Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Řasovky Vysočiny

Seznam řasovek (Peronosporomycetes) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Harosa (Sar) – harosy

     VI) Stramenopila

      VII) Gyrista

       VIII) Peronosporomycetes – řasovky

  1. Albugo candida (Pers.) Roussel 1806 – albugo bělostné
  2. Aphanomyces astaci Schikora 1906 – afanomyces račí (račí mor)

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.