Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Skytěnky Vysočiny

Seznam skytěnek (Cryptophyta) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Cryptista – skytěnkovci

     VI) Cryptophyta (= Cryptophyceae) – skrytěnky

      VII) Cryptomonadales – skrytěnkovcotvaré

 

  1. Cryptomonas curvata Ehrenberg 1832 = Cryptomonas rostrata – skrytěnka ohnutá
  2. Cryptomonas ovata Ehrenberg 1838 – skrytěnka vejčitá

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.