Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zhejral - EVL

 • Okres: Jihlava
 • Region: Telčsko
 • Katastrální území: Klatovec
 • Rozloha: 154,11 ha
 • Mapovací kvadrát: 6757
 • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Významnost lokality

 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)
 • Plži: 10 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče rašelinného (Vertigo lilljeborgi) (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 14 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rEN, 5 rLR-nt, 8 rLC-att); výskyt vzácného mechu Drepanocladus polygamus a několika dalších ohrožených či regionálně vzácných mechorostů, např. rašeliníky Sphagnum obtusum, S. magellanicum a S. papillosum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Modráskovití (Lycaenidae)
Čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Lebečnatí (Craniata)
Nadtřída: Obratlovci (Vertebrata)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Čeleď: Plchovití (Gliridae)
Čeleď: Myšovití (Muridae)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)
Čeleď: Rejskovití (Soricidae)
Řád: Letouni (Chiroptera)
Čeleď: Netopýrovití (Vespertilionidae)
Řád: Šelmy (Carnivora)
Čeleď: Lasicovití (Mustelidae)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
Čeleď: Prasatovití (Suidae)
Čeleď: Jelenovití (Cervidae)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.