Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polytrichum juniperinum Hedw. - ploník jalovcový v Kraji Vysočina

Ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum), PP Syenitové skály u Pocoucova, 8.4.2015, foto Svatava Kubešová
Ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum), PP Syenitové skály u Pocoucova, 8.4.2015, foto Svatava Kubešová

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Bryophytae - Mechorosty
  • Oddělení: Bryophyta - Mechy

Ochrana a ohrožení

  • LC = neohrožený (nejméně dotčený) taxon červeného seznamu ČR (Kučera et al. 2012)

Výskyt a rozšíření

  • Na mapce je vyznačen zjištěný výskyt z podrobných průzkumů 33 vybraných lokalit v Kraji Vysočina.
Mapa výskytu - ploník jalovcový - Polytrichum juniperinum

Lokality

Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Jana Procházková, Markéta Táborská

Doporučená citace

Kubešová S., Novotný I., Procházková J. et Táborská M., 2017: Polytrichum juniperinum Hedw. - ploník jalovcový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.