Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Acanthocinus reticulatus Razoumovsky, 1789 - kozlíček jedlový v Kraji Vysočina

Kozlíček jedlový (Acanthocinus reticulatus), foto Václav Křivan
Kozlíček jedlový (Acanthocinus reticulatus), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je kriticky ohrožený a bezprostředně ohrožený vymřením.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Monofág na jedli bělokoré. Vývoj probíhá v čerstvě odumřelých nebo silně oslabených stromech v dolních částech kmene stojících stromů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je velmi lokální a omezený na oblasti s přirozeným zastoupením jedle spíše v pahorkatinách. V minulosti zřejmě mnohem častější, recentně však velmi vzácný a lokální druh, který pravděpodobně vymírá.
 • Vysočina: Přímo v Kraji Vysočina byl druh zjištěn pouze v minulosti v údolí Jihlavy u Vladislavi. Recentně je znám z několika lokalit v těsné blízkosti hranic kraje na Svratecku a v údolí Svitavy severně od Brna. Výskyt ve sledované oblasti je proto stále možný.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - kozlíček jedlový - Acanthocinus reticulatus
Kozlíček jedlový (Acanthocinus reticulatus), foto Václav Křivan
Kozlíček jedlový (Acanthocinus reticulatus), foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Acanthocinus reticulatus Razoumovsky, 1789 - kozlíček jedlový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.