Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia obscura Gyllenhal, 1813 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia obscura, PR V Lisovech, Jihlávka, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia obscura, PR V Lisovech, Jihlávka, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Vzácný a lokálně se vyskytující druh žijící sporadicky na zachovalých rašeliništích. Rákosníček má vazbu na ostřici zobánkatou (Carex rostrata). Nejčastěji se jedinci nacházejí na silně zvodnělých místech a plovoucích porostech živné rostliny. Druh se vyskytuje zejména v květnu a červnu. Byl však zaznamenán výskyt i v měsících září a říjnu. Podzimní sběry představují pravděpodobně jedinci vylíhlí z kokonů koncem léta nebo na podzim.
  • Monofágní druh, indikátor 1. stupně.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Populace bývají často na izolovaném místě, přestože porosty živné rostliny jsou rozsáhlé (např. rybník Horní Lesák u Lovětína). Někdy je plošně omezený i porost rostliny (např. rašeliniště na vrchu Smrk v Rychlebských horách). Nález je i od ledovcového jezera Laka na Šumavě.
  • Vysočina: Před rokem 1960 byl v Kraji Vysočina brouk zjištěn na lokalitách Polná, Přibyslav a Milovy. V posledních letech se podařilo objevit dvě lokality nové (PR Ranská jezírka a PR V Lisovech). V obou případech se jedná o místa s výskytem rašelinné vegetace a porosty ostřice zobánkaté (Carex rostrata).
  • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia obscura

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2504: Donacia obscura Gyllenhal, 1813 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.