Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Agapanthia violacea Fabricius, 1775 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Agapanthia violacea, Slavíkovice, foto Václav Křivan
Kozlíček Agapanthia violacea, Slavíkovice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh přes svou vzácnost ve sledované oblasti nelze považovat za ohrožený.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Stepní druh vázaný různé druhy bylin, jako je vojtěška, šalvěj, pcháče, vikve a podobně. Vyskytuje se na osluněných místech, jako jsou náspy cest, okraje polí a rozvolněné stepní trávníky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný druh stepních oblastí rozšířený v ČR pouze na jižní Moravě v nejteplejších oblastech.
 • Vysočina: Starší údaj ze západního Znojemska z kvadrátu 7159 byl recentně potvrzen nálezem na drobné stepní lokalitě na Jemnicku u Slavíkovic v roce 2012. Druh zde dosahuje okraje areálu, ale je možné, že bude nalezen i na dalších stepních lokalitách na východě Třebíčska.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Agapanthia violacea

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Agapanthia violacea Fabricius, 1775 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.