Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Haptofyty Vysočiny

Seznam haptofyt (Haptophyta) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Haptista – haptisté

     VI) Haptophyta – haptofyty

      VII) Prymnesiophyceae

       VIII) Coccolithales – kokolitky

        IX) Coccolithaceae – kokolitkovité

1. Coccolithus pelagicus – kokolitka [vyhynulý, fosilie]

 

       VIII) Discoasterales

        IX) Sphenolithaceae

 

2. Sphenolithus moriformis [vyhynulý, fosilie]

 

       VIII) Isochrysidales

        IX) Noelaerhabdaceae

 

3. Cyclicargolithus floridanus [vyhynulý, fosilie]

4. Reticulofenestra abisecta [vyhynulý, fosilie]

5. Reticulofenestra bisecta [vyhynulý, fosilie]

6. Reticulofenestra excavata [vyhynulý, fosilie]

7. Reticulofenestra minuta [vyhynulý, fosilie]

8. Reticulofenestra umbilica [vyhynulý, fosilie]

 

       VIII) Syracosphaerales

        IX) Syracosphaeraceae

 

9. Syracosphaera pulchra [vyhynulý, fosilie]

 

       VIII) Watznaueriales

        IX) Watznaueriaceae

10. Watzenauria sp. [vyhynulý, fosilie]

 

       VIII) Zygodiscales

        IX) Helicosphaeraceae

11. Helicosphaera carteri [vyhynulý, fosilie]

12. Helicosphaera euhratis [vyhynulý, fosilie]

13. Helicosphaera walbersdorfensis [vyhynulý, fosilie]

 

       VIII) Zygodiscales

        IX) Pontosphaeraceae

14. Pontosphaera multipora [vyhynulý, fosilie]

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není z Kraje Vysočina uveden žádný záznam. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.