Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Allolobophora chlorotica (Savigny, 1826) - žížala zelenavá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • endogeický druh
  • hygrofilní druh
  • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

  • Druh obývající nejrůznější typy ekosystémů, včetně agroekosystémů, především v nížinách. Nejčastěji nalézán na březích toků, jezer či rybníků, ve vlhkých půdách s vysokým i nízkým obsahem organické hmoty. Pouze řídce se objevuje v lesích.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala zelenavá - Allolobophora chlorotica

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Allolobophora chlorotica (Savigny, 1826) - žížala zelenavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.