Tesařík Anaglyptus mysticus, Kojetice na Moravě, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožen pouze přeměnou přírodě blízkých lesů na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh teplých oblastí vázaný především na přirozenější lesní biotopy s pestrou druhovou skladbou, staré ovocné sady, parky či zahrady. Vývoj probíhá v odumřelém dřevě listnáčů, nejčastěji lísky, třešně, hlohu, jasanu buku apod.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V teplých oblastech v lesnatých územích se vyskytuje celkem hojně. Ve vyšších polohách je velmi lokální až vzácný.
 • Vysočina: Lokální druh teplejších oblastí Třebíčska a Žďárska. Hojnější je jen v nejzachovalejších přírodě blízkých lesích říčních údolí (Jihlava, Oslava, Rokytná).
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Anaglyptus mysticus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Anaglyptus mysticus Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 11. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.