Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polytrichum pallidisetum Funck - ploník zanedbaný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Bryophyta - Mechy

Ochrana a ohrožení

  • LC-att = neohrožený taxon zasluhující pozornost červeného seznamu ČR (Kučera et al. 2012)

Výskyt a rozšíření

  • Na mapce je vyznačen zjištěný výskyt z podrobných průzkumů 33 vybraných lokalit v Kraji Vysočina.
Mapa výskytu - ploník zanedbaný - Polytrichum pallidisetum

Lokality

Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Jana Procházková, Markéta Táborská

Doporučená citace

Kubešová S., Novotný I., Procházková J. et Táborská M., 2017: Polytrichum pallidisetum Funck - ploník zanedbaný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.