Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia dentata Happe, 1795 - rákosníček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Typický letní druh s aktivitou především v červenci a srpnu, jehož živnou rostlinou je hlavně šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia), méně pak žabník jitrocelový (Alisma plantago‑aquatica). Přítomnost rákosníčka na lokalitě lze zjistit podle charakteristických požerků na listech rostlin v podobě dlouhých žebříčkovitých výkusů. Přestože se na některých lokalitách vyskytuje početně, celkově jde o druh spíše vzácný.
 • Oligofágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: O nálezech tohoto rákosníčka v Kraji Vysočina platí přibližně podobné jako v případě D. clavipes. Po roce 2000 je známa pouze jediná populace na pstružích líhních nedaleko obce Velká Losenice. Hostitelskou rostlinou je zde šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia).
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia dentata

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia dentata Happe, 1795 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.