Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia sparganii Ahrens, 1810 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia sparganii, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia sparganii, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • rCR = Regionálně kriticky ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Křivan 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Živnou rostlinou je především zevar jednoduchý (Sparganium emersum) a maximální doba výskytu je v červenci a srpnu. Druh výrazně preferuje porosty v pomalu tekoucích vodách řek, potoků a kanálů.
 • Úzce oligofágní druh, indikátor 1. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V minulosti byl v České republice sbírán na více místech. Výrazný úbytek lokalit byl patrný v období po roce 1960, kdy přírodně rozmanitá krajina byla negativně zasažena především kolektivizací zemědělství. Dnes rákosníček přežívá pouze v místech, kde jsou řeky, případně potoky nebo vodní kanály ve větších lesních komplexech nebo je okolní krajina blízká stavu před rokem 1960. Jsou to např. lokality v NP Šumava, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj nebo CHKO Třeboňsko. Přestože některé populace např. v jižních Čechách jsou relativně početné, lze rákosníčka D. sparganii považovat za kriticky ohroženého.
 • Vysočina: Z Kraje Vysočina se o tomto druhu dochoval pouze literární záznam (Bechyně 1945) týkající se dvou lokalit. Jednak z Přibyslavi, a pak z blíže nespecifikovaného místa oblasti Žákovy hory. Určitá možnost na přežívání lokální populace i v současné době existuje např. v PR Meandry Svratky u Milov.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia sparganii

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Citace: Donacia sparganii Ahrens, 1810 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.