Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Agyneta subtilis O.P-Cambridge, 1863 - plachetnatka mokřadní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Chelicerata - Klepítkatci
 • Třída: Arachnida - pavoukovci
 • Podtřída: Micrura - Micrura
 • Řád: Araneae - Pavouci
 • Čeleď: Linyphiidae - Plachetnatkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Řezáč et al. 2015)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Orig.: climax, semi-natural
 • Phyto.: m
 • Humidity: humid, very humid
 • Light: semi-open

Výskyt a rozšíření

 • Středně hojný druh, vyskytující se na různých mokřadních lokalitách (podmáčené lesy, vlhké louky). Na Vysočině vzácně, častější pouze na rašeliništních biotopech ve Žďárských vrších.

Aleš Jelínek, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Jelínek A., 2017: Agyneta subtilis O.P-Cambridge, 1863 - plachetnatka mokřadní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.