Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Plateumaris rustica Kunze, 1818 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Plateumaris rustica, Opatov na Moravě, foto Václav Křivan
Rákosníček Plateumaris rustica, Opatov na Moravě, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • V České republice se jedná spíše o lokálně se vyskytující druh na ostřicích (Carex spp.), např. na ostřici nedošáchor (C. pseudocyperus) nebo pobřežní (C. riparia), a suchopýrech (Eriophorum spp.). Nálezy jsou nejčetnější v květnu a červnu. S velkou pravděpodobností je jeho výskyt indiferentní k zastínění.
 • Oligofágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Tento rákosníček žije v pestré škále biotopů na zachovalých rašeliništích (např. rašeliniště Ruda u Veselí nad Lužnicí), v litorálech rybníků (např. rybník Skříň u Lázní Bohdaneč) nebo na lučních prameništích a rašelinných loukách (Českomoravská vrchovina).
 • Vysočina: Výskyt v Kraji Vysočina je možné hodnotit za lokální a rákosníčka za vzácného. Na řadě vhodných lokalit (např. rašeliniště Žďárských vrchů) druh nebyl dokladován. Bohaté populace hostí některé dobře zachovalé rašelinné lokality na Jihlavsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Plateumaris rustica

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Plateumaris rustica Kunze, 1818 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.