Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Allolobophora chlorotica (Savigny, 1826) - žížala zelenavá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • endogeický druh
 • hygrofilní druh
 • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

 • Druh obývající nejrůznější typy ekosystémů, včetně agroekosystémů, především v nížinách. Nejčastěji nalézán na březích toků, jezer či rybníků, ve vlhkých půdách s vysokým i nízkým obsahem organické hmoty. Pouze řídce se objevuje v lesích.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala zelenavá - Allolobophora chlorotica

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Allolobophora chlorotica (Savigny, 1826) - žížala zelenavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.