Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 - tetřev hlušec v Kraji Vysočina

Capercaillie

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Chordata - Strunatci
 • Podkmen: Craniata - Lebečnatí
 • Nadtřída: Vertebrata - Obratlovci
 • Třída: Aves - Ptáci
 • Řád: Galiformes - Hrabaví
 • Čeleď: Phasianidae - Bažantovití

Ochrana a ohrožení

 • NI,NII = Chráněný taxon příloh I a II směrnice Rady Evropských společenství 79/409/EEC, který může být za určitých podmínek loven - Natura 2000
 • §§§ = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • wLC = Celosvětově nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků světa (BirdLife International 2016)
 • cLC = Kontinentálně nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků Evropy (BirdLife International 2015)
 • eLC = V Evropské unii nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků EU (BirdLife International 2015)
 • nCR = Národně kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Šťastný et al. 2017)
 • rRE = Regionálně vyhynulý druh červeného seznamu Vysočiny (Kodet 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Hnízdí převážně na zemi
 • Lesní druh

Výskyt a rozšíření

 • Kategorie výskytu na Vysočině: A (druh zjištěný alespoň jednou od 1.1.1950)
 • h† = Hnízdil v minulosti
 • Raritní druh
Mapa výskytu - tetřev hlušec - Tetrao urogallus

Přidejte své pozorování

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Doporučená citace

Kodet V. et Kodetová D. [ed.], 2020: Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 - tetřev hlušec v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.