Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aegomorphus clavipes Schrank, 1781 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Aegomorphus clavipes, foto Václav Křivan
Kozlíček Aegomorphus clavipes, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je kriticky ohrožený a bezprostředně ohrožený vymřením.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vývoj probíhá v silnějších kmenech či větvích různých druhů listnáčů, zejména buku, méně často dubu, lípy či jiných dřevin. Vývoj je dvouletý. Vyskytuje se zejména ve středních a nižších polohách v zachovalých listnatých lesích s dostatkem mrtvého dřeva.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální a řídký druh. Vyskytuje se v zachovalejších bučinách, suťových a smíšených lesích.
 • Vysočina: Recentní výskyt z území kraje není doložen. K dispozici jsou pouze starší nálezy z údolí Oslavy, kde však může stále populace tohoto druhu přežívat.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Aegomorphus clavipes

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Aegomorphus clavipes Schrank, 1781 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.