Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aporrectodea rosea bimastoides Cognetti, 1901 - Žížala v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Oligochaeta - Máloštětinatci
  • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • endogeický druh
  • euryekní
  • neutrofilní druh
Obývá minerální půdy v lesích, na loukách a pastvinách. Zjištěn i v orných půdách. U nás zjištěn pouze v zamokřených půdách v listnatých lesích.

Výskyt a rozšíření

  • peregrinní

Lokality

Václav Pižl

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.