Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Plateumaris braccata Scopoli, 1792 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Plateumaris braccata, foto Václav Křivan
Rákosníček Plateumaris braccata, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • rEN = Regionálně ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Křivan 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Nápadný a spíše vzácný rákosníček vázaný na rákos obecný (Phragmites australis). V místech výskytu bývá nalézán společně s druhem Donacia clavipes, který je však podstatně běžnější. Na lokalitách je evidován především v měsících květen a červen.
 • Monofágní druh, indikátor 1. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V České republice se jedná o nejméně častý druh rodu Plateumaris. Je docela možné, že důvodem je náročnost na kvalitu a zachovalost biotopů a také omezená schopnost šíření. Vyskytuje se více v nižších polohách.
 • Vysočina: V muzejních sbírkách existuje jeden exemplář z roku 1966, a to z obce Želetava. V roce 2011 byl druh objeven na lokalitě PR Ranská jezírka ve Žďárských vrších. Lokalita je svojí nadmořskou výškou, téměř 650 m, trochu atypická.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Plateumaris braccata

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Plateumaris braccata Scopoli, 1792 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.