Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia brevitarsis C. G. Thomson, 1810 - rákosníček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • rCR = Regionálně kriticky ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Křivan 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Jako živné rostliny jsou udávány ostřice (Carex spp.). Konkrétní rostlinu uvádí např. Bieńkowski (1999, 2011, 2014), který na ostřici měchýřkaté (Carex vesicaria) pozoroval jak vývojová stadia, tak příjímání pylu dospělými brouky.
 • S největší pravděpodobností úzce oligofágní druh, indikátor 1. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Jeden z našich nejpozoruhodnějších rákosníčků, který byl naposled sbírán na Třeboňsku v roce 1990. Ani historické nálezy však nejsou četné. V České republice bylo celkem evidováno 11 lokalit, které zároveň představují stejný počet mapových polí.
 • Vysočina: V entomologickém depozitáři Národního muzea v Praze je uloženo šest exemplářů s lokalitou Přibyslav. Jsou to nálezy před rokem 1960.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia brevitarsis

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia brevitarsis C. G. Thomson, 1810 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (9. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.