Nature of Vysočina Region

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Birds of the Vysočina Region

How many bird species live in the Vysočina Region?

320 species of birds are known from the wild in the Vysočina Region. We have 234 species at least in a certain period regularly or irregularly occurring in the region. There are data on the nesting of a total of 173 wild bird species.

Number of wild bird species in the Vysočina Region:

 • H = Regularly nesting: 135 species
 • h = Irregular nesting: 22 species
 • h† = Nesting in the past: 16 species
 • T = Regularly migrating: 147 species (of which only 19 species were not recorded nesting)
 • t = Irregularly migrating or only very small numbers: 70 species (of which 42 species were not recorded nesting)
 • Z = Regularly wintering: 67 species (of which only 5 species were not recorded nesting)
 • z = Irregularly wintering or only in very small numbers: 28 species (of which 12 species were not recorded nesting)
 • A = Travelers with unique records even after 1.1.1950: 66 species
 • B = Travelers with unique records only till 31.12.1949: 8 species
 • U = Not wild species (not part of the avifauna of the Czech Republic): 12 species
   

Birds of the Vysočina Region = As a part of the Vysočina Region Biodiversity project, we process the occurrence and spread of rare, endangered and regionally important species of the birds (Aves) in the Vysočina Region. The required result is a commented list of all species of birds found in the Vysočina Region, an up-dated commented regional red list of birds in the Vysočina Region and an up-dated regional index of red list of birds in the Vysočina Region. Part of the outcome will be a comprehensive list of literature dealing with protected and endangered species at the concerned area; the maps of their current, eventually historical, spread will be prepared. A list of ornithologically most important localities of the Vysočina Region will be made and the localities not protected yet will be proposed for protection. The project will include complementation of the chosen rare and endangered species by field survey, excerpt of historical as well as present literature available. During the field surveys, the methods of new informational technologies will be used with the use of acoustic recorders and their further processing by spectrogram analysis. The audio records will be archived for further use, study, future comparison etc. The members of the Vysočina Region Branch of the Czech Society for Ornithology participate at the field surveys as well as on the processing of historical ornithological data. A popularising handouts will be issued within the project, informing about the birds of the Vysočina Region.

Guarantee: Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. (realised by the Vysočina Region Branch of the Czech Society for Ornithology: Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ivan Kunstmüller, Ing. Dana Kodetová, Ing. Vladimír Mikule, Ph.D., Ing. Ivo Hertl, Ph.D., Tomáš Kněžíček, Filip Hruška, Ing. Ondřej Štěrba, Miloslav Dušek, Mgr. Jana Hejtmánková, Mgr. Petra Hlaváčová, Ing. Martin Tejkal, Martin Štěrba, Jaromír Čejka, Josef Příhoda, Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., Jaroslav Svoboda, Jiří Zeman, Tomáš Skříček, Matina Štěpánková, Ing. Ivan Zídek, Josef Krejz, Tibor Neskromnik, Markéta Rychlá, Josef Chobot, Pavel Hobza, Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., Petr Tichý, MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc., Daniel Stejskal, Pavel Koubek, Bc. Michael Fiala, RNDr. Aleš Toman, Ing. Václav Prášek, Elena Kameníková and in cooperation with other experts: Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Mgr. Vlasta Škorpíková, Ing. Václav Křivan)

 

List of birds (Aves) of the Vysočina Region

 

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potáplice (Gaviiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Trubkonosí (Procellariiformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Kormoráni (Suliformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Plameňáci (Phoenicopteriformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dropi (Otidiformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Stepokurové (Pterocliformes)
Řád: Papoušci (Psittaciformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Lelkové (Caprimulgiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Dudci (Bucerotiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

1) Kolik druhů ptáků žije na Vysočině?

Z Kraje Vysočina jsou z volné přírody známy údaje o výskytu 320 druhů ptáků. Po odečtení uprchlíků ze zajetí nebo chovu (12 druhů) a druhů považovaných pouze za náhodné zatoulance, u kterých existuje méně jak 10 záznamů z Vysočiny a které na území kraje nehnízdily ani v minulosti (74 druhů), nám vychází 234 druhů alespoň v určitém období pravidelně či nepravidelně se vyskytujících v tomto regionu. K dispozici jsou údaje o hnízdění celkem 173 volně žijících druhů ptáků.

Počty volně žijících druhů ptáků v Kraji Vysočina:

 • H = Pravidelně hnízdící: 135 druhů
 • h = Nepravidelně hnízdící: 22 druhů
 • h† = Hnízdící v minulosti: 16 druhů
 • T = Pravidelně protahující: 147 druhů (z nichž jen u 19 druhů nebylo zároveň zaznamenáno hnízdění)
 • t = Nepravidelně protahující nebo jen ve velmi malých počtech: 70 druhů (z nichž u 42 druhů nebylo zaznamenáno hnízdění)
 • Z = Pravidelně zimující: 67 druhů (z nichž jen u 5 druhů nebylo zároveň zaznamenáno hnízdění)
 • z = Nepravidelně zimující nebo jen ve velmi malých počtech: 28 druhů (z nichž u 12 druhů nebylo zaznamenáno hnízdění)
 • A = Zatoulanci s ojedinělými záznamy i po 1.1.1950: 66 druhů
 • B = Zatoulanci s ojedinělými záznamy pouze do 31.12.1949: 8 druhů
 • U = Uprchlíci ze zajetí nebo chovu (nejsou součástí avifauny ČR): 12 druhů

Z volně žijících ptáků zaznamenaných v Kraji Vysočina je 101 chráněných naturových druhů (příloha I směrnice 79/409/EEC) a 118 patří mezi zvláště chráněné druhy podle stávající národní legislativy, z nichž je 32 druhů kriticky ohrožených, 56 druhů silně ohrožených a 30 druhů ohrožených.

Z celkového počtu 320 druhů zjištěných v Kraji Vysočina bylo 217 druhů vyhodnoceno v Červeném seznamu ptáků České republiky (Šťastný et al. 2017) a zbylých 103 druhů nebylo vůbec hodnoceno. Z hodnocených druhů je 10 regionálně vymizelých (RE), 32 kriticky ohrožených (CR), 28 ohrožených (EN), 36 zranitelných (VU), 15 téměř ohrožených (NT), 84 málo dotčených (LC) a 12 nevhodných pro hodnocení (NA).

Podle Regionálního červeného seznamu ptáků Vysočiny (viz níže), ve kterém bylo vyhodnoceno všech 320 druhů, se jedná o 2 regionálně vymizelé druhy (rRE), 28 regionálně vymizelých migrujících druhů (rREm), 47 regionálně kriticky ohrožených druhů (rCR), 80 regionálně kriticky ohrožených migrujících druhů (rCRm), 25 regionálně ohrožených druhů (rEN), 10 regionálně ohrožených migrujících druhů (rENm), 31 regionálně zranitelných druhů (rVU), 2 regionálně zranitelné migrující druhy (rVUm), 10 regionálně téměř ohrožených druhů (rNT), 59 regionálně nejméně dotčených druhů (rLC), které patří v Kraji Vysočina mezi běžně hnízdící široce rozšířené druhy, z nichž však 20 druhů je na Vysočině lokálně méně častých (#), 3 regionálně nejméně dotčené migrující druhy (rLCm) a 23 druhů druhů nevhodných pro hodnocení (rNA).

Ochrana hnízdišť ptáků na Vysočině (viz níže) vyžaduje pro 10 druhů pozornost (!), pro 56 druhů zvýšenou pozornost (!!) a pro 47 druhů mimořádně vysokou pozornost (!!!). Z poslední nejohroženější skupiny však v posledních letech pravidelně hnízdilo na Vysočině pouze 9 druhů.

Z pohledu vzácnosti, respektive četnosti recentního výskytu (viz metodika) byly druhy rozděleny do 8 kategorií:

 1. Velmi běžné: 8 druhů
 2. Běžné: 15 druhů
 3. Časté: 25 druhů
 4. Méně časté: 60 druhů
 5. Řídké: 44 druhů
 6. Vzácné: 28 druhů
 7. Velmi vzácné: 20 druhů
 8. Raritní: 108 druhů

Obr.:

 

 

2) Seznam ptáků (Aves) Kraje Vysočina

2.1) Systematický přehled ptáků Vysočiny

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potáplice (Gaviiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Trubkonosí (Procellariiformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Kormoráni (Suliformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Plameňáci (Phoenicopteriformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dropi (Otidiformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Stepokurové (Pterocliformes)
Řád: Papoušci (Psittaciformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Lelkové (Caprimulgiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Dudci (Bucerotiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

 

2.2) Abecední seznam ptáků Vysočiny podle českých jmen

 1. Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)
 2. Bažant obecný (Phasianus collchicus)
 3. Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
 4. Bekasina větší (Gallinago media)
 5. Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
 6. Berneška bělolící (Branta leucopsis)
 7. Berneška tmavá (Branta bernicla)
 8. Berneška velká (Branta canadensis)
 9. Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
 10. Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
 11. Brhlík lesní (Sitta europaea)
 12. Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
 13. Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
 14. Břehouš rudý (Limosa lapponica)
 15. Břehule říční (Riparia riparia)
 16. Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
 17. Budníček menší (Phylloscopus collybita)
 18. Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
 19. Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
 20. Bukač velký (Botaurus stellaris)
 21. Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
 22. Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus)
 23. Buřňák lední (Fulmarus glacialis)
 24. Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
 25. Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
 26. Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
 27. Čáp bílý (Ciconia ciconia)
 28. Čáp černý (Ciconia nigra)
 29. Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni)
 30. Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
 31. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
 32. Červenka obecná (Erithacus rubecula)
 33. Čírka modrá (Anas querquedula)
 34. Čírka obecná (Anas crecca)
 35. Čížek lesní (Spinus spinus)
 36. Datel černý (Dryocopus martius)
 37. Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
 38. Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
 39. Drop velký (Otis tarda)
 40. Drozd bravník (Turdus viscivorus)
 41. Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
 42. Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
 43. Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
 44. Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
 45. Dudek chocholatý (Upupa epops)
 46. Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
 47. Havran polní (Corvus frugilegus)
 48. Hohol severní (Bucephala clangula)
 49. Hoholka lední (Clangula hyemalis)
 50. Holub domácí (Columba livia f. domestica)
 51. Holub doupňák (Columba oenas)
 52. Holub hřivnáč (Columba palumbus)
 53. Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
 54. Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
 55. Husa běločelá (Anser albifrons)
 56. Husa čínská (Anser cygnoides f. domestica)
 57. Husa indická (Anser indicus)
 58. Husa malá (Anser erythropus)
 59. Husa polní (Anser fabalis)
 60. Husa velká (Anser anser)
 61. Husice liščí (Tadorna tadorna)
 62. Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
 63. Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
 64. Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
 65. Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
 66. Hýl rudý (Erythrina erythrina)
 67. Chaluha malá (Stercorarius longicaudus)
 68. Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus)
 69. Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus)
 70. Chaluha velká (Stercorarius skua)
 71. Chocholouš obecný (Galerida cristata)
 72. Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
 73. Chřástal malý (Zapornia parva)
 74. Chřástal polní (Crex crex)
 75. Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
 76. Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
 77. Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
 78. Ibis rudý (Eudocimus ruber)
 79. Jeřáb popelavý (Grus grus)
 80. Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)
 81. Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus)
 82. Jespák bojovný (Calidris pugnax)
 83. Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)
 84. Jespák malý (Calidris minuta)
 85. Jespák obecný (Calidris alpina)
 86. Jespák písečný (Calidris alba)
 87. Jespák rezavý (Calidris canutus)
 88. Jespák šedý (Calidris temminckii)
 89. Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
 90. Jiřička obecná (Delichon urbicum)
 91. Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
 92. Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala)
 93. Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)
 94. Kachnička karolínská (Aix sponsa)
 95. Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
 96. Kajka mořská (Somateria mollissima)
 97. Kalous pustovka (Asio flammeus)
 98. Kalous ušatý (Asio otus)
 99. Kameňáček pestrý (Arenaria interpres)
 100. Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
 101. Káně lesní (Buteo buteo)
 102. Káně rousná (Buteo lagopus)
 103. Kavka obecná (Corvus monedula)
 104. Koliha malá (Numenius phaeopus)
 105. Koliha velká (Numenius arquata)
 106. Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
 107. Konipas bílý (Motacilla alba)
 108. Konipas citronový (Motacilla citreola)
 109. Konipas horský (Motacilla cinerea)
 110. Konipas luční (Motacilla flava)
 111. Konopka obecná (Linaria cannabina)
 112. Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris)
 113. Kopřivka obecná (Anas strepera)
 114. Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
 115. Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
 116. Koroptev polní (Perdix perdix)
 117. Kos černý (Turdus merula)
 118. Kos horský (Turdus torquatus)
 119. Krahujec obecný (Accipiter nisus)
 120. Králíček obecný (Regulus regulus)
 121. Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
 122. Krkavec velký (Corvus corax)
 123. Krocan divoký (Meleagris gallopavo)
 124. Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
 125. Křepelka japonská (Coturnix japonica)
 126. Křepelka polní (Coturnix coturnix)
 127. Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera)
 128. Křivka obecná (Loxia curvirostra)
 129. Křivka velká (Loxia pytyopsittacus)
 130. Kukačka obecná (Cuculus canorus)
 131. Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
 132. Kulík hnědý (Charadrius morinellus)
 133. Kulík mořský (Anarhynchus alexandrinus)
 134. Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
 135. Kulík říční (Charadrius dubius)
 136. Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
 137. Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
 138. Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
 139. Labuť velká (Cygnus olor)
 140. Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
 141. Ledňáček říční (Alcedo atthis)
 142. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
 143. Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
 144. Lejsek malý (Ficedula parva)
 145. Lejsek šedý (Muscicapa striata)
 146. Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
 147. Linduška horská (Anthus spinoletta)
 148. Linduška lesní (Anthus trivialis)
 149. Linduška luční (Anthus pratensis)
 150. Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
 151. Linduška úhorní (Anthus campestris)
 152. Luňák červený (Milvus milvus)
 153. Luňák hnědý (Milvus migrans)
 154. Lyska černá (Fulica atra)
 155. Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)
 156. Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)
 157. Lžičák pestrý (Anas clypeata)
 158. Mandelík hajní (Coracias garrulus)
 159. Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
 160. Morčák chocholatý (Lophodytes cucullatus)
 161. Morčák malý (Mergellus albellus)
 162. Morčák prostřední (Mergus serrator)
 163. Morčák velký (Mergus merganser)
 164. Moták lužní (Circus pygargus)
 165. Moták pilich (Circus cyaneus)
 166. Moták pochop (Circus aeruginosus)
 167. Moták stepní (Circus macrourus)
 168. Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
 169. Orel jestřábí (Aquila fasciata)
 170. Orel královský (Aquila heliaca)
 171. Orel křiklavý (Aquila pomarina)
 172. Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
 173. Orel nejmenší (Aquila pennata)
 174. Orel skalní (Aquila chrysaetos)
 175. Orel stepní (Aquila nipalensis)
 176. Orel volavý (Aquila clanga)
 177. Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
 178. Orlovec říční (Pandion haliaetus)
 179. Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
 180. Ostralka štíhlá (Anas acuta)
 181. Ostříž lesní (Falco subbuteo)
 182. Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
 183. Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
 184. Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
 185. Pěnice kaštanová (Sylvia undata)
 186. Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
 187. Pěnice slavíková (Sylvia borin)
 188. Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
 189. Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)
 190. Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
 191. Pěvuška modrá (Prunella modularis)
 192. Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
 193. Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
 194. Pižmovka domácí (Cairina moschata f. domestica)
 195. Pižmovka velká (Cairina moschata)
 196. Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
 197. Polák chocholačka (Aythya fuligula)
 198. Polák kaholka (Aythya marila)
 199. Polák malý (Aythya nyroca)
 200. Polák velký (Aythya ferina)
 201. Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
 202. Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
 203. Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
 204. Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
 205. Potápka roháč (Podiceps cristatus)
 206. Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
 207. Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
 208. Potáplice lední (Gavia immer)
 209. Potáplice malá (Gavia stellata)
 210. Potáplice severní (Gavia arctica)
 211. Puštík obecný (Strix aluco)
 212. Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
 213. Racek bouřní (Larus canus)
 214. Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
 215. Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
 216. Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
 217. Racek mořský (Larus marinus)
 218. Racek středomořský (Larus michahellis)
 219. Racek stříbřitý (Larus argentatus)
 220. Racek žlutonohý (Larus fuscus)
 221. Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
 222. Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola)
 223. Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
 224. Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
 225. Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
 226. Raroh velký (Falco cherrug)
 227. Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
 228. Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
 229. Rorýs obecný (Apus apus)
 230. Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
 231. Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)
 232. Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica)
 233. Rybák černý (Chlidonias niger)
 234. Rybák malý (Sternula albifrons)
 235. Rybák obecný (Sterna hirundo)
 236. Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
 237. Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
 238. Skorec vodní (Cinclus cinclus)
 239. Skřivan lesní (Lullula arborea)
 240. Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris)
 241. Skřivan polní (Alauda arvensis)
 242. Slavík modráček (Luscinia svecica)
 243. Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
 244. Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
 245. Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
 246. Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
 247. Sluka lesní (Scolopax rusticola)
 248. Sněhule severní (Plectrophenax nivalis)
 249. Sojka obecná (Garrulus glandarius)
 250. Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
 251. Sova pálená (Tyto alba)
 252. Sovice krahujová (Surnia ulula)
 253. Sovice sněžní (Bubo scandiacus)
 254. Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
 255. Stepokur kirgizský (Syrrhaptes paradoxus)
 256. Straka obecná (Pica pica)
 257. Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
 258. Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
 259. Strakapoud malý (Dryobates minor)
 260. Strakapoud prostřední (Dendropicos medius)
 261. Strakapoud velký (Dendrocopos major)
 262. Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus)
 263. Strnad luční (Emberiza calandra)
 264. Strnad obecný (Emberiza citrinella)
 265. Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
 266. Strnad severní (Calcarius lapponicus)
 267. Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
 268. Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
 269. Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
 270. Sýc rousný (Aegolius funereus)
 271. Sýček obecný (Athene noctua)
 272. Sýkora babka (Poecile palustris)
 273. Sýkora koňadra (Parus major)
 274. Sýkora lužní (Poecile montana)
 275. Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
 276. Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
 277. Sýkora uhelníček (Periparus ater)
 278. Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
 279. Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
 280. Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
 281. Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
 282. Špaček růžový (Pastor roseus)
 283. Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
 284. Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
 285. Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
 286. Ťuhýk menší (Lanius minor)
 287. Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
 288. Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
 289. Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
 290. Turpan černý (Melanitta nigra)
 291. Turpan hnědý (Melanitta fusca)
 292. Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
 293. Včelojed lesní (Pernis apivorus)
 294. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
 295. Vlha pestrá (Merops apiaster)
 296. Vodouš bahenní (Tringa glareola)
 297. Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
 298. Vodouš malý (Xenus cinereus)
 299. Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
 300. Vodouš šedý (Tringa nebularia)
 301. Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)
 302. Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
 303. Volavka bílá (Ardea alba)
 304. Volavka červená (Ardea purpurea)
 305. Volavka popelavá (Ardea cinerea)
 306. Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
 307. Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)
 308. Vrabec domácí (Passer domesticus)
 309. Vrabec polní (Passer montanus)
 310. Vrána černá (Corvus corone)
 311. Vrána šedá (Corvus cornix)
 312. Výr velký (Bubo bubo)
 313. Výreček malý (Otus scops)
 314. Zedníček skalní (Tichodroma muraria)
 315. Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
 316. Zvonek zelený (Chloris chloris)
 317. Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
 318. Žluna šedá (Picus canus)
 319. Žluna zelená (Picus viridis)
 320. Žluva hajní (Oriolus oriolus)

 

2.3) Abecední seznam ptáků Vysočiny podle vědeckých jmen

 1. Acanthis cabaret - Čečetka tmavá
 2. Acanthis hornemanni - Čečetka bělavá
 3. Accipiter gentilis - Jestřáb lesní
 4. Accipiter nisus - Krahujec obecný
 5. Acrocephalus arundinaceus - Rákosník velký
 6. Acrocephalus paludicola - Rákosník ostřicový
 7. Acrocephalus palustris - Rákosník zpěvný
 8. Acrocephalus scirpaceus - Rákosník obecný
 9. Acrocephalus schoenobaenus - Rákosník proužkovaný
 10. Actitis hypoleucos - Pisík obecný
 11. Aegithalos caudatus - Mlynařík dlouhoocasý
 12. Aegolius funereus - Sýc rousný
 13. Aix galericulata - Kachnička mandarinská
 14. Aix sponsa - Kachnička karolínská
 15. Alauda arvensis - Skřivan polní
 16. Alcedo atthis - Ledňáček říční
 17. Alopochen aegyptiaca - Husice nilská
 18. Anarhynchus alexandrinus - Kulík mořský
 19. Anas acuta - Ostralka štíhlá
 20. Anas clypeata - Lžičák pestrý
 21. Anas crecca - Čírka obecná
 22. Anas penelope - Hvízdák eurasijský
 23. Anas platyrhynchos - Kachna divoká
 24. Anas querquedula - Čírka modrá
 25. Anas strepera - Kopřivka obecná
 26. Anser albifrons - Husa běločelá
 27. Anser anser - Husa velká
 28. Anser cygnoides f. domestica - Husa čínská
 29. Anser erythropus - Husa malá
 30. Anser fabalis - Husa polní
 31. Anser indicus - Husa indická
 32. Anthus campestris - Linduška úhorní
 33. Anthus cervinus - Linduška rudokrká
 34. Anthus pratensis - Linduška luční
 35. Anthus spinoletta - Linduška horská
 36. Anthus trivialis - Linduška lesní
 37. Apus apus - Rorýs obecný
 38. Aquila clanga - Orel volavý
 39. Aquila fasciata - Orel jestřábí
 40. Aquila heliaca - Orel královský
 41. Aquila chrysaetos - Orel skalní
 42. Aquila nipalensis - Orel stepní
 43. Aquila pennata - Orel nejmenší
 44. Aquila pomarina - Orel křiklavý
 45. Ardea alba - Volavka bílá
 46. Ardea cinerea - Volavka popelavá
 47. Ardea purpurea - Volavka červená
 48. Ardeola ralloides - Volavka vlasatá
 49. Arenaria interpres - Kameňáček pestrý
 50. Asio flammeus - Kalous pustovka
 51. Asio otus - Kalous ušatý
 52. Athene noctua - Sýček obecný
 53. Aythya ferina - Polák velký
 54. Aythya fuligula - Polák chocholačka
 55. Aythya marila - Polák kaholka
 56. Aythya nyroca - Polák malý
 57. Bombycilla garrulus - Brkoslav severní
 58. Botaurus stellaris - Bukač velký
 59. Branta bernicla - Berneška tmavá
 60. Branta canadensis - Berneška velká
 61. Branta leucopsis - Berneška bělolící
 62. Bubo bubo - Výr velký
 63. Bubo scandiacus - Sovice sněžní
 64. Bucephala clangula - Hohol severní
 65. Burhinus oedicnemus - Dytík úhorní
 66. Buteo buteo - Káně lesní
 67. Buteo lagopus - Káně rousná
 68. Buteo rufinus - Káně bělochvostá
 69. Cairina moschata - Pižmovka velká
 70. Cairina moschata f. domestica - Pižmovka domácí
 71. Calcarius lapponicus - Strnad severní
 72. Calidris alba - Jespák písečný
 73. Calidris alpina - Jespák obecný
 74. Calidris canutus - Jespák rezavý
 75. Calidris falcinellus - Jespáček ploskozobý
 76. Calidris ferruginea - Jespák křivozobý
 77. Calidris minuta - Jespák malý
 78. Calidris pugnax - Jespák bojovný
 79. Calidris temminckii - Jespák šedý
 80. Caprimulgus europaeus - Lelek lesní
 81. Carduelis carduelis - Stehlík obecný
 82. Certhia brachydactyla - Šoupálek krátkoprstý
 83. Certhia familiaris - Šoupálek dlouhoprstý
 84. Ciconia ciconia - Čáp bílý
 85. Ciconia nigra - Čáp černý
 86. Cinclus cinclus - Skorec vodní
 87. Circaetus gallicus - Orlík krátkoprstý
 88. Circus aeruginosus - Moták pochop
 89. Circus cyaneus - Moták pilich
 90. Circus macrourus - Moták stepní
 91. Circus pygargus - Moták lužní
 92. Clangula hyemalis - Hoholka lední
 93. Coccothraustes coccothraustes - Dlask tlustozobý
 94. Columba livia f. domestica - Holub domácí
 95. Columba oenas - Holub doupňák
 96. Columba palumbus - Holub hřivnáč
 97. Coracias garrulus - Mandelík hajní
 98. Corvus corax - Krkavec velký
 99. Corvus cornix - Vrána šedá
 100. Corvus corone - Vrána černá
 101. Corvus frugilegus - Havran polní
 102. Corvus monedula - Kavka obecná
 103. Coturnix coturnix - Křepelka polní
 104. Coturnix japonica - Křepelka japonská
 105. Crex crex - Chřástal polní
 106. Cuculus canorus - Kukačka obecná
 107. Cyanistes caeruleus - Sýkora modřinka
 108. Cygnus cygnus - Labuť zpěvná
 109. Cygnus olor - Labuť velká
 110. Delichon urbicum - Jiřička obecná
 111. Dendrocopos leucotos - Strakapoud bělohřbetý
 112. Dendrocopos major - Strakapoud velký
 113. Dendrocopos syriacus - Strakapoud jižní
 114. Dendropicos medius - Strakapoud prostřední
 115. Dryobates minor - Strakapoud malý
 116. Dryocopus martius - Datel černý
 117. Egretta garzetta - Volavka stříbřitá
 118. Emberiza calandra - Strnad luční
 119. Emberiza cirlus - Strnad cvrčivý
 120. Emberiza citrinella - Strnad obecný
 121. Emberiza hortulana - Strnad zahradní
 122. Emberiza schoeniclus - Strnad rákosní
 123. Eremophila alpestris - Skřivan ouškatý
 124. Erithacus rubecula - Červenka obecná
 125. Erythrina erythrina - Hýl rudý
 126. Eudocimus ruber - Ibis rudý
 127. Falco columbarius - Dřemlík tundrový
 128. Falco cherrug - Raroh velký
 129. Falco peregrinus - Sokol stěhovavý
 130. Falco subbuteo - Ostříž lesní
 131. Falco tinnunculus - Poštolka obecná
 132. Falco vespertinus - Poštolka rudonohá
 133. Ficedula albicollis - Lejsek bělokrký
 134. Ficedula hypoleuca - Lejsek černohlavý
 135. Ficedula parva - Lejsek malý
 136. Fringilla coelebs - Pěnkava obecná
 137. Fringilla montifringilla - Pěnkava jikavec
 138. Fulica atra - Lyska černá
 139. Fulmarus glacialis - Buřňák lední
 140. Galerida cristata - Chocholouš obecný
 141. Gallinago gallinago - Bekasina otavní
 142. Gallinago media - Bekasina větší
 143. Gallinula chloropus - Slípka zelenonohá
 144. Garrulus glandarius - Sojka obecná
 145. Gavia arctica - Potáplice severní
 146. Gavia immer - Potáplice lední
 147. Gavia stellata - Potáplice malá
 148. Gelochelidon nilotica - Rybák černozobý
 149. Glaucidium passerinum - Kulíšek nejmenší
 150. Grus grus - Jeřáb popelavý
 151. Gyps fulvus - Sup bělohlavý
 152. Haematopus ostralegus - Ústřičník velký
 153. Haliaeetus albicilla - Orel mořský
 154. Himantopus himantopus - Pisila čáponohá
 155. Hippolais icterina - Sedmihlásek hajní
 156. Hirundo rustica - Vlaštovka obecná
 157. Hydrobates pelagicus - Buřňáček malý
 158. Hydrocoloeus minutus - Racek malý
 159. Hydroprogne caspia - Rybák velkozobý
 160. Charadrius dubius - Kulík říční
 161. Charadrius hiaticula - Kulík písečný
 162. Charadrius morinellus - Kulík hnědý
 163. Chlidonias hybrida - Rybák bahenní
 164. Chlidonias leucopterus - Rybák bělokřídlý
 165. Chlidonias niger - Rybák černý
 166. Chloris chloris - Zvonek zelený
 167. Chroicocephalus ridibundus - Racek chechtavý
 168. Ixobrychus minutus - Bukáček malý
 169. Jynx torquilla - Krutihlav obecný
 170. Lanius collurio - Ťuhýk obecný
 171. Lanius excubitor - Ťuhýk šedý
 172. Lanius minor - Ťuhýk menší
 173. Lanius senator - Ťuhýk rudohlavý
 174. Larus argentatus - Racek stříbřitý
 175. Larus cachinnans - Racek bělohlavý
 176. Larus canus - Racek bouřní
 177. Larus fuscus - Racek žlutonohý
 178. Larus marinus - Racek mořský
 179. Larus melanocephalus - Racek černohlavý
 180. Larus michahellis - Racek středomořský
 181. Limosa lapponica - Břehouš rudý
 182. Limosa limosa - Břehouš černoocasý
 183. Linaria cannabina - Konopka obecná
 184. Linaria flavirostris - Konopka žlutozobá
 185. Locustella fluviatilis - Cvrčilka říční
 186. Locustella luscinioides - Cvrčilka slavíková
 187. Locustella naevia - Cvrčilka zelená
 188. Lophodytes cucullatus - Morčák chocholatý
 189. Lophophanes cristatus - Sýkora parukářka
 190. Loxia curvirostra - Křivka obecná
 191. Loxia leucoptera - Křivka bělokřídlá
 192. Loxia pytyopsittacus - Křivka velká
 193. Lullula arborea - Skřivan lesní
 194. Luscinia luscinia - Slavík tmavý
 195. Luscinia megarhynchos - Slavík obecný
 196. Luscinia svecica - Slavík modráček
 197. Lymnocryptes minimus - Slučka malá
 198. Melanitta fusca - Turpan hnědý
 199. Melanitta nigra - Turpan černý
 200. Meleagris gallopavo - Krocan divoký
 201. Melopsittacus undulatus - Andulka vlnkovaná
 202. Mergellus albellus - Morčák malý
 203. Mergus merganser - Morčák velký
 204. Mergus serrator - Morčák prostřední
 205. Merops apiaster - Vlha pestrá
 206. Milvus migrans - Luňák hnědý
 207. Milvus milvus - Luňák červený
 208. Motacilla alba - Konipas bílý
 209. Motacilla cinerea - Konipas horský
 210. Motacilla citreola - Konipas citronový
 211. Motacilla flava - Konipas luční
 212. Muscicapa striata - Lejsek šedý
 213. Netta rufina - Zrzohlávka rudozobá
 214. Nucifraga caryocatactes - Ořešník kropenatý
 215. Numenius arquata - Koliha velká
 216. Numenius phaeopus - Koliha malá
 217. Nycticorax nycticorax - Kvakoš noční
 218. Oenanthe oenanthe - Bělořit šedý
 219. Oriolus oriolus - Žluva hajní
 220. Otis tarda - Drop velký
 221. Otus scops - Výreček malý
 222. Oxyura jamaicensis - Kachnice kaštanová
 223. Oxyura leucocephala - Kachnice bělohlavá
 224. Pandion haliaetus - Orlovec říční
 225. Panurus biarmicus - Sýkořice vousatá
 226. Parus major - Sýkora koňadra
 227. Passer domesticus - Vrabec domácí
 228. Passer montanus - Vrabec polní
 229. Pastor roseus - Špaček růžový
 230. Pelecanus onocrotalus - Pelikán bílý
 231. Perdix perdix - Koroptev polní
 232. Periparus ater - Sýkora uhelníček
 233. Pernis apivorus - Včelojed lesní
 234. Phalacrocorax carbo - Kormorán velký
 235. Phalacrocorax pygmeus - Kormorán malý
 236. Phalaropus fulicaria - Lyskonoh ploskozobý
 237. Phalaropus lobatus - Lyskonoh úzkozobý
 238. Phasianus collchicus - Bažant obecný
 239. Phoenicopterus roseus - Plameňák růžový
 240. Phoenicurus ochruros - Rehek domácí
 241. Phoenicurus phoenicurus - Rehek zahradní
 242. Phylloscopus collybita - Budníček menší
 243. Phylloscopus sibilatrix - Budníček lesní
 244. Phylloscopus trochiloides - Budníček zelený
 245. Phylloscopus trochilus - Budníček větší
 246. Pica pica - Straka obecná
 247. Picoides tridactylus - Datlík tříprstý
 248. Picus canus - Žluna šedá
 249. Picus viridis - Žluna zelená
 250. Platalea leucorodia - Kolpík bílý
 251. Plectrophenax nivalis - Sněhule severní
 252. Plegadis falcinellus - Ibis hnědý
 253. Pluvialis apricaria - Kulík zlatý
 254. Pluvialis squatarola - Kulík bledý
 255. Podiceps auritus - Potápka žlutorohá
 256. Podiceps cristatus - Potápka roháč
 257. Podiceps grisegena - Potápka rudokrká
 258. Podiceps nigricollis - Potápka černokrká
 259. Poecile montana - Sýkora lužní
 260. Poecile palustris - Sýkora babka
 261. Porzana porzana - Chřástal kropenatý
 262. Prunella modularis - Pěvuška modrá
 263. Pyrrhula pyrrhula - Hýl obecný
 264. Rallus aquaticus - Chřástal vodní
 265. Recurvirostra avosetta - Tenkozobec opačný
 266. Regulus ignicapilla - Králíček ohnivý
 267. Regulus regulus - Králíček obecný
 268. Remiz pendulinus - Moudivláček lužní
 269. Riparia riparia - Břehule říční
 270. Saxicola rubetra - Bramborníček hnědý
 271. Saxicola rubicola - Bramborníček černohlavý
 272. Scolopax rusticola - Sluka lesní
 273. Serinus serinus - Zvonohlík zahradní
 274. Sitta europaea - Brhlík lesní
 275. Somateria mollissima - Kajka mořská
 276. Spinus spinus - Čížek lesní
 277. Stercorarius longicaudus - Chaluha malá
 278. Stercorarius parasiticus - Chaluha příživná
 279. Stercorarius pomarinus - Chaluha pomořanská
 280. Stercorarius skua - Chaluha velká
 281. Sterna hirundo - Rybák obecný
 282. Sternula albifrons - Rybák malý
 283. Streptopelia decaocto - Hrdlička zahradní
 284. Streptopelia turtur - Hrdlička divoká
 285. Strix aluco - Puštík obecný
 286. Sturnus vulgaris - Špaček obecný
 287. Surnia ulula - Sovice krahujová
 288. Sylvia atricapilla - Pěnice černohlavá
 289. Sylvia borin - Pěnice slavíková
 290. Sylvia communis - Pěnice hnědokřídlá
 291. Sylvia curruca - Pěnice pokřovní
 292. Sylvia nisoria - Pěnice vlašská
 293. Sylvia undata - Pěnice kaštanová
 294. Syrrhaptes paradoxus - Stepokur kirgizský
 295. Tadorna ferruginea - Husice rezavá
 296. Tadorna tadorna - Husice liščí
 297. Tachybaptus ruficollis - Potápka malá
 298. Tetrao urogallus - Tetřev hlušec
 299. Tetrao tetrix - Tetřívek obecný
 300. Tetrastes bonasia - Jeřábek lesní
 301. Threskiornis aethiopicus - Ibis posvátný
 302. Tichodroma muraria - Zedníček skalní
 303. Tringa erythropus - Vodouš tmavý
 304. Tringa glareola - Vodouš bahenní
 305. Tringa nebularia - Vodouš šedý
 306. Tringa ochropus - Vodouš kropenatý
 307. Tringa stagnatilis - Vodouš štíhlý
 308. Tringa totanus - Vodouš rudonohý
 309. Troglodytes troglodytes - Střízlík obecný
 310. Turdus iliacus - Drozd cvrčala
 311. Turdus merula - Kos černý
 312. Turdus philomelos - Drozd zpěvný
 313. Turdus pilaris - Drozd kvíčala
 314. Turdus torquatus - Kos horský
 315. Turdus viscivorus - Drozd bravník
 316. Tyto alba - Sova pálená
 317. Upupa epops - Dudek chocholatý
 318. Vanellus vanellus - Čejka chocholatá
 319. Xenus cinereus - Vodouš malý
 320. Zapornia parva - Chřástal malý

 

3) Regionální červený seznam ptáků Vysočiny

Význam a historii červených seznamů ohrožených druhů shrnují Plesník et Chobot (2017). Červené seznamy se staly v průběhu let významným odborným podkladem informujícím odpovědné instituce veřejné správy o stavu bioty na určitém území.

Druhý regionální červený seznam ptáků Vysočiny byl sestaven k roku 2016 a aktualizován v červenci 2017, kdy byl přidán výreček malý (Otus scops), u něhož byl na Vysočině nově zaznamenán hnízdní výskyt. Celkem je vyhodnoceno 319 v Kraji Vysočina volně žijících druhů ptáků. Předchozí první regionální červený seznam ptáků Vysočiny byl sestavena před 10 lety k roku 2006 (Kodet et Kunstmüller 2008), ve kterém bylo vyhodnoceno 193 druhů ptáků. Přehled použitých kategorií a způsob hodnocení jednotlivých druhů viz metodika.

 

3.1) Regionální červený seznam ptáků Vysočiny - přehled druhů v jednotlivých kategoriích v abecedním pořadí

 

Vyhynulé druhy (EX)

 • ̶

Vyhynulé druhy v přírodě (EW)

 • ̶

Regionálně vyhynulé druhy (rRE)

 • Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
 • Ťuhýk menší (Lanius minor)

Regionálně vyhynulé migrující druhy (rREm)

 • Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
 • Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus)
 • Buřňák lední (Fulmarus glacialis)
 • Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni)
 • Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus)
 • Chaluha velká (Stercorarius skua)
 • Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
 • Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus)
 • Kajka mořská (Somateria mollissima)
 • Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
 • Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera)
 • Křivka velká (Loxia pytyopsittacus)
 • Kulík hnědý (Charadrius morinellus)
 • Orel stepní (Aquila nipalensis)
 • Orel volavý (Aquila clanga)
 • Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
 • Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
 • Pěnice kaštanová (Sylvia undata)
 • Potáplice lední (Gavia immer)
 • Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris)
 • Sovice sněžní (Bubo scandiacus)
 • Stepokur kirgizský (Syrrhaptes paradoxus)
 • Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus)
 • Strnad severní (Calcarius lapponicus)
 • Špaček růžový (Pastor roseus)
 • Turpan černý (Melanitta nigra)
 • Vodouš malý (Xenus cinereus)
 • Zedníček skalní (Tichodroma muraria)

Regionálně kriticky ohrožené druhy (rCR)

 • Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
 • Břehule říční (Riparia riparia)
 • Bukač velký (Botaurus stellaris)
 • Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
 • Čírka modrá (Anas querquedula)
 • Čírka obecná (Anas crecca)
 • Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
 • Dudek chocholatý (Upupa epops)
 • Hohol severní (Bucephala clangula)
 • Hýl rudý (Erythrina erythrina)
 • Chocholouš obecný (Galerida cristata)
 • Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
 • Chřástal malý (Zapornia parva)
 • Jeřáb popelavý (Grus grus)
 • Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)
 • Kalous pustovka (Asio flammeus)
 • Lejsek malý (Ficedula parva)
 • Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
 • Luňák červený (Milvus milvus)
 • Luňák hnědý (Milvus migrans)
 • Lžičák pestrý (Anas clypeata)
 • Morčák velký (Mergus merganser)
 • Moták pilich (Circus cyaneus)
 • Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
 • Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
 • Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
 • Polák malý (Aythya nyroca)
 • Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
 • Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
 • Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
 • Slavík modráček (Luscinia svecica)
 • Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
 • Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
 • Sova pálená (Tyto alba)
 • Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
 • Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
 • Strnad luční (Emberiza calandra)
 • Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
 • Sýček obecný (Athene noctua)
 • Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
 • Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
 • Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
 • Včelojed lesní (Pernis apivorus)
 • Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
 • Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
 • Výreček malý (Otus scops)
 • Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Regionálně kriticky ohrožené migrující druhy (rCRm)

 • Bekasina větší (Gallinago media)
 • Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
 • Břehouš rudý (Limosa lapponica)
 • Drop velký (Otis tarda)
 • Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
 • Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
 • Hoholka lední (Clangula hyemalis)
 • Husice liščí (Tadorna tadorna)
 • Chaluha malá (Stercorarius longicaudus)
 • Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus)
 • Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)
 • Jespák malý (Calidris minuta)
 • Jespák písečný (Calidris alba)
 • Jespák rezavý (Calidris canutus)
 • Jespák šedý (Calidris temminckii)
 • Kameňáček pestrý (Arenaria interpres)
 • Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
 • Koliha malá (Numenius phaeopus)
 • Koliha velká (Numenius arquata)
 • Konipas citronový (Motacilla citreola)
 • Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris)
 • Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
 • Kos horský (Turdus torquatus)
 • Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
 • Kulík mořský (Anarhynchus alexandrinus)
 • Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
 • Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
 • Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
 • Linduška horská (Anthus spinoletta)
 • Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
 • Linduška úhorní (Anthus campestris)
 • Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)
 • Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)
 • Mandelík hajní (Coracias garrulus)
 • Morčák malý (Mergellus albellus)
 • Morčák prostřední (Mergus serrator)
 • Moták stepní (Circus macrourus)
 • Orel jestřábí (Aquila fasciata)
 • Orel královský (Aquila heliaca)
 • Orel křiklavý (Aquila pomarina)
 • Orel nejmenší (Aquila pennata)
 • Orel skalní (Aquila chrysaetos)
 • Orlovec říční (Pandion haliaetus)
 • Ostralka štíhlá (Anas acuta)
 • Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
 • Polák kaholka (Aythya marila)
 • Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
 • Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
 • Potáplice malá (Gavia stellata)
 • Potáplice severní (Gavia arctica)
 • Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
 • Racek bouřní (Larus canus)
 • Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
 • Racek mořský (Larus marinus)
 • Racek středomořský (Larus michahellis)
 • Racek stříbřitý (Larus argentatus)
 • Racek žlutonohý (Larus fuscus)
 • Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola)
 • Raroh velký (Falco cherrug)
 • Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
 • Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)
 • Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica)
 • Rybák černý (Chlidonias niger)
 • Rybák malý (Sternula albifrons)
 • Rybák obecný (Sterna hirundo)
 • Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
 • Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
 • Sněhule severní (Plectrophenax nivalis)
 • Sovice krahujová (Surnia ulula)
 • Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
 • Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
 • Turpan hnědý (Melanitta fusca)
 • Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
 • Vlha pestrá (Merops apiaster)
 • Vodouš šedý (Tringa nebularia)
 • Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)
 • Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
 • Volavka červená (Ardea purpurea)
 • Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
 • Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)

Regionálně ohrožené druhy (rEN)

 • Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
 • Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
 • Čáp bílý (Ciconia ciconia)
 • Čáp černý (Ciconia nigra)
 • Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
 • Husa velká (Anser anser)
 • Chřástal polní (Crex crex)
 • Konipas luční (Motacilla flava)
 • Krkavec velký (Corvus corax)
 • Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
 • Ledňáček říční (Alcedo atthis)
 • Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
 • Moták lužní (Circus pygargus)
 • Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
 • Ostříž lesní (Falco subbuteo)
 • Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
 • Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
 • Skorec vodní (Cinclus cinclus)
 • Skřivan lesní (Lullula arborea)
 • Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
 • Strakapoud prostřední (Dendropicos medius)
 • Sýc rousný (Aegolius funereus)
 • Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
 • Výr velký (Bubo bubo)
 • Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Regionálně ohrožené migrující druhy (rENm)

 • Havran polní (Corvus frugilegus)
 • Husa běločelá (Anser albifrons)
 • Husa polní (Anser fabalis)
 • Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
 • Jespák bojovný (Calidris pugnax)
 • Jespák obecný (Calidris alpina)
 • Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
 • Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
 • Vodouš bahenní (Tringa glareola)
 • Volavka bílá (Ardea alba)

Regionálně zranitelné druhy (rVU)

 • Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
 • Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
 • Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
 • Datel černý (Dryocopus martius)
 • Holub doupňák (Columba oenas)
 • Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
 • Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
 • Kalous ušatý (Asio otus)
 • Kavka obecná (Corvus monedula)
 • Kopřivka obecná (Anas strepera)
 • Koroptev polní (Perdix perdix)
 • Krahujec obecný (Accipiter nisus)
 • Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
 • Kukačka obecná (Cuculus canorus)
 • Kulík říční (Charadrius dubius)
 • Labuť velká (Cygnus olor)
 • Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
 • Linduška luční (Anthus pratensis)
 • Moták pochop (Circus aeruginosus)
 • Polák velký (Aythya ferina)
 • Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
 • Potápka roháč (Podiceps cristatus)
 • Puštík obecný (Strix aluco)
 • Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
 • Sluka lesní (Scolopax rusticola)
 • Strakapoud malý (Dryobates minor)
 • Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
 • Volavka popelavá (Ardea cinerea)
 • Vrána černá (Corvus corone)
 • Vrána šedá (Corvus cornix)
 • Žluna šedá (Picus canus)

Regionálně zranitelné migrující druhy (rVUm)

 • Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
 • Káně rousná (Buteo lagopus)

Regionálně téměř ohrožené druhy (rNT)

 • Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
 • Konipas horský (Motacilla cinerea)
 • Lyska černá (Fulica atra)
 • Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
 • Polák chocholačka (Aythya fuligula)
 • Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
 • Rorýs obecný (Apus apus)
 • Sýkora babka (Poecile palustris)
 • Sýkora lužní (Poecile montana)
 • Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Regionálně téměř ohrožené migrující druhy (rNTm)

 • ̶

Regionálně nejméně dotčené druhy (rLC)

 • Brhlík lesní (Sitta europaea)
 • Budníček menší (Phylloscopus collybita)
 • Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
 • Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
 • Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
 • Červenka obecná (Erithacus rubecula)
 • Čížek lesní (Spinus spinus)
 • Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
 • Drozd bravník (Turdus viscivorus)
 • Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
 • Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
 • Holub hřivnáč (Columba palumbus)
 • Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
 • Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
 • Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
 • Jiřička obecná (Delichon urbicum)
 • Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
 • Káně lesní (Buteo buteo)
 • Konipas bílý (Motacilla alba)
 • Konopka obecná (Linaria cannabina)
 • Kos černý (Turdus merula)
 • Králíček obecný (Regulus regulus)
 • Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
 • Křepelka polní (Coturnix coturnix)
 • Křivka obecná (Loxia curvirostra)
 • Lejsek šedý (Muscicapa striata)
 • Linduška lesní (Anthus trivialis)
 • Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
 • Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
 • Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
 • Pěnice slavíková (Sylvia borin)
 • Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
 • Pěvuška modrá (Prunella modularis)
 • Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
 • Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
 • Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
 • Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
 • Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
 • Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
 • Skřivan polní (Alauda arvensis)
 • Sojka obecná (Garrulus glandarius)
 • Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
 • Straka obecná (Pica pica)
 • Strakapoud velký (Dendrocopos major)
 • Strnad obecný (Emberiza citrinella)
 • Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
 • Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
 • Sýkora koňadra (Parus major)
 • Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
 • Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
 • Sýkora uhelníček (Periparus ater)
 • Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
 • Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
 • Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
 • Vrabec domácí (Passer domesticus)
 • Vrabec polní (Passer montanus)
 • Zvonek zelený (Chloris chloris)
 • Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
 • Žluna zelená (Picus viridis)

Regionálně nejméně dotčené migrující druhy (rLCm)

 • Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
 • Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
 • Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Regionálně nevhodné druhy pro hodnocení (rNA)

 • Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)
 • Bažant obecný (Phasianus collchicus)
 • Berneška bělolící (Branta leucopsis)
 • Berneška tmavá (Branta bernicla)
 • Berneška velká (Branta canadensis)
 • Holub domácí (Columba livia f. domestica)
 • Husa čínská (Anser cygnoides f. domestica)
 • Husa indická (Anser indicus)
 • Husa malá (Anser erythropus)
 • Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
 • Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
 • Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
 • Ibis rudý (Eudocimus ruber)
 • Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala)
 • Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)
 • Kachnička karolínská (Aix sponsa)
 • Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
 • Krocan divoký (Meleagris gallopavo)
 • Křepelka japonská (Coturnix japonica)
 • Morčák chocholatý (Lophodytes cucullatus)
 • Pižmovka domácí (Cairina moschata f. domestica)
 • Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)

 

3.2) Regionální červený seznam ptáků Vysočiny - systematický přehled druhů

rNA     - Berneška bělolící (Branta leucopsis)

rNA     - Berneška tmavá (Branta bernicla)

rNA     - Berneška velká (Branta canadensis)

rCR     - Čírka modrá (Anas querquedula)

rCR     - Čírka obecná (Anas crecca)

rCR     - Hohol severní (Bucephala clangula)

rCRm  - Hoholka lední (Clangula hyemalis)

rENm  - Husa běločelá (Anser albifrons)

rNA     - Husa indická (Anser indicus)

rNA     - Husa čínská (Anser cygnoides f. domestica)

rNA     - Husa malá (Anser erythropus)

rENm  - Husa polní (Anser fabalis)

rEN     - Husa velká (Anser anser)

rCRm  - Husice liščí (Tadorna tadorna)

rNA     - Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

rNA     - Husice rezavá (Tadorna ferruginea)

rENm  - Hvízdák eurasijský (Anas penelope)

rLC     - Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

rNA     - Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala)

rNA     - Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)

rNA     - Kachnička karolínská (Aix sponsa)

rNA     - Kachnička mandarinská (Aix galericulata)

rREm  - Kajka mořská (Somateria mollissima)

rVU     - Kopřivka obecná (Anas strepera)

rVU     - Labuť velká (Cygnus olor)

rCRm  - Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)

rCR     - Lžičák pestrý (Anas clypeata)

rNA     - Morčák chocholatý (Lophodytes cucullatus)

rCRm  - Morčák malý (Mergellus albellus)

rCRm  - Morčák prostřední (Mergus serrator)

rCR     - Morčák velký (Mergus merganser)

rCRm  - Ostralka štíhlá (Anas acuta)

rNA     - Pižmovka domácí (Cairina moschata f. domestica)

rNT     - Polák chocholačka (Aythya fuligula)

rCRm  - Polák kaholka (Aythya marila)

rCR     - Polák malý (Aythya nyroca)

rVU     - Polák velký (Aythya ferina)

rREm  - Turpan černý (Melanitta nigra)

rCRm  - Turpan hnědý (Melanitta fusca)

rCR     - Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

rNA     - Bažant obecný (Phasianus collchicus)

rCR     - Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)

rVU     - Koroptev polní (Perdix perdix)

rNA     - Krocan divoký (Meleagris gallopavo)

rLC     - Křepelka japonská (Coturnix japonica)

rNT     - Křepelka polní (Coturnix coturnix)

rRE     - Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)

rCR     - Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

rREm  - Potáplice lední (Gavia immer)

rCRm  - Potáplice malá (Gavia stellata)

rCRm  - Potáplice severní (Gavia arctica)

rCR     - Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

rVU     - Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

rVU     - Potápka roháč (Podiceps cristatus)

rCR     - Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)

rCRm  - Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)

rREm  - Buřňák lední (Fulmarus glacialis)

rREm  - Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus)

rCRm  - Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)

rLCm  - Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

rREm  - Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)

rREm  - Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)

rNA     - Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)

rNA     - Ibis rudý (Eudocimus ruber)

rREm  - Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

rCR     - Bukač velký (Botaurus stellaris)

rCR     - Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

rCRm  - Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

rENm  - Volavka bílá (Ardea alba)

rCRm  - Volavka červená (Ardea purpurea)

rVU     - Volavka popelavá (Ardea cinerea)

rCRm  - Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

rCRm  - Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)

rEN     - Čáp bílý (Ciconia ciconia)

rEN     - Čáp černý (Ciconia nigra)

rNA     - Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)

rVU     - Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

rCRm  - Káně bělochvostá (Buteo rufinus)

rLC     - Káně lesní (Buteo buteo)

rVUm  - Káně rousná (Buteo lagopus)

rVU     - Krahujec obecný (Accipiter nisus)

rCR     - Luňák červený (Milvus milvus)

rCR     - Luňák hnědý (Milvus migrans)

rEN     - Moták lužní (Circus pygargus)

rCR     - Moták pilich (Circus cyaneus)

rVU     - Moták pochop (Circus aeruginosus)

rCRm  - Moták stepní (Circus macrourus)

rCRm  - Orel jestřábí (Aquila fasciata)

rCRm  - Orel královský (Aquila heliaca)

rCRm  - Orel křiklavý (Aquila pomarina)

rCR     - Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

rCRm  - Orel nejmenší (Aquila pennata)

rCRm  - Orel skalní (Aquila chrysaetos)

rREm  - Orel stepní (Aquila nipalensis)

rREm  - Orel volavý (Aquila clanga)

rREm  - Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)

rCRm  - Sup bělohlavý (Gyps fulvus)

rCR     - Včelojed lesní (Pernis apivorus)

rCRm  - Orlovec říční (Pandion haliaetus)

rCR     - Jeřáb popelavý (Grus grus)

rCR     - Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

rCR     - Chřástal malý (Zapornia parva)

rEN     - Chřástal polní (Crex crex)

rVU     - Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

rNT     - Lyska černá (Fulica atra)

rVU     - Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

rCRm  - Drop velký (Otis tarda)

rEN     - Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

rCRm  - Bekasina větší (Gallinago media)

rCRm  - Břehouš černoocasý (Limosa limosa)

rCRm  - Břehouš rudý (Limosa lapponica)

rREm  - Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus)

rENm  - Jespák bojovný (Calidris pugnax)

rCRm  - Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)

rCRm  - Jespák malý (Calidris minuta)

rENm  - Jespák obecný (Calidris alpina)

rCRm  - Jespák písečný (Calidris alba)

rCRm  - Jespák rezavý (Calidris canutus)

rCRm  - Jespák šedý (Calidris temminckii)

rCRm  - Kameňáček pestrý (Arenaria interpres)

rCRm  - Koliha malá (Numenius phaeopus)

rCRm  - Koliha velká (Numenius arquata)

rCRm  - Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)

rCRm  - Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)

rCR     - Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

rCRm  - Slučka malá (Lymnocryptes minimus)

rVU     - Sluka lesní (Scolopax rusticola)

rENm  - Vodouš bahenní (Tringa glareola)

rCR     - Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

rREm  - Vodouš malý (Xenus cinereus)

rCR     - Vodouš rudonohý (Tringa totanus)

rCRm  - Vodouš šedý (Tringa nebularia)

rCRm  - Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)

rCRm  - Vodouš tmavý (Tringa erythropus)

rCRm  - Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)

rCRm  - Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)

rCRm  - Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)

rCRm  - Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)

rEN     - Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

rCRm  - Kulík bledý (Pluvialis squatarola)

rREm  - Kulík hnědý (Charadrius morinellus)

rCRm  - Kulík mořský (Anarhynchus alexandrinus)

rENm  - Kulík písečný (Charadrius hiaticula)

rVU     - Kulík říční (Charadrius dubius)

rCRm  - Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)

rCRm  - Chaluha malá (Stercorarius longicaudus)

rREm  - Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus)

rCRm  - Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus)

rREm  - Chaluha velká (Stercorarius skua)

rCRm  - Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

rCRm  - Racek bouřní (Larus canus)

rCRm  - Racek černohlavý (Larus melanocephalus)

rCR     - Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)

rENm  - Racek malý (Hydrocoloeus minutus)

rCRm  - Racek mořský (Larus marinus)

rCRm  - Racek středomořský (Larus michahellis)

rCRm  - Racek stříbřitý (Larus argentatus)

rCRm  - Racek žlutonohý (Larus fuscus)

rCRm  - Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)

rCRm  - Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)

rCRm  - Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica)

rCRm  - Rybák černý (Chlidonias niger)

rCRm  - Rybák malý (Sternula albifrons)

rCRm  - Rybák obecný (Sterna hirundo)

rCRm  - Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)

rNA     - Holub domácí (Columba livia f. domestica)

rVU     - Holub doupňák (Columba oenas)

rLC     - Holub hřivnáč (Columba palumbus)

rLC     - Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

rLC     - Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

rREm  - Stepokur kirgizský (Syrrhaptes paradoxus)

rNA     - Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)

rCRm  - Dřemlík tundrový (Falco columbarius)

rEN     - Ostříž lesní (Falco subbuteo)

rLC     - Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

rCRm  - Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)

rCRm  - Raroh velký (Falco cherrug)

rCR     - Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)

rVU     - Kukačka obecná (Cuculus canorus)

rCR     - Sova pálená (Tyto alba)

rCR     - Kalous pustovka (Asio flammeus)

rVU     - Kalous ušatý (Asio otus)

rEN     - Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

rVU     - Puštík obecný (Strix aluco)

rCRm  - Sovice krahujová (Surnia ulula)

rREm  - Sovice sněžní (Bubo scandiacus)

rEN     - Sýc rousný (Aegolius funereus)

rCR     - Sýček obecný (Athene noctua)

rEN     - Výr velký (Bubo bubo)

rCR     - Výreček malý (Otus scops)

rCR     - Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)

rNT     - Rorýs obecný (Apus apus)

rEN     - Ledňáček říční (Alcedo atthis)

rCRm  - Vlha pestrá (Merops apiaster)

rCRm  - Mandelík hajní (Coracias garrulus)

rCR     - Dudek chocholatý (Upupa epops)

rVU     - Datel černý (Dryocopus martius)

rCR     - Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

rVU     - Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

rCR     - Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)

rCR     - Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)

rVU     - Strakapoud malý (Dryobates minor)

rEN     - Strakapoud prostřední (Dendropicos medius)

rLC     - Strakapoud velký (Dendrocopos major)

rVU     - Žluna šedá (Picus canus)

rLC     - Žluna zelená (Picus viridis)

rEN     - Žluva hajní (Oriolus oriolus)

rRE     - Ťuhýk menší (Lanius minor)

rNT     - Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

rCR     - Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)

rEN     - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

rENm  - Havran polní (Corvus frugilegus)

rVU     - Kavka obecná (Corvus monedula)

rLC     - Králíček obecný (Regulus regulus)

rLC     - Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)

rEN     - Krkavec velký (Corvus corax)

rEN     - Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)

rLC     - Sojka obecná (Garrulus glandarius)

rLC     - Straka obecná (Pica pica)

rVU     - Vrána černá (Corvus corone)

rVU     - Vrána šedá (Corvus cornix)

rCR     - Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

rNT     - Sýkora babka (Poecile palustris)

rLC     - Sýkora koňadra (Parus major)

rNT     - Sýkora lužní (Poecile montana)

rLC     - Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)

rLC     - Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)

rLC     - Sýkora uhelníček (Periparus ater)

rCR     - Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)

rCR     - Chocholouš obecný (Galerida cristata)

rEN     - Skřivan lesní (Lullula arborea)

rREm  - Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris)

rLC     - Skřivan polní (Alauda arvensis)

rCR     - Břehule říční (Riparia riparia)

rLC     - Jiřička obecná (Delichon urbicum)

rLC     - Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

rVUm  - Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)

rNT     - Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)

rCRm  - Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola)

rLC     - Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)

rEN     - Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

rLC     - Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)

rLC     - Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

rLC     - Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

rEN     - Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)

rLC     - Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

rNT     - Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

rNT     - Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)

rLC     - Budníček menší (Phylloscopus collybita)

rLC     - Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

rREm  - Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)

rLC     - Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

rLC     - Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

rREm  - Pěnice kaštanová (Sylvia undata)

rLC     - Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

rLC     - Pěnice slavíková (Sylvia borin)

rEN     - Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

rREm  - Zedníček skalní (Tichodroma muraria)

rLC     - Brhlík lesní (Sitta europaea)

rLC     - Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

rVU     - Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

rLC     - Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

rLC     - Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

rREm  - Špaček růžový (Pastor roseus)

rEN     - Skorec vodní (Cinclus cinclus)

rLC     - Drozd bravník (Turdus viscivorus)

rLCm  - Drozd cvrčala (Turdus iliacus)

rLC     - Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

rLC     - Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

rLC     - Kos černý (Turdus merula)

rCRm  - Kos horský (Turdus torquatus)

rCR     - Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)

rVU     - Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)

rVU     - Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

rLC     - Červenka obecná (Erithacus rubecula)

rVU     - Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)

rEN     - Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)

rCR     - Lejsek malý (Ficedula parva)

rLC     - Lejsek šedý (Muscicapa striata)

rLC     - Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

rLC     - Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

rCR     - Slavík modráček (Luscinia svecica)

rEN     - Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

rCR     - Slavík tmavý (Luscinia luscinia)

rLC     - Pěvuška modrá (Prunella modularis)

rLC     - Vrabec domácí (Passer domesticus)

rLC     - Vrabec polní (Passer montanus)

rLC     - Konipas bílý (Motacilla alba)

rCRm  - Konipas citronový (Motacilla citreola)

rNT     - Konipas horský (Motacilla cinerea)

rEN     - Konipas luční (Motacilla flava)

rCRm  - Linduška horská (Anthus spinoletta)

rLC     - Linduška lesní (Anthus trivialis)

rVU     - Linduška luční (Anthus pratensis)

rCRm  - Linduška rudokrká (Anthus cervinus)

rCRm  - Linduška úhorní (Anthus campestris)

rREm  - Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni)

rVU     - Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)

rLC     - Čížek lesní (Spinus spinus)

rLC     - Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

rLC     - Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

rCR     - Hýl rudý (Erythrina erythrina)

rLC     - Konopka obecná (Linaria cannabina)

rCRm  - Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris)

rREm  - Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera)

rLC     - Křivka obecná (Loxia curvirostra)

rREm  - Křivka velká (Loxia pytyopsittacus)

rLCm  - Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

rLC     - Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

rLC     - Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

rLC     - Zvonek zelený (Chloris chloris)

rLC     - Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

rCRm  - Sněhule severní (Plectrophenax nivalis)

rREm  - Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus)

rCR     - Strnad luční (Emberiza calandra)

rLC     - Strnad obecný (Emberiza citrinella)

rLC     - Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

rREm  - Strnad severní (Calcarius lapponicus)

rCR     - Strnad zahradní (Emberiza hortulana)

 

3.3) Regionální červený seznam ptáků Vysočiny - abecední přehled druhů

rNA     - Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)

rNA     - Bažant obecný (Phasianus collchicus)

rEN     - Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

rCRm  - Bekasina větší (Gallinago media)

rCR     - Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)

rNA     - Berneška bělolící (Branta leucopsis)

rNA     - Berneška tmavá (Branta bernicla)

rNA     - Berneška velká (Branta canadensis)

rVU     - Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)

rVU     - Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

rLC     - Brhlík lesní (Sitta europaea)

rVUm  - Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)

rCRm  - Břehouš černoocasý (Limosa limosa)

rCRm  - Břehouš rudý (Limosa lapponica)

rCR     - Břehule říční (Riparia riparia)

rNT     - Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)

rLC     - Budníček menší (Phylloscopus collybita)

rLC     - Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

rREm  - Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)

rCR     - Bukač velký (Botaurus stellaris)

rCR     - Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

rREm  - Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus)

rREm  - Buřňák lední (Fulmarus glacialis)

rLC     - Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

rEN     - Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)

rLC     - Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

rEN     - Čáp bílý (Ciconia ciconia)

rEN     - Čáp černý (Ciconia nigra)

rREm  - Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni)

rVU     - Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)

rEN     - Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

rLC     - Červenka obecná (Erithacus rubecula)

rCR     - Čírka modrá (Anas querquedula)

rCR     - Čírka obecná (Anas crecca)

rLC     - Čížek lesní (Spinus spinus)

rVU     - Datel černý (Dryocopus martius)

rCR     - Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

rLC     - Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

rCRm  - Drop velký (Otis tarda)

rLC     - Drozd bravník (Turdus viscivorus)

rLCm  - Drozd cvrčala (Turdus iliacus)

rLC     - Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

rLC     - Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

rCRm  - Dřemlík tundrový (Falco columbarius)

rCR     - Dudek chocholatý (Upupa epops)

rCRm  - Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)

rENm  - Havran polní (Corvus frugilegus)

rCR     - Hohol severní (Bucephala clangula)

rCRm  - Hoholka lední (Clangula hyemalis)

rNA     - Holub domácí (Columba livia f. domestica)

rVU     - Holub doupňák (Columba oenas)

rLC     - Holub hřivnáč (Columba palumbus)

rLC     - Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

rLC     - Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

rENm  - Husa běločelá (Anser albifrons)

rNA     - Husa čínská (Anser cygnoides f. domestica)

rNA     - Husa indická (Anser indicus)

rNA     - Husa malá (Anser erythropus)

rENm  - Husa polní (Anser fabalis)

rEN     - Husa velká (Anser anser)

rCRm  - Husice liščí (Tadorna tadorna)

rNA     - Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

rNA     - Husice rezavá (Tadorna ferruginea)

rENm  - Hvízdák eurasijský (Anas penelope)

rLC     - Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

rCR     - Hýl rudý (Erythrina erythrina)

rCRm  - Chaluha malá (Stercorarius longicaudus)

rREm  - Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus)

rCRm  - Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus)

rREm  - Chaluha velká (Stercorarius skua)

rCR     - Chocholouš obecný (Galerida cristata)

rCR     - Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

rCR     - Chřástal malý (Zapornia parva)

rEN     - Chřástal polní (Crex crex)

rVU     - Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

rREm  - Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)

rNA     - Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)

rNA     - Ibis rudý (Eudocimus ruber)

rCR     - Jeřáb popelavý (Grus grus)

rCR     - Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)

rREm  - Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus)

rENm  - Jespák bojovný (Calidris pugnax)

rCRm  - Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)

rCRm  - Jespák malý (Calidris minuta)

rENm  - Jespák obecný (Calidris alpina)

rCRm  - Jespák písečný (Calidris alba)

rCRm  - Jespák rezavý (Calidris canutus)

rCRm  - Jespák šedý (Calidris temminckii)

rVU     - Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

rLC     - Jiřička obecná (Delichon urbicum)

rLC     - Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

rNA     - Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala)

rNA     - Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)

rNA     - Kachnička karolínská (Aix sponsa)

rNA     - Kachnička mandarinská (Aix galericulata)

rREm  - Kajka mořská (Somateria mollissima)

rCR     - Kalous pustovka (Asio flammeus)

rVU     - Kalous ušatý (Asio otus)

rCRm  - Kameňáček pestrý (Arenaria interpres)

rCRm  - Káně bělochvostá (Buteo rufinus)

rLC     - Káně lesní (Buteo buteo)

rVUm  - Káně rousná (Buteo lagopus)

rVU     - Kavka obecná (Corvus monedula)

rCRm  - Koliha malá (Numenius phaeopus)

rCRm  - Koliha velká (Numenius arquata)

rREm  - Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

rLC     - Konipas bílý (Motacilla alba)

rCRm  - Konipas citronový (Motacilla citreola)

rNT     - Konipas horský (Motacilla cinerea)

rEN     - Konipas luční (Motacilla flava)

rLC     - Konopka obecná (Linaria cannabina)

rCRm  - Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris)

rVU     - Kopřivka obecná (Anas strepera)

rCRm  - Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)

rLCm  - Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

rVU     - Koroptev polní (Perdix perdix)

rLC     - Kos černý (Turdus merula)

rCRm  - Kos horský (Turdus torquatus)

rVU     - Krahujec obecný (Accipiter nisus)

rLC     - Králíček obecný (Regulus regulus)

rLC     - Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)

rEN     - Krkavec velký (Corvus corax)

rNA     - Krocan divoký (Meleagris gallopavo)

rVU     - Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

rNA     - Křepelka japonská (Coturnix japonica)

rLC     - Křepelka polní (Coturnix coturnix)

rREm  - Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera)

rLC     - Křivka obecná (Loxia curvirostra)

rREm  - Křivka velká (Loxia pytyopsittacus)

rVU     - Kukačka obecná (Cuculus canorus)

rCRm  - Kulík bledý (Pluvialis squatarola)

rREm  - Kulík hnědý (Charadrius morinellus)

rCRm  - Kulík mořský (Anarhynchus alexandrinus)

rENm  - Kulík písečný (Charadrius hiaticula)

rVU     - Kulík říční (Charadrius dubius)

rCRm  - Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)

rEN     - Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

rCRm  - Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

rVU     - Labuť velká (Cygnus olor)

rCRm  - Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)

rEN     - Ledňáček říční (Alcedo atthis)

rVU     - Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)

rEN     - Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)

rCR     - Lejsek malý (Ficedula parva)

rLC     - Lejsek šedý (Muscicapa striata)

rCR     - Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)

rCRm  - Linduška horská (Anthus spinoletta)

rLC     - Linduška lesní (Anthus trivialis)

rVU     - Linduška luční (Anthus pratensis)

rCRm  - Linduška rudokrká (Anthus cervinus)

rCRm  - Linduška úhorní (Anthus campestris)

rCR     - Luňák červený (Milvus milvus)

rCR     - Luňák hnědý (Milvus migrans)

rNT     - Lyska černá (Fulica atra)

rCRm  - Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)

rCRm  - Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)

rCR     - Lžičák pestrý (Anas clypeata)

rCRm  - Mandelík hajní (Coracias garrulus)

rNT     - Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

rNA     - Morčák chocholatý (Lophodytes cucullatus)

rCRm  - Morčák malý (Mergellus albellus)

rCRm  - Morčák prostřední (Mergus serrator)

rCR     - Morčák velký (Mergus merganser)

rEN     - Moták lužní (Circus pygargus)

rCR     - Moták pilich (Circus cyaneus)

rVU     - Moták pochop (Circus aeruginosus)

rCRm  - Moták stepní (Circus macrourus)

rCR     - Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

rCRm  - Orel jestřábí (Aquila fasciata)

rCRm  - Orel královský (Aquila heliaca)

rCRm  - Orel křiklavý (Aquila pomarina)

rCR     - Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

rCRm  - Orel nejmenší (Aquila pennata)

rCRm  - Orel skalní (Aquila chrysaetos)

rREm  - Orel stepní (Aquila nipalensis)

rREm  - Orel volavý (Aquila clanga)

rREm  - Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)

rCRm  - Orlovec říční (Pandion haliaetus)

rEN     - Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)

rCRm  - Ostralka štíhlá (Anas acuta)

rEN     - Ostříž lesní (Falco subbuteo)

rREm  - Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)

rLC     - Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

rLC     - Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

rREm  - Pěnice kaštanová (Sylvia undata)

rLC     - Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

rLC     - Pěnice slavíková (Sylvia borin)

rEN     - Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

rLCm  - Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

rLC     - Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

rLC     - Pěvuška modrá (Prunella modularis)

rCR     - Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

rCRm  - Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)

rNA     - Pižmovka domácí (Cairina moschata f. domestica)

rNA     - Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)

rNT     - Polák chocholačka (Aythya fuligula)

rCRm  - Polák kaholka (Aythya marila)

rCR     - Polák malý (Aythya nyroca)

rVU     - Polák velký (Aythya ferina)

rLC     - Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

rCRm  - Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)

rCR     - Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

rVU     - Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

rVU     - Potápka roháč (Podiceps cristatus)

rCR     - Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)

rCRm  - Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)

rREm  - Potáplice lední (Gavia immer)

rCRm  - Potáplice malá (Gavia stellata)

rCRm  - Potáplice severní (Gavia arctica)

rVU     - Puštík obecný (Strix aluco)

rCRm  - Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

rCRm  - Racek bouřní (Larus canus)

rCRm  - Racek černohlavý (Larus melanocephalus)

rCR     - Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)

rENm  - Racek malý (Hydrocoloeus minutus)

rCRm  - Racek mořský (Larus marinus)

rCRm  - Racek středomořský (Larus michahellis)

rCRm  - Racek stříbřitý (Larus argentatus)

rCRm  - Racek žlutonohý (Larus fuscus)

rNT     - Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)

rCRm  - Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola)

rLC     - Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)

rEN     - Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

rLC     - Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)

rCRm  - Raroh velký (Falco cherrug)

rLC     - Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

rLC     - Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

rNT     - Rorýs obecný (Apus apus)

rCRm  - Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)

rCRm  - Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)

rCRm  - Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica)

rCRm  - Rybák černý (Chlidonias niger)

rCRm  - Rybák malý (Sternula albifrons)

rCRm  - Rybák obecný (Sterna hirundo)

rCRm  - Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)

rLC     - Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

rEN     - Skorec vodní (Cinclus cinclus)

rEN     - Skřivan lesní (Lullula arborea)

rREm  - Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris)

rLC     - Skřivan polní (Alauda arvensis)

rCR     - Slavík modráček (Luscinia svecica)

rEN     - Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

rCR     - Slavík tmavý (Luscinia luscinia)

rVU     - Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

rCRm  - Slučka malá (Lymnocryptes minimus)

rVU     - Sluka lesní (Scolopax rusticola)

rCRm  - Sněhule severní (Plectrophenax nivalis)

rLC     - Sojka obecná (Garrulus glandarius)

rCR     - Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)

rCR     - Sova pálená (Tyto alba)

rCRm  - Sovice krahujová (Surnia ulula)

rREm  - Sovice sněžní (Bubo scandiacus)

rLC     - Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

rREm  - Stepokur kirgizský (Syrrhaptes paradoxus)

rLC     - Straka obecná (Pica pica)

rCR     - Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)

rCR     - Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)

rVU     - Strakapoud malý (Dryobates minor)

rEN     - Strakapoud prostřední (Dendropicos medius)

rLC     - Strakapoud velký (Dendrocopos major)

rREm  - Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus)

rCR     - Strnad luční (Emberiza calandra)

rLC     - Strnad obecný (Emberiza citrinella)

rLC     - Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

rREm  - Strnad severní (Calcarius lapponicus)

rCR     - Strnad zahradní (Emberiza hortulana)

rLC     - Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

rCRm  - Sup bělohlavý (Gyps fulvus)

rEN     - Sýc rousný (Aegolius funereus)

rCR     - Sýček obecný (Athene noctua)

rNT     - Sýkora babka (Poecile palustris)

rLC     - Sýkora koňadra (Parus major)

rNT     - Sýkora lužní (Poecile montana)

rLC     - Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)

rLC     - Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)

rLC     - Sýkora uhelníček (Periparus ater)

rCR     - Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)

rLC     - Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

rVU     - Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

rLC     - Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

rREm  - Špaček růžový (Pastor roseus)

rCRm  - Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)

rRE     - Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)

rCR     - Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

rRE     - Ťuhýk menší (Lanius minor)

rNT     - Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

rCR     - Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)

rEN     - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

rREm  - Turpan černý (Melanitta nigra)

rCRm  - Turpan hnědý (Melanitta fusca)

rCRm  - Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)

rCR     - Včelojed lesní (Pernis apivorus)

rLC     - Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

rCRm  - Vlha pestrá (Merops apiaster)

rENm  - Vodouš bahenní (Tringa glareola)

rCR     - Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

rREm  - Vodouš malý (Xenus cinereus)

rCR     - Vodouš rudonohý (Tringa totanus)

rCRm  - Vodouš šedý (Tringa nebularia)

rCRm  - Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)

rCRm  - Vodouš tmavý (Tringa erythropus)

rENm  - Volavka bílá (Ardea alba)

rCRm  - Volavka červená (Ardea purpurea)

rVU     - Volavka popelavá (Ardea cinerea)

rCRm  - Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

rCRm  - Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)

rLC     - Vrabec domácí (Passer domesticus)

rLC     - Vrabec polní (Passer montanus)

rVU     - Vrána černá (Corvus corone)

rVU     - Vrána šedá (Corvus cornix)

rEN     - Výr velký (Bubo bubo)

rCR     - Výreček malý (Otus scops)

rREm  - Zedníček skalní (Tichodroma muraria)

rCR     - Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

rLC     - Zvonek zelený (Chloris chloris)

rLC     - Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

rVU     - Žluna šedá (Picus canus)

rLC     - Žluna zelená (Picus viridis)

rEN     - Žluva hajní (Oriolus oriolus)

 

Obr.:

 

 

 

4) Regionálního index červeného seznamu ptáků Vysočiny

Index červeného seznamu (RLI - Red List Index, Butchard et al. 2004) udává míru posunu druhů mezi kategoriemi červeného seznamu v čase. Jedná se o funkci proporčního posunu druhů, přičemž jednotlivé posuny jsou váženy stupněm ohrožení, který je dán kategorií červeného seznamu. Index tak umožňuje zhodnotit, nakolik se zlepšil či zhoršil statut skupiny druhů. Ptáci byli první skupinou, pro kterou byl vypočítán RLI na globální úrovni, přičemž celosvětově index poklesl od roku 1988 o 6,9 % (Butchard et al. 2004). Snižování hodnoty indexu je ukazatelem snižování biodiverzity. Tento index lze uplatnit i v regionálním měřítku a nabývá hodnot od 0 % (což by bylo v případě vyhynutí všech druhů) do 100 % (což by bylo v případě, kdyby žádný druh nebyl ohrožen).

Regionální index červeného seznamu (rRLI) ptáků Vysočiny byl modelován na základě zpětného vyhodnocení všech původních volně žijících druhů ptáků hnízdících na území Kraje Vysočina v jednotlivých pětiletých intervalech od r. 1960. Nejsou zde tedy zahrnuty druhy, které Vysočinou pouze migrují či zde pouze zimují. Poslední interval 2015-2019 je optimistická předpověď pro probíhající pentádu (podrobněji viz metodika).

 

Obr.:

 

Obr.:

 

Nejvýraznější podíl na nárůstu hodnoty indexu má postupné objevování nových druhů, což je do určité míry způsobeno i intenzivnějším ornitologickým průzkumem v oblasti a systematičtějším sběrem dat. Výrazný skok je patrný v období 1985-89, kdy probíhalo druhé celostání mapování hnízdního rozšíření ptáků (Šťastný et al. 1996). U některých druhů, které se na Vysočinu rozšířily až v posledních desetiletích dochází i k postupnému nárůstu jejich početnosti a tyto druhy se postupně přesouvají do nižších kategorií ohrožení. Existuje však také početná skupina druhů, u který probíhá posun opačným směrem a jak je patrno z výše uvedeného grafu, tak celkově ubývá počet neohrožených, resp. nejméně dotčených druhů (rLC).

 

5) Kategorizace ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině

a) !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost

Hnízdiště těchto druhů vyžadují nejpřísnější ochranu. Negativní zásahy do hnízdišť těchto druhů jsou nepřijatelné. Orgány ochrany přírody by měly na Vysočině tato hnízdiště vždy chránit i za cenu kompenzace hospodářské újmy vlastníka.

 • Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
 • Břehule říční (Riparia riparia)
 • Bukač velký (Botaurus stellaris)
 • Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
 • Čírka modrá (Anas querquedula)
 • Čírka obecná (Anas crecca)
 • Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
 • Dudek chocholatý (Upupa epops)
 • Hohol severní (Bucephala clangula)
 • Hýl rudý (Erythrina erythrina)
 • Chocholouš obecný (Galerida cristata)
 • Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
 • Chřástal malý (Zapornia parva)
 • Jeřáb popelavý (Grus grus)
 • Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)
 • Kalous pustovka (Asio flammeus)
 • Lejsek malý (Ficedula parva)
 • Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
 • Luňák červený (Milvus milvus)
 • Luňák hnědý (Milvus migrans)
 • Lžičák pestrý (Anas clypeata)
 • Morčák velký (Mergus merganser)
 • Moták pilich (Circus cyaneus)
 • Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
 • Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
 • Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
 • Polák malý (Aythya nyroca)
 • Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
 • Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
 • Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
 • Slavík modráček (Luscinia svecica)
 • Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
 • Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
 • Sova pálená (Tyto alba)
 • Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
 • Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
 • Strnad luční (Emberiza calandra)
 • Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
 • Sýček obecný (Athene noctua)
 • Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
 • Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
 • Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
 • Včelojed lesní (Pernis apivorus)
 • Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
 • Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
 • Výreček malý (Otus scops)
 • Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

 

b) !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost

Negativní zásahy do hnízdišť těchto druhů mohou ohrozit místní populaci na Vysočině. Proto je zapotřebí každý takový zásah posuzovat individuálně a snažit se minimalizovat negativní zásahy, případně hledat nějaká kompromisní řešení.

 • Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
 • Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
 • Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
 • Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
 • Čáp bílý (Ciconia ciconia)
 • Čáp černý (Ciconia nigra)
 • Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
 • Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
 • Datel černý (Dryocopus martius)
 • Holub doupňák (Columba oenas)
 • Husa velká (Anser anser)
 • Chřástal polní (Crex crex)
 • Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
 • Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
 • Kalous ušatý (Asio otus)
 • Kavka obecná (Corvus monedula)
 • Konipas luční (Motacilla flava)
 • Kopřivka obecná (Anas strepera)
 • Koroptev polní (Perdix perdix)
 • Krahujec obecný (Accipiter nisus)
 • Krkavec velký (Corvus corax)
 • Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
 • Kukačka obecná (Cuculus canorus)
 • Kulík říční (Charadrius dubius)
 • Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
 • Labuť velká (Cygnus olor)
 • Ledňáček říční (Alcedo atthis)
 • Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
 • Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
 • Linduška luční (Anthus pratensis)
 • Moták lužní (Circus pygargus)
 • Moták pochop (Circus aeruginosus)
 • Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
 • Ostříž lesní (Falco subbuteo)
 • Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
 • Polák velký (Aythya ferina)
 • Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
 • Potápka roháč (Podiceps cristatus)
 • Puštík obecný (Strix aluco)
 • Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
 • Skorec vodní (Cinclus cinclus)
 • Skřivan lesní (Lullula arborea)
 • Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
 • Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
 • Sluka lesní (Scolopax rusticola)
 • Strakapoud malý (Dryobates minor)
 • Strakapoud prostřední (Dendropicos medius)
 • Sýc rousný (Aegolius funereus)
 • Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
 • Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
 • Volavka popelavá (Ardea cinerea)
 • Vrána černá (Corvus corone)
 • Vrána šedá (Corvus cornix)
 • Výr velký (Bubo bubo)
 • Žluna šedá (Picus canus)
 • Žluva hajní (Oriolus oriolus)

 

c) ! - hnízdiště zasluhující pozornost

V případě, že se jedná o hnízdiště těchto druhů, lze v odůvodněných případech připustit zničení hnízdního biotopu, takové jednotlivé případy populaci na Vysočině neohrozí.

 • Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
 • Konipas horský (Motacilla cinerea)
 • Lyska černá (Fulica atra)
 • Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
 • Polák chocholačka (Aythya fuligula)
 • Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
 • Rorýs obecný (Apus apus)
 • Sýkora babka (Poecile palustris)
 • Sýkora lužní (Poecile montana)
 • Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

 

7) Ornitologicky nejvýznamnější lokality Kraje Vysočina

 

8) Ornitologická bibliografie Vysočiny

 1. Anonym, 1923: Neobvyklý zjev [Potáplice severní (Urinator arcticus)]. – Lovecký obzor 20: 174.
 2. Anonym, 1931: Kormorán obec. (Phalacrocorax carbo), ulovený 1. VIII. 1931 u rybníka ve Skále u Humpolce [foto]. – Stráž myslivosti 9/22: 371.
 3. Anonym, 1950: V katastru honitby Ujčov. – Stráž myslivosti 28/23: 315.
 4. Babička C., 1995: Výr velký na Šumpersku. – Myslivost 12: 11.
 5. Baby J. K., 1942: Chvojnický výr. – Ornitholog 9/3-4: 17-18.
 6. Baby J. K., 1943a: Kuhúk - chvojnický výr. – Petrov, Brno: 1-86.
 7. Baby J. K., 1943b: Výr velký na Moravě. – Stráž myslivosti 21/4: 32-33.
 8. Baby J. K., 1944: Chraňte nás! – Stráž myslivosti 22/1: 4-5.
 9. Baby J. K., 1946: Pět vajec výra. – Československý ornitholog 13/1: 12.
 10. Bárta F., 1993: Holub doupňák (Columba oenas L.) hnízdí v Železných horách. – Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie 1: 66.
 11. Bárta F., 2000: Obratlovci. – Železné hory - Sborník prací 9: 1-76.
 12. Bárta F., 2001: Obratlovci přírodní rezervace Mokřadlo (okres Havlíčkův Brod). – Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie 9: 149-158.
 13. Bárta F. et Rejl J., 1994: Hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) v CHKO Železné hory. – Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie 2: 97.
 14. Bartoš, 1924: Orla křiklavého menšího (Aquila pomarina). – Stráž myslivosti 2/12: 148.
 15. Bartoš M., 2005: Výprava do přírodního parku Bohdalovsko. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 4/1: 5
 16. Bartoš M. et Stejskal D., 2005: Vypouštění krahujce. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 4/1: 3
 17. Bauer Z. et Emmer V., 1975: Hnízdění lejska černohlavého a lejska malého ve státní přírodní rezervaci Žákova hora. – Ochrana přírody 30/3, příloha Ochranářský průzkum: 9-11.
 18. Bednář L. et Eleder P., 1992: Potáplice severní (Gavia arctica) na vodní nádrži Staviště u Žďáru nad Sázavou. – Cinclus 4: 7.
 19. Bejček V., Šťastný K. et Hudec K., 1995: Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice 1982-1985. – H&H, Jinočany: 1-270.
 20. Beklová M. et Pikula J., 1998: Společenstva ptáků lesních biotopů v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči 36: 33-43.
 21. Beneš B., Hanák F. et Hudeček J., 2005: Ptáci České republiky a Slovenské republiky ve Slezském zemském muzeu Opava. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 63: 143-206.
 22. Bína J., 1934: Na šedivky. – Stráž myslivosti 12/12: 196.
 23. Bína J., 1937: Ptačí reservace. Budky v lese. – Stráž myslivosti 15/5: 148.
 24. Boháč D., 1949: K výskytu hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula [L.]) na Chotěbořsku. – Sylvia 9-10 [roč. 1947/48]/4: 96.
 25. Boháč D., 1951: Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) na Chotěbořsku. – Sylvia 13/1: 29.
 26. Boháč D., 1956: Dvě zajímavá ptačí hnízda. – Živa 4(42)/5: 198-199.
 27. Boháč D., 1962a: Ptactvo Chotěbořska. – Acta Musei Reginaehradecensis. Series A: Scientiae Naturales 4/1-2: 97-107
 28. Boháč D., 1962b: Soli v potravě ptáků. – Živa 10(48)/2: 77-78.
 29. Boháč D., 1963a: O potravě puštíka obecného (Strix aluco). – Živa 11(49)/3: 107.
 30. Boháč D., 1963b: Sysel jako škůdce násad čejky chocholaté. – Živa 11(49)/4: 141.
 31. Boháč D., 1963c: Zimní potrava straky obecné. – Živa 11(49)/4: 143.
 32. Boháč D., 1965a: Rostlinné plody v potravě ťuhýka obecného (Lanius collurio). – Sylvia 17: 235-237.
 33. Boháč D., 1965b: Z ekologie ťuhýka obecného (Lanius collurio). – Sylvia 17: 237-242.
 34. Boháč D., 1965c: Z hnízdní biologie brhlíka lesního (Sitta europaea). – Sylvia 17: 244-246.
 35. Boháč D., 1974: Letní potrava straky obecné (Pica pica). – Sylvia 19 [roč. 1971/72]: 167-171.
 36. Boháč D. et Jarošová J., 1961: Potrava ťuhýka obecného (Lanius collurio L.). – Živa 9(47)/4: 155-156.
 37. Boháč D., Buchar J., Hanák P., Ošmera S., Spitzer K. et Vostradovský J., 1969: Zvířena jižních Čech. – Krajský pedagogický ústav, České Budějovice: 1-147.
 38. Brandl P. et Šimek J., 1995: Faunistická pozorování v České republice v roce 1990 - 1995. – Zprávy České společnosti ornitologické 43: 48-57.
 39. Brandl P. et Šimek J., 1996: Faunistická pozorování v České republice v roce 1996. – Zprávy České společnosti ornitologické 44: 53-65.
 40. Brýša V., 1935: Zemská rybářsko-hydrobiologická stanice ve Studenci. – Československý ornitholog 2/3: 53-54.
 41. Brýša V., 1937: Ze Studence. – Československý ornitholog 4/4: 58.
 42. Brýša V., 1938: Tahy a přelety zvláště vodního ptactva v roce 1937 ve Studenci. – Československý ornitholog 5/1-2: 24-25.
 43. Brýša V., 1946: Hnízdění kachny chocholaté na Moravě. – Československý ornitholog 13/5: 59.
 44. Bürger P., Pykal J. et Hora J., 1998 : Rozšíření, početnost a výsledky kroužkování chřástala polního (Crex crex) v České republice v letech 1993 - 1997. – Sylvia 34/1: 73-84.
 45. Canon H., 1923a: Die Dalberg’sche Sammlung europäischer Vögel und der Gastvögel auf europäischem Boden. – Mährischer Grenzbote 76/137: příloha 4 s.
 46. Canon H., 1923b: Katalog der „Dalberg’schen“ Vogelsammlung. – Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde in der Iglauer Sprachinsel, Iglau: 1-18.
 47. Canon H., 1923c: Katalog der Dalberg’schen Vogel-Sammlung. – Mährischer Grenzbote 76/146: příloha 4 s.
 48. Canon H., 1927: Tiere der Heimat. Ein Beitrag zur Tiergeographie des böhmisch-mährischen Höhenzuges. – Deutcher Volksbildungsverein, Iglau: 1-189.
 49. Canon H., 1936: Zoogeographisches vom Iglauer Bergland. – Igel-Land 3/4: 13-14.
 50. Canon H., 1937: Die bisherigen Grundlagen zu einer Zoogeographie des Iglauer Berglandes. – Igel-Land 3/15: 56-58.
 51. Canon H., 1941: Beitrag zur Fauna des Berglandes. – F.T. Ulling, Iglau: 1-15.
 52. Cepák J. et Škopek J., 2004: Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2002. – Zprávy České společnosti ornitologické 58: App. 1-24.
 53. Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. et Zárybnický J., 2008: Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. – Aventinum, Praha: 1-607.
 54. Čapek M. et Honza M., 1998: Společenstva ptáků nelesních biotopů v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči 36: 23-31.
 55. Čapek V., 1885: Einige Notizen aus Mähren. – Mittheilungen des Ornithologischen Vereines in Wien 9/22: 199-201.
 56. Čapek V., 1886: Ein Ausflug auf die Namiester Teiche in Mähren. – Mittheilungen des Ornithologischen Vereines in Wien 10: 151.
 57. Čapek V., 1887: Příspěvek ku poznání ptactva moravského. – Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 4/13: 140-144.
 58. Čapek V., 1890: Novitäten der Local-Ornis von Oslawan in Mähren und einige weitere Beobachtungen aus dem Jahre 1889. – Ornithologisches Jahrbuch, Hallein 1/1: 8-13.
 59. Čapek V., 1890: Z Oslavan. Řidší zjevy ze třídy ptactva. – Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 7/25: 37-38.
 60. Čapek V., 1891: Aus meinem Tagebuche. Ornithologische Notizen aus dem Frühjahre 1891. – Die Schwalbe - Mittheilungen des ornithologischen Vereines in Wien 15: 15/6: 76-77; 15/7: 94-95; 15/8: 106; 15/9-10: 127-128; 15/16: 199-200
 61. Čapek V., 1892a: Drobnosti ornithologické z Moravy. – Vesmír 22/5: 54-56.
 62. Čapek V., 1892b: Příspěvek ku poznání ptačí zvěřeny moravské z roku 1890-91. – Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 9/33: 16-19.
 63. Čapek V., 1893a: Ankunft der Zugvögel in den Jahren 1891-92, verglichen mit dem Normaltage. – Die Schwalbe - Mittheilungen des ornithologischen Vereines in Wien 17/2: 20-21.
 64. Čapek V., 1893b: Bemerkenswertes aus Mähren (1892). – Ornithologisches Jahrbuch, Hallein 4/6: 234-236.
 65. Čapek V., 1894a: Beiträge zur Ornithologie Mährens (1893). – Ornithologisches Jahrbuch, Hallein 5/4: 139-141.
 66. Čapek V., 1894b: Vodní ptáci ze severu zimními hosty v okolí Oslavanském na Moravě. – Lověna 17: 17/1: 4-7; 17/2: 19-21.
 67. Čapek V., 1895: Das erste Erscheinen der Zugvögel in den Jahren 1893 und 1894 bei Oslawan, Mähren. – Die Schwalbe - Mittheilungen des ornithologischen Vereines in Wien 19/2: 19-20.
 68. Čapek V., 1898: Der Schnepfenstrich in Mähren im Frühjahre 1897. – Illustriertes österreichisches Jagdblatt, Brünn, 14/5: 74-75.
 69. Čapek V., 1899: Die Vogelfauna der Namiester Teiche und ihrer Umgebung. – Illustriertes Österreichisches Jagdblatt, Brünn, 15/1: 22-26.
 70. Čapek V., 1900: Ornithologische Miscellaneen. – Illustriertes österreichisches Jagdblatt, Brünn, 16/12: 182.
 71. Čapek V., 1901: Aus dem Frühlingszuge 1901. – Illustriertes österreichisches Jagdblatt, Brünn, 17: 17/4: 62-63; 17/5: 76-77; 17/6: 94-95
 72. Čapek V., 1903: Zwei Herbsttage auf den Namiester Teichen. – Illustriertes Österreichisches Jagdblatt, Brünn, 19: 180-181.
 73. Čapek V., 1919: Příchod ptactva v okolí Oslavan r. 1919. – Příroda 14/6: 173-177.
 74. Čapek V., 1924a: B) Zprávy sekcí. V. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 6: 99.
 75. Čapek V., 1924b: O sokolech na Moravě. – Stráž myslivosti: 2/7: 76-77; 2/8: 91-92
 76. Čapek V., 1926a: B) Zprávy sekcí. VI. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 8: 173-174.
 77. Čapek V., 1926b: V. Čapek [autobiografie]. – Příroda 14/9: 257-261.
 78. Čapek V., 1940: Ornithologická pozorování z jižní Moravy. – Československý ornitholog 7/4: 33-36.
 79. Čech L., Šumpich J. et Zabloudil V. [ed.], 2002: Jihlavsko. – In: Mackovčin P., Sedláček M. [ed.]: Chráněná území ČR, svazek VII., AOPK ČR Praha a EkoCentrum Brno: 1-528.
 80. Čech M. et Čech P., 2011: Potrava ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v závislosti na typu obývaného prostředí: shrnutí výsledků z České republiky. – Sylvia 47: 33-47.
 81. Čejka J., 1991a: Neobvyklé hnízdění skorce vodního (Cinclus cinclus) na řece Svratce v k.ú. Březiny. – Cinclus 2: 8.
 82. Čejka J., 1991b: Setkání s Irenkou. – Cinclus 2: 1-2.
 83. Čejka J., 1992: Zajímavé hnízdění poštolky obecné (Falco tinnunculus). – Cinclus 4: 8-9.
 84. Čejka J., 1993: Setkání s tenkozobci. – Cinclus 5: 24.
 85. Čejka J., 1994: Kronika neobvykle pozdního hnízdění sýce rousného. – Cinclus 9: 18-21.
 86. Čejka J., 1997: Hnízdění mírně synantropního páru hýla rudého (Carpodacus erythrinus) v údolí Bílého potoka na Kuklíku. – Cinclus 13: 11-12.
 87. Čejka J., 1999: Hnízdění konipasa bílého (Motacilla alba) ve smrku pichlavém (Picea pungens). – Crex 14: 59.
 88. Čejka J., 2000: Akce sýc pojedenácté (CHKO Žďárské vrchy, 15.-16. dubna 2000). – Crex 16: 124.
 89. Čejka J., 2002: Hnízdění kalouse ušatého (Asio otus) na zemi. – Crex 19: 53-54.
 90. Čejka J., 2004: Mimořádně časné hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) ve Žďárských vrších v roce 2002. – Crex 23-24: 169-171.
 91. Čejka J. et Eleder P., 1993: První prokázané hnízdění krkavce velkého (Corvus corax) ve Žďárských vrších. – Cinclus 7: 15-20.
 92. Čejka J. et Fiala M., 2004: Nový druh potravy čečetky zimní (Carduelis flammea). – Crex 23-24: 172-173.
 93. Čejka J. et Příhoda J., 2004: Strnad luční (Miliaria calandra) opět hnízdí ve Žďárských vrších. – Crex 23-24: 100-102.
 94. Čejka J. et Rusňák Š., 1995: Hnízdění strakapouda malého (Dendrocopos minor) v Novém Městě na Moravě v roce 1994. – Cinclus 11: 7-8.
 95. Čejka J. et Skříček T. [ed.], 2001a: Skupina pro výzkum a mapování rozšíření skorce vodního, ledňáčka říčního a konipase horského. – Cinclus 16, 17, 18: 16: 26; 17: 23; 18: 30.
 96. Čejka J. et Skříček T. [ed.], 2001b: Stručný přehled o hnízdním rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) v roce 1998 na tocích, které jsou sledovány „Skupinou“. – Cinclus 16: 27-28.
 97. Čejka J. et Skříček T. [ed.], 2001c: Stručný přehled o hnízdním rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) v roce 1999 na tocích, které jsou sledovány „Skupinou“. – Cinclus 17: 23-24.
 98. Čejka J. et Skříček T. [ed.], 2001d: Stručný přehled o hnízdním rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) v roce 2000 na tocích, které jsou sledovány „Skupinou“. – Cinclus 18: 30-32.
 99. Čejka J. et Svoboda P., 1997: První prokázané hnízdění bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) ve Žďárských vrších. – Cinclus 13: 5-7.
 100. Čeněk M., 2006: Ptáci ve sbírkách Národního zemědělského muzea v loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. – Zprávy MOS 64: 81-109.
 101. Černý M., 1998: Sborníček Cinclus a cesta na jižní Moravu. – Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 22: 14-15.
 102. Černý W., 1943: O rozšíření a hnízdění kachny chocholaté (Nyroca fuligula) v Čechách a na Moravě. – Věda přírodní 22: 10-20, 42-45.
 103. Černý W., 1946a: Invase ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes [L.]) do našich zemí v roce 1944. – Sylvia 8/1: 13-18.
 104. Černý W., 1946b: Konipas luční černohlavý (Motacilla flava feldegg) na Moravě. – Sylvia 8/3-4: 85-88.
 105. Černý W., 1958a: Letní výskyt potápky žlutorohé (Podiceps auritus). – Sylvia 15: 267-269.
 106. Černý W., 1958b: Přezimování skřivana ouškatého (Eremophila alpestris) na Českomoravské vysočině. – Sylvia 15: 230-231.
 107. Černý W. et Formánek J., 1959: Rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia L.) v Českobudějovickém kraji. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - přírodní vědy 2: 139-161.
 108. Černý W. et Wahl V., 1942: Příspěvek k avifauně Českomoravské vysočiny. – Sylvia 7/2: 17-24.
 109. Černý W., Jirsík J. et Musílek J. [ed.], 1936: Některé vzácnosti sbírky českého ptactva MUDra A. Hořice v Mnichově Hradišti. – Sylvia 1/1: 12-14.
 110. Černý W., Hála J. et Musílek J., 1940a: Úlovky vzácných racků. – Sylvia 5/1: 12.
 111. Černý W., Hořice A., Kincl F., Plachetka K., Musílek J. et Šplíchal J., 1940b: Vzácné zástřely. – Sylvia 3/4: 72.
 112. Černý Z., 1992: Hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) u Moravce. – Cinclus 4: 10.
 113. Černý Z., 2001: Sledování hnízdění čápa bílého v okr. Žďár nad Sázavou v roce 2000. – Cinclus 18: 29.
 114. Čmelík P. [ed.], 1997: Výsledky mapování vybraných druhů ptáků v roce 1996 v Jihomoravském regionu. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 10: 44-54.
 115. Čmelík P. [ed.], 1998: Výsledky mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v roce 1997 (s dodatky 1994-96). – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 12: 56-77.
 116. Čmelík P. et Horal D. [ed.], 1999: Výsledky mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v Jihomoravském regionu v roce 1998 (s dodatky 1995-1997). – Crex 14: 68-87.
 117. Dalberg F. F., 1890: Ueber das Auftreten seltener Vogelarten in der Umgebung von Datschitz in Mähren während des Jahres 1889. – Ornithologisches Jahrbuch, Hallein, 1/2: 30-34.
 118. Dalla-Torre K. von et Tschusi V. R. von, 1885: II. Jahresbericht (1883) des Comité’s für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich und Ungarn. – Ornis, Wien, 1: 197-576.
 119. Danko Š., Diviš T., Dvorská J., Dvorský M., Chavko J., Karaska D., Kloubec B., Kurka P., Matušík H., Peške L., Schröpfer L. et Vacík R., 1994: Stav poznatkov o početnosti hniezdnych populácií dravcov (Falconiformes) a sov (Strigiformes) v Českej a Slovenskej republike k roku 1990 a ich populačný trend v rokoch 1970-1990. – Buteo 6: 1-89.
 120. Diviš T., 1985: Výsledky výzkumu rozšíření a početnosti dravých ptáků a sov ve Východočeském kraji za roky 1975-1984. – Sborník Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 7: 15-40.
 121. Divíšek R., 1908: Vzácné úlovky [Orel krátkoprstý (Circaëtus gallicus)]. – Lovecký obzor 11/11: 175.
 122. Divíšek R., 1922: Vzácnější úlovky ptactva v okolí Radostína u Vel. Meziříčí. – Příroda 15/10: 371-372.
 123. Divíšek R., 1935-36: Vzácnější úlovky ptactva ve sbírce krajinského musea ve Velkém Meziříčí. – Od Horácka k Podyjí 12/6-7: 89-90.
 124. Dobrovolný A., 1979: Hnízdění motáka pilicha (Circus cyaneus) na Havlíčkobrodsku. – Práce a studie - přír. 11: 190-191.
 125. Dobrovolný A., 1984: Tři hnízdění konipasa horského (Motacilla cinerea). – Sborník Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 6: 24-25.
 126. Dobrovolný A., 1987: Abnormální snůška sovy pálené (Tyto alba). – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 8: 246-247.
 127. Dobrovolný A., 1988: Další hnízdní šíření motáka pochopa (Circus aeruginosus /L./) ve střední části Českomoravské vysočiny. – Sborník Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 10: 85-86.
 128. Dobrovolný A., 1991: Zajímavé pozorování kolihy velké (Numenius arquata) na Českomoravské vysočině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 10: 263-264.
 129. Dobrovolný A., 1993: Zajímavé pozorování kolihy velké (Numenius arquata) na Českomoravské vysočině. – Cinclus 5: 23.
 130. Dobrovolný A. et Hladík B., 1994: Pozdní pozorování racka bouřního (Larus canus L.) na Vazebném rybníku v okrese Žďár nad Sázavou. – Cinclus 9: 15.
 131. Dobrovolný A., Hladík B. et Toman A., 1991: Vyhnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na Českomoravské vysočině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 10: 265-266.
 132. Dobrovolný A., Hladík B. et Vomela M., 1993: Ornitologická pozorování A. Dobrovolného, B. Hladíka a M. Vomely za rok 1992 v okolí Bohdalova /čtv. 6561/ v okr. Žďár n. S. – Cinclus 7: 14.
 133. Doskočil, 1946: Zaštípnutá kachna. – Stráž myslivosti 24/12: 162.
 134. Doupal L., 2002: Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) a jeho výskyt na Moravě. – Zprávy MOS 60: 155-158.
 135. Doupal L., Hajný L. et Toman A., 1984: Hnízdění sýkořice vousaté (Panurus biarmicus L.) na střední Moravě. – Zprávy MOS 42: 138-139.
 136. Drahokoupil F., 1940: Vzácný úlovek [Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)]. – Stráž myslivosti 18/15: 309.
 137. Dreher A., 1899: Vydatný hon na koroptve. – Lověna 22/7: 54.
 138. Drtílek M., 1934: Ornithologické drobnosti [Výr velký (Bubo bubo)]. – Stráž myslivosti 12/3: 48.
 139. Drtílek M., Kunovský J., Krča J. et Pišmistr F., 1929: Letní invase křivky obecné (Loxia curvirostra). – Stráž myslivosti 7/17: 316-317.
 140. Dufek Z., 1963: Mizení a vymizení tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) a možnosti jeho opětné aklimatisace se zvláštním zřetelem na Českomoravskou vysočinu. – Zprávy MOS 1963/3-4: 42-43.
 141. Dupal J., 1928: Koroptve na stromech. – Stráž myslivosti 6/2: 24.
 142. Dušek E., 1923: Koroptev s bílými odznaky... [foto]. – Stráž myslivosti 1/6: 85.
 143. Dv., 1951: Bílá kavka. – Stráž myslivosti 29/4: 51.
 144. Dvorský F., 1897: Fauna moravská. – In: Dvorský F. et Hladík J.: Vlastivěda moravská, I. Země a lid, Díl I. Přírodní poměry Moravy. – Musejní spolek v Brně: 349-382.
 145. Dvořák J., Kodet V., Křivan V., Bezděčka P. et Bezděčková K., 2010: Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-43.
 146. Dvořák M., Prášek V. et Toman A., 1993: Další šíření hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na Českomoravské vrchovině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 11: 304-305.
 147. Dvořák P., 1998: Bibliografický soupis ornitologických článků Bohuslava Hladíka za léta 1994-1997. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 13: 363.
 148. Ekrtová E. et Kodet V., 2015: Plán péče na období 2016 - 2026 pro přírodní rezervaci Chvojnov. – Ms.: 1-37 [depon. in: Kraj Vysočina].
 149. Ekrtová E., Kodet V., Hesoun P., Dvořák I. et Maštera J., 2015a: EVL Na Oklice. Vyhodnocení zásahů a opatření realizovaných v rámci II. etapy projektu Biodiverzita. – Ms.: 1-52 [depon. in: Kraj Vysočina], online: www.prirodavysociny.cz.
 150. Ekrtová E., Kodet V., Hesoun P., Dvořák I. et Maštera J., 2015b: PR Rybník Pařez. Vyhodnocení zásahů a opatření realizovaných v rámci II. etapy projektu Biodiverzita. – Ms.: 1-20 [depon. in: Kraj Vysočina], online: www.prirodavysociny.cz.
 151. Ekrtová E., Kodet V., Hesoun P., Dvořák I. et Maštera J., 2015c: PR Vílanecké rašeliniště. Vyhodnocení zásahů a opatření realizovaných v rámci II. etapy projektu Biodiverzita. – Ms.: 1-27 [depon. in: Kraj Vysočina], online: www.prirodavysociny.cz.
 152. Ekrtová E., Kodet V., Hesoun P., Dvořák I. et Maštera J., 2015d: PR Doupský a Bažantka, PR Rašeliniště Loučky, PR U Hájenky, PP Dobrá Voda, PP Hajnice, PP Obecník, EVL Na Ostrážné. Vyhodnocení zásahů a opatření realizovaných v rámci II. etapy projektu Biodiverzita. – Ms.: 1-132 [depon. in: Kraj Vysočina], online: www.prirodavysociny.cz.
 153. Eleder P., 1981a: Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) ve Žďárských vrších. – Sylvia 21: 111.
 154. Eleder P., 1981b: Úspěšné vyhnízdění potápka rudokrké (Podiceps griseigena) na Českomoravské vrchovině v roce 1977. – Sylvia 21: 99-101.
 155. Eleder P., 1983a: Hromadné hnízdění poštolek obecných. – Živa 31(69)/5: 194.
 156. Eleder P., 1983b: Úspěšné vyhnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus) ve Žďárských vrších. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 41: 111-112.
 157. Eleder P., 1985a: Další pokus o hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) ve Žďárských vrších. – Zprávy České společnosti ornitologické 27: 3-4.
 158. Eleder P., 1985b: K rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis L.) ve Žďárských vrších. – Vertebratologické zprávy 1985: 109-111.
 159. Eleder P., 1985c: Pokus o vyhnízdění motáka pilicha (Circus cyaneus) ve Žďárských vrších. – Zprávy České společnosti ornitologické 27: 1-2.
 160. Eleder P. [ed.], 1985d: Ornitologická pozorování. – Sylvia 23-24 [roč. 1984/85]: 147-148.
 161. Eleder P., 1987: Hnízdění pochopa rákosního (Circus aeruginosus) v předhůří Žďárských vrchů. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 8: 247-250.
 162. Eleder P., 1991a: Zhodnocení stavu chovné tetřívčí oblasti Svratka - Kameničky s přihlédnutím k ekologickým aspektům a biologii zvěře. – Přírodní studie CHKO Žďárské vrchy 1: 1-12.
 163. Eleder P., 1991b: Zhodnocení stavu chovné tetřívčí oblasti v období let 1980-1989. – Sborník Vyhodnocení rozvoje myslivosti v okrese Žďár nad Sázavou v letech 1985-1989, OkÚ Žďár nad Sázavou: 29 s.
 164. Eleder P., 1993a: Hnízdní rozšíření ptáků v regionu Žďárských vrchů: Tetřívek obecný (Tetrao tetrix L., 1758). – Cinclus 5: 8-12.
 165. Eleder P., 1993b: Hnízdní rozšíření ptáků v regionu Žďárských vrchů s přihlédnutím k okolním regionům v rámci šíření druhu: Moták pochop (Circus aeruginosus). – Cinclus 5: 14-22.
 166. Eleder P., 1993c: Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Žďár nad Sázavou a CHKO Žďárské vrchy: Čáp černý (Ciconia nigra). – Cinclus 6: 11-21.
 167. Eleder P., 1993d: Přehled zpětných hlášení o ptácích kroužkovaných členy OS a nalezených kroužkovanců v letech 1978 - 92. – Cinclus 7: 21-22.
 168. Eleder P., 1993e: Rozšíření tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v okrese Žďár nad Sázavou. – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 59-62.
 169. Eleder P., 1994a: Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Žďár nad Sázavou a CHKO Žďárské vrchy: Výr velký (Bubo bubo). – Cinclus 9: 3-14.
 170. Eleder P., 1994b: Jak dál s tetřívčí zvěří? – Veronica 8/3: 21.
 171. Eleder P., 1994c: Nález dvojhnízda skorce vodního (Cinclus cinclus) na říčce Fryšávce v roce 1993. – Cinclus 9: 16-17.
 172. Eleder P., 1994d: Ornitologická sekce při Správě CHKO Žďárské vrchy. – Veronica 8/3: 23.
 173. Eleder P., 1994e: Ptactvo přírodní rezervace Babín. – Veronica 8/3: 19-21.
 174. Eleder P., 1994f: Za sýcem rousným do Žďárských vrchů. – Veronica 8/3: 21.
 175. Eleder P., 1995: Výskyt obratlovců v povodí potoka Polomina na Tasovsku. – Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči 20: 65-74.
 176. Eleder P., 1997a: Rozšíření tetřívka obecného (Tetrao tetrix) ve Žďárských vrších. – Drosera 4: 16-19.
 177. Eleder P., 1997b: Zpráva o našem kroužkovanci: Čáp černý (Ciconia nigra). – Cinclus 13: 13.
 178. Eleder P., 1999a: Hnízdní výskyt kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v předhůří Žďárských vrchů na Českomoravské vrchovině. – Crex 14: 49-50.
 179. Eleder P., 1999b: Hnízdní výskyt kulíška nejmenšího v předhůří Žďárských vrchů. – Drosera 5/8: 30-31.
 180. Eleder P. et Čejka J., 1989: První hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) ve Žďárských vrších. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 9: 222-224.
 181. Eleder P. et Čejka J., 1991: První hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) ve Žďárských vrších. – Cinclus 2: 3-4.
 182. Eleder P. et Příhoda J., 1989: Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus, Pallas 1770) a čečetky zimní (Carduelis flammea, Linnaeus 1758) ve Žďárských vrších. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 9: 219-221.
 183. Eleder P. et Příhoda J., 1991: Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus, Pallas 1770) a čečetky zimní (Carduelis flammea, Linnaeus 1758) ve Žďárských vrších. – Cinclus 2: 5-6.
 184. Eleder P. et Šímová P., 2000: Vývoj rozšíření a početnosti tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. – Sborník Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí, Česká zemědělská univerzita, Praha: 110-113.
 185. Eleder P., Příhoda J. et Čejka J., 1995: První doložené hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L.) ve Žďárských vrších. – Cinclus 11: 3-6.
 186. Eleder P., Příhoda J. et Čejka J., 1997: Výskyt lejska malého (Ficedula parva) v národní přírodní rezervaci Prales Žákova hora. – Cinclus 13: 3-4.
 187. Eleder P., Krejz J. et Kunstmüller I., 2001: „Ptačí osazenstvo“ některých vybraných rybníků na okrese Žďár nad Sázavou v roce 2000. – Cinclus 18: 26-28.
 188. Faktor F., 1995: Čapí rok 1994 na Žďársku. – Cinclus 11: 9-11.
 189. Farský O., 1927: B) Zprávy sekcí. VI. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 9: 163-164.
 190. Farský O., 1928: B) Zprávy sekcí. VI. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 10: 135-136.
 191. Farský O., 1929: B) Zprávy sekcí. VII. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 11: 187.
 192. Farský O., 1968: Příspěvek k poznání potravy kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax [L.]), bukače velkého (Botaurus stellaris [L.]) a bukáčka malého (Ixobrychus minutu [L.]). – Zprávy MOS 1968/3: 50-56.
 193. Fiala V., 1959: Ptactvo náměšťských rybníků na jaře roku 1959. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 31: 59-75.
 194. Fiala V., 1960a: Ptactvo náměšťských rybníků dříve a nyní. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 4: 91-103.
 195. Fiala V., 1960b: Rybáci bělokřídlí na našich rybnících. – Živa 8(46)/3: 117-118.
 196. Fiala V., 1961a: Historie husí rodiny. – Živa 9(47)/4: 156-158.
 197. Fiala V., 1961b: Husy velké a potápky rudokrké na náměšťských rybnících. – Ochrana přírody 16/1: 21-23.
 198. Fiala V., 1961c: Ornitologický rok na náměšťských rybnících. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 5: 165-194.
 199. Fiala V., 1961d: Změny početního stavu potápek (Podicipidae) na náměšťských rybnících v období 1885-1960. – Zoologické listy 10(24)/2: 127-134.
 200. Fiala V., 1962a: Kachnice bělohlavé (Oxyura leucocephala Scop.) na náměšťských rybnících. – Zprávy MOS 1962/1: 3-7.
 201. Fiala V., 1962b: Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius L.) na náměšťských rybnících. – Zprávy MOS 1962/5: 61-62.
 202. Fiala V., 1963a: Hnízdění ptactva na náměšťských rybnících v roce 1962. – Zprávy MOS 1963/1: 1-5.
 203. Fiala V., 1963b: Hnízdění ptactva na náměšťských rybnících v roce 1963. – Zprávy MOS 1963/6: 75-80.
 204. Fiala V., 1963c: Hnízdění racků chechtavých (Larus ridibundus L.) na rybnících Českomoravské vrchoviny. – Zprávy MOS 1963/5: 57-62.
 205. Fiala V., 1963d: K jarnímu průtahu jespáků šedých (Calidris temmincki /Leisler/). – Zprávy MOS 1963/3-4: 43-44.
 206. Fiala V., 1963e: Rybáci černozobí -Gelochelidon nilotica (Gm.) - na rybnících u Mor. Budějovic. – Zprávy MOS 1963/3-4: 41-42.
 207. Fiala V., 1963f: Seltene Vogelarten in der Tschechoslowakei. – Der Falke 10: 192-193.
 208. Fiala V., 1963g: Vodouš malý (Xenus cinereus Güld.) v Československu. – Živa 11(49)/4: 140-141.
 209. Fiala V., 1964a: Der Durchzug der Enten und Säger im Teichgebiet von Náměšť n. Osl. - heutzutage und in der Vergangenheit. – Zoologische Abhandlungen 27/7: 173-182.
 210. Fiala V., 1964b: Ornitologické zajímavosti z náměšťských rybníků. – Vlastivědné zprávy Třebíč 1964/2: 14-15.
 211. Fiala V., 1964c: Příchod zimy na náměšťských rybnících a vodní ptactvo. – Zprávy MOS 1964/2: 17-24.
 212. Fiala V., 1964d: Úbytek vodního ptactva v roce 1963. – Sborník přednášek III. celostátní konference Československé ornitologické společnosti, 7.12.1963 Brno: 18-19.
 213. Fiala V., 1964e: Vodouš rudonohý (Tringa totanus L.). – Živa 12(50)/2: 75-76.
 214. Fiala V., 1964f: Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis Bechst.) na náměšťských rybnících. – Zprávy MOS 1964/3: 38-40.
 215. Fiala V., 1965a: Hnízdění a průtah potápek rudokrkých, Podiceps griseigena, na náměšťských rybnících. – Sylvia 17: 5-21.
 216. Fiala V., 1965b: Hnízdění ptactva na náměšťských rybnících v roce 1964. – Zprávy MOS 1965/3: 33-39.
 217. Fiala V., 1965c: Hnízdění ptactva na náměšťských rybnících v roce 1965. – Zprávy MOS 1965/5-6: 68-74.
 218. Fiala V., 1965d: Z historie náměšťských rybníků. – Vlastivědný zpravodaj Západomoravského musea v Třebíči 3: 3-6.
 219. Fiala V., 1966a: Bebrütungsbeginn und Familiengröße der Enten auf den Teichen bei Náměšť n. Osl. – Zoologické listy 15/3: 261-272.
 220. Fiala V., 1966b: Rozšíření vodního ptactva na Českomoravské vrchovině. – Muzeum Vysočiny, Jihlava: 1-51.
 221. Fiala V., 1966c: Změny početního stavu kachen na náměšťských rybnících v období 1885-1965. – Zoologické listy 15/1: 5-22.
 222. Fiala V., 1967: Hnízdění ptactva na náměšťských rybnících v roce 1966. – Zprávy MOS 1966-1967/3: 49-57.
 223. Fiala V., 1968: Úbytek potápek černokrkých na náměšťských rybnících. – Vlastivědný zpravodaj Západomoravského musea v Třebíči 6: 1-2.
 224. Fiala V., 1970: Hnízdění ptactva na náměšťských rybnících v roce 1970. – Zprávy MOS 1970: 60-66.
 225. Fiala V., 1972a: Beitrag zur Populationsdynamik der Enten im Teichgebiet von Naměšť n. Osl. – Zoologické listy 21/3: 263-280.
 226. Fiala V., 1972b: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1970/71 na území ČSSR. – Vertebratologické zprávy 1972: 51-55.
 227. Fiala V., 1973a: Der Durchzug der Watvögel (Limicolae) im Teichgebiet von Náměšť n. Osl. – Zoologické listy 22/3: 235-252.
 228. Fiala V., 1973b: Hnízdění ptactva na náměšťských rybnících v roce 1967 a 1968. – Zprávy MOS 1973, příloha TISu: 1-6.
 229. Fiala V., 1973c: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1971/72 na území ČSSR. – Vertebratologické zprávy 1973: 47-51.
 230. Fiala V., 1974a: Der Durchzug der Laridae im Teichgebiet von Náměšť n. Osl. – Zoologické listy 23/4: 357-366.
 231. Fiala V., 1974b: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1972/73 na území ČSSR. – Vertebratologické zprávy 1974: 45-52.
 232. Fiala V., 1974c: Populationsdynamik und Brutbiologie der Lappentaucher (Podicipedidae) im Teichgebiet von Náměšť n. Osl. – Anzeiger der ornithologischen Gesellschaft in Bayern 13: 198-218.
 233. Fiala V., 1975: Beitrag zur Darstellung des Vogelzuges. – Zoologické listy 24/2: 163-173.
 234. Fiala V., 1976a: Beitrag zur Brutbiologie des Schwarzhalstauchers (Podiceps nigricollis). – Zoologické listy 25/2: 157-173.
 235. Fiala V., 1976b: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1973/74 na území ČSSR. – Vertebratologické zprávy 1975-1976: 69-74.
 236. Fiala V., 1976c: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1974/75 na území ČSSR. – Vertebratologické zprávy 1975-1976: 75-81.
 237. Fiala V., 1976d: Znázornění ekologických jevů v závislosti na čase. – Vertebratologické zprávy 1975-1976: 55-68.
 238. Fiala V., 1977: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1975/76 na území ČSSR. – Vertebratologické zprávy 1977: 65-71.
 239. Fiala V., 1978a: Beitrag zur Populationsdynamik und Brutbiologie des Blässhuhns (Fulica atra). – Folia Zoologica 27/4: 349-369.
 240. Fiala V., 1978b: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1976/77 na území ČSSR. – Vertebratologické zprávy 1978: 93-100.
 241. Fiala V., 1979: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1977/78 na území ČSR. – Vertebratologické zprávy 1979: 39-46.
 242. Fiala V., 1980a: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1978/79 na území ČSR. – Vertebratologické zprávy 1980: 83-90.
 243. Fiala V., 1980b: Stavy kachny divoké a lysky černé v ČSR. – Myslivost 1980/10: 226-227.
 244. Fiala V., 1980c: Veränderungen in den Winterbeständen der Stockente (Anas platyrhynchos) in der Tschechischen Sozialistischen Republik 1970/71-1977/78. – Folia Zoologica 29/3: 251-266.
 245. Fiala V., 1981a: Stavy čírek, kopřivky a lžičáka v ČSR. – Myslivost 1981/8: 174-175.
 246. Fiala V., 1981b: Stavy poláka velkého a chocholačky v ČSR. – Myslivost 1981/7: 154-155.
 247. Fiala V., 1982a: Bestände von Anas crecca, A. querquedula, A. strepera und A. clypeata in der Tschechischen Sozialistischen Republik. – Folia Zoologica 31/4: 341-356.
 248. Fiala V., 1982b: Bestände von Aythya ferina und Aythya fuligula in der Tschechischen Sozialistischen Republik. – Folia Zoologica 31/2: 153-168.
 249. Fiala V., 1982c: Der Jahreszyklus der Stockentenbestände (Anas platyrhynchos) in der Tschechischen Sozialistischen Republik. – Folia Zoologica 31/1: 55-73.
 250. Fiala V., 1982d: Die Bestände der Wasservögel in der ČSR. – Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum bohemoslovacae Brno 16/7: 1-49.
 251. Fiala V., 1984: Početní stavy vodních ptáků v ČSR. – Živa 32(70)/6: 226-227.
 252. Fiala V., 1986: Die Bestände der Bleßralle (Fulica atra) von Oktober bis April in der Tschechischen Sozialistischen Republik. – Folia Zoologica 35/2: 157-171.
 253. Fiala V., 1987a: Dvě vlny v osídlení Náměšťska drozdem kvíčalou (Turdus pilaris). – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 8: 250-252.
 254. Fiala V., 1987b: Náměšťské rybníky 1959-1985 a jejich ptactvo. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 8: 203-237.
 255. Fiala V., 1988a: Populationsgröße und Bruterfolg bei Aythya ferina und Aythya fuligula. – Folia Zoologica 37/1: 41-57.
 256. Fiala V., 1988b: Změny v druhovém složení ptactva Náměšťských rybníků. – Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči 16: 61-63.
 257. Fiala V., 1989a: Sto let od narození moravského ornitologa Otakara Smítala. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 47: 140-141.
 258. Fiala V., 1989b: Úspěšnost hnízdění potápky roháče (Podiceps cristatus). – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 9: 189-193.
 259. Fiala V., 1990a: Populationsgröße und Bruterfolg bei Anas platyrhynchos im Teichgebiet von Náměšť n. Osl. – Folia Zoologica 39/1: 47-61.
 260. Fiala V., 1990b: Vliv změn v ekologických podmínkách na ptactvo Náměšťských rybníků. – Sborník z II. jihočeské konference Ptáci v kulturní krajině, České Budějovice: 7-16.
 261. Fiala V., 1990c: Změny v rozšíření pěvců v oblasti Náměšťských rybníků. – Sborník z ornitologické konference Pěvci 1988, Přerov: 29-33.
 262. Fiala V., 1991a: Der Durchzug der Watvögel (Limicolae) im Teichgebiet von Náměšť n. Osl. und seine Veränderungen 1957-1990. – Folia Zoologica 40/4: 351-366.
 263. Fiala V., 1991b: Zweiter Beitrag zur Brutbiologie des Schwarzhalstauchers (Podiceps nigricollis). – Folia Zoologica 40/3: 241-260.
 264. Fiala V., 1992c: Changes in autumn numbers of the Mallard (Anas platyrhynchos) in the Czech Republic in the period of 1971-1990 and methods of their determination. – Folia Zoologica 41/4: 333-344.
 265. Fiala V., 1998: Změny v ptactvu Náměšťských rybníků v období 1885-1997. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 56: 99-119.
 266. Fiala V., 1999: Zkušenosti z ekologického odbahnění rybníka Nového Častotického. – Veronica 13/1: 21-22.
 267. Fiala V., 2001a: Hnízdění husy velké (Anser anser) na Náměšťských rybnících 1977-2000. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 59: 43-56.
 268. Fiala V., 2001b: Moták pochop (Circus aeruginosus) na Náměšťských rybnících 1955-2000. – Crex 17: 44-58.
 269. Fiala V., 2001c: Okarecká bažina - konec jednoho mokřadu. – Veronica 15/5: 4-5.
 270. Fiala V., 2002: Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) v oblasti Náměšťských rybníků a postupný pokles jejího stavu. – Crex 18: 61-70.
 271. Fiala V., 2003a: Jeřáb popelavý (Grus grus) na Náměšťských rybnících. – Crex 20: 69-71.
 272. Fiala V., 2003b: Kopřivka obecná (Anas strepera) na Náměšťských rybnících. – Crex 20: 58-68.
 273. Fiala V., 2006a: Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) na Náměšťských rybnících v minulosti a současnosti. – Zprávy MOS 64: 147-151.
 274. Fiala V., 2006b: Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) na Náměšťských rybnících v letech 1885-1924 podle deníků Václava Čapka. – Zprávy MOS 64: 152-155.
 275. Fiala V., 2008: Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 - 2008. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-350.
 276. Fiala V., Kožená I., Folk Č. et Křen J., 1988: Změny početního stavu kachny divoké (Anas platyrhynchos) v období 1971-87. – Sborník z ornitologické konference Vodní ptáci 1987, 6.-7.11.1987 Přerov: 53-58.
 277. Flousek J. et Cepák J., 2013: Status Celosvětově ohrožený druh rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) v České republice. – Sylvia 49: 1-20.
 278. Folk Č., 1966: Die Größenverhältnisse und das Gewicht der Population der Dohle in der ČSSR. – Zoologické listy 15/3: 273-283.
 279. Folk Č. et Kožená I., 1987: Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v třebíčské městské aglomeraci. – Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči 15: 47-48.
 280. Folk Č. et Rejman B., 1983: K hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) na elektrických rozvodných zařízeních v ČSR. – Sylvia 22: 19-26.
 281. Folk Č. et Šebek Z., 1957: Zpráva o zástřelu kosa horského (Turdus torquatus L.). na Moravskobudějovicku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 1: 183-184.
 282. Folk Č. et Toušková I., 1964: Noční hlasové projevy kukačky. – Zprávy MOS 1964/3: 35-36.
 283. Folk Č., Hudec K. et Toufar J., 1966: The Weight of the Mallard (Anas platyrhynchos) and its Changes in the Course of the Year. – Zoologické listy 15/3: 249-260.
 284. Folk Č., Hladík B., Hudec K., Kondělka D. et Slavík B., 1975: Die Ergebnisse der Zählung des Weißstorches, Ciconia ciconia, im Südmährischen und Nordmährischen Kreis aus dem Jahr 1974. – Zoologické listy 24/4: 361-372.
 285. Folk Č., Hladík B., Hudec K., Kondělka D. et Slavík B., 1977: Výsledky sčítání čápa bílého (Ciconia ciconia) v Jihomoravském a Severomoravském kraji v roce 1974. – Živa 25(63)/2: 68-69.
 286. Folk Č., Fiala V., Hudec K., Kožená I., Křen J. et Pelantová J., 1991: The winter occurrence of Geese in the Czech Republic. – Folia Zoologica 40/4: 343-350.
 287. Foral M., Hanák F. et Hudeček J.J., 2006: Ptáci ve sbírkách Ostravského muzea. – Zprávy MOS 64: 110-126.
 288. Formánek J., 1970: 16. kroužkovací zpráva kroužkovací stanice národního musea v Praze a Československé ornitologické společnosti za rok 1964-1965. – Sylvia 18: 135-213.
 289. Formánek J., 1980: 20. kroužkovací zpráva kroužkovací stanice národního musea v Praze a Československé ornitologické společnosti za rok 1966-1970. – Sylvia 20: 61-84.
 290. Formánek J. et Škopek J., 1990: 21. kroužkovací zpráva kroužkovací stanice národního musea v Praze a Československé ornitologické společnosti za rok 1971-1975. – Sylvia 27: 5-53.
 291. Formánek J. et Škopek J., 1991: 22. kroužkovací zpráva kroužkovací stanice národního musea v Praze a Československé ornitologické společnosti za rok 1976-1980. – Sylvia 28: 5-30.
 292. Formánek J. et Škopek J., 1995: Pozoruhodné výsledky kroužkování ptáků v letech 1994-1995. – Zprávy České společnosti ornitologické 41: 34-36.
 293. Formánek J. et Škopek J., 2006: Vzpomínka na Zdeňka Tecla (16.3.1931 - 21.10.2005). – Kroužkovatel 1: 28-29.
 294. Franc A. [ed.], 1993: Bibliografie ornitologických prací Bohuslava Hladíka. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 11: 322-324.
 295. Frič A., 1873a: Die Wirbelthiere Böhmens. Ein Verzeichniß aller bisher in Böhmen beobachteten Säugethiere, Vögel, Amphibien und Fische. – Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen, Prag, 2/4: 1-152.
 296. Frič A., 1873b: Obratlovci země české. Seznam všech posud v Čechách pozorovaných savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb. – Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech, Praha, 2/4: 1-148.
 297. Fryč J., 1949: Ještě o hrdličce balkánské. – Stráž myslivosti 27/13-14: 142.
 298. Fryč J., 1951: Od příchodu hrdličky balkánské. – Stráž myslivosti 29/3: 36.
 299. Gartner K., 1903: Z Jemnice. – Lovecký obzor 6/2: 27-28.
 300. Ginter O., 1934: Ze zemské rybářsko-hydrobiologické stanice ve Studenci. Rybář a vodní ptactvo. – Československý ornitholog 1/3: 29-31.
 301. Ginter O., 1937: Divoké kachny a rybářství. Ze zemské rybářsko-hydrobiologické stanice ve Studenci. – Československý ornitholog 4: 4/1: 1-4; 4/2: 17-21; 4/3: 37-41.
 302. Göth I., 1928: Hans Canon. – Deutsche Heimat 4: 112-114.
 303. Göth I., 1934: Hans Canon. – Deutsche Heimat 10: 114-116.
 304. Grim T., 1992: Zahnízdění slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula Meisner, 1804) na Českomoravské vrchovině. – Moravský ornitolog 92/3: 15-16.
 305. Grim T., 1996: Ptactvo Třebíčských rybníků. – Ptáci kolem nás 1996/4: 4-8.
 306. Grund V., 1932: Pozdní násady. – Stráž myslivosti 10/19: 276.
 307. Hachler E., 1941: Literární pozůstalost moravského ornithologa Václava Čapka. – Příroda 34/1: 12-14.
 308. Hachler E., 1945a: Moravští skorci (Cinclus cinclus [L.]) a jejich rasová příslušnost. – Československý ornitholog 12/3: 36-40.
 309. Hachler E., 1945b: Naši tetřívci (Lyrurus tetrix [L.]) a jejich rasová příslušnost. – Příroda 37/9: 265-268.
 310. Hachler E., 1949: Nejstarší zprávy o výskytu rybáka černého na Moravě. – Československý ornitholog 16/4: 30-31.
 311. Hájek V. et Tecl Z., 1965: Hnízdění lejska malého (Ficedula parva) u Chotěboře. – Sylvia 17: 215.
 312. Hála J., 1898: Vzácné úlovky [Strnad sněžní (Plectrophanes nivalis)]. – Lovecký obzor 1/3: 32.
 313. Hála J., 1899: Vzácné úlovky [Orel říční]. – Lovecký obzor 2/8-9: 111.
 314. Hála J., 1900a: Ořešník. – Lovecký obzor 3/12: 161.
 315. Hála J., 1900b: Vzácné úlovky [Moták jižní (Circus pallidus)]. – Lovecký obzor 4/1: 11-12.
 316. Hála J., 1902: Vzácné úlovky [Moták jižní (Circus macrurus)]. – Lovecký obzor 5/3: 42.
 317. Hála J., 1903: Vzácné úlovky [Luňák hnědý (Milvus niger)]. – Lovecký obzor 6/9: 139.
 318. Hála J., 1904: Vzácné úlovky [Dytík (Oedicnemus crepitans)]. – Lovecký obzor 7/1: 10.
 319. Hála J., 1907: Ptactvo kraje Mor.-Krumlovského a Střelicka. – 1. vyd., Zprávy Kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy, oddělení zoologické, 8: 1-16.
 320. Hála J., 1925a: Vzácný úlovek. – Stráž myslivosti 3/24: 307.
 321. Hála J., 1925b: Zvířena kraje Mor. Krumlovského. – Vlastivědný sborník Moravsko Krumlovska a Hrotovska: 62-77.
 322. Hála J., 1928a: Bukač noční. – Stráž myslivosti 6/15: 206.
 323. Hála J., 1928b: Jarní tah a hnízdění r. 1928 z jz. Moravy. – Stráž myslivosti 6/15: 205-206.
 324. Hála J., 1929a: Výskyt konipasa žlutého černohlavého (Motacilla flava feldegg Michah) a jeho hnízdění na Moravě. – Příroda 22/8-9: 390-391.
 325. Hála J., 1929b: Z okolí Dukovan na Mor. – Stráž myslivosti 7/4: 68.
 326. Hála J., 1930a: Rákosník vodní (Acrocephalus aquaticus). – Příroda 23/3: 121-122.
 327. Hála J., 1930b: Úlovky a pozorování. – Stráž myslivosti 8/4: 68.
 328. Hála J., 1930c: Zápas krahujce se sojkou. – Příroda 23/2: 83.
 329. Hála J., 1931a: Pozorování a úlovky. – Stráž myslivosti 9/10: 170.
 330. Hála J., 1931b: Úlovky. – Stráž myslivosti 9/16: 272.
 331. Hála J., 1933a: Ornithologické drobnosti [Sluka prostřední (Capella media)]. – Stráž myslivosti 11/21, Příloha Stráže myslivosti č. 21: 209.
 332. Hála J., 1933b: Přezimující sluka lesní. – Stráž myslivosti 11/4: 56.
 333. Hála J., 1934a: O letošní invasi ořešníka sibířského Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm. (Na Mor. Krumlovsku). – Československý ornitholog 1/1: 10.
 334. Hála J., 1934b: Okroužkovaná volavka. – Stráž myslivosti 12/14, Příloha Stráže myslivosti č. 14: 171.
 335. Hála J., 1934c: Ptactvo kraje Mor. Krumlovského a Střelicka. – 2. vyd., Zprávy Komise pro přírodovědné prozkoumání Moravy, oddělení zoologické, 8: 1-32.
 336. Hála J., 1934d: Tah ptactva a hnízdění. – Československý ornitholog 1/3: 37-39.
 337. Hála J., 1935: Ornithol. zajímavosti z Moravy. – Stráž myslivosti 13/23: 653.
 338. Hála J., 1936a: Několik poznámek o vzácnějších ornithol. zjevech z podzimního tahu 1935. – Československý ornitholog 3/2: 31.
 339. Hála J., 1936b: Výr velký (Bubo bubo L.) a jeho hnízdění v úvolí řeky Jihlavky 1935. – Československý ornitholog 3/2: 29-30.
 340. Hála J., 1937a: Šoupálek skalní (Tichodroma muraria) na Náměšťsku. – Sylvia 2/2: 25-26.
 341. Hála J., 1937b: Tah ptactva v roce 1936. – Československý ornitholog 4/2: 27-29.
 342. Hála J., 1937c: Tahy a přelety. – Československý ornitholog 4/4: 54-56.
 343. Hála J., 1938a: Několik poznámek k podzimnímu tahu. – Československý ornitholog 5/1-2: 24.
 344. Hála J., 1938b: O našich jihomoravských konipasech (Motacilla L.). – Československý ornitholog 5/1-2: 3-5.
 345. Hála J., 1939: Tah a hnízdění ptactva v roce 1938. – Československý ornitholog 6/1: 7-9.
 346. Hála J., 1956: Hnízdění výrů (Bubo bubo L.) na Mor. Krumlovsku. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 1956/10-11: 7-10.
 347. Hála J., Musílek J. et Tichý F., 1936: Moták obecný (Circus pygargus [L.]). – Sylvia 1/2: 16.
 348. Hála J., Musílek J., Novák V., Steigerwald J. et Šplíchal J., 1940: Severští hosté. – Sylvia 5/1: 12-13.
 349. Halla J. = Hála J.
 350. Hanák F., 1979: Okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce I. – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 1: 61-65.
 351. Hanák F., 1982: Okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce II. – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 2: 139-149.
 352. Hanák F., 1983: Okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce III. – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 3: 138-142.
 353. Hanák F., 1984: Okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce IV. – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 4/2: 18-21.
 354. Hanák F., 1985: Okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce V. – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 5: 32-38.
 355. Hanák F., 1986: Okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce VI. – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 6: 25-29.
 356. Hanák F., 1987: Okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce VII. – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 7: 28-30.
 357. Hanák F., 1988: Přírodní poměry širšího okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce (Jihlavské vrchy) VIII. – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 8: 24-43.
 358. Hanák F., 1989a: Doplněk k článku "Přírodní poměry širšího okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce". – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 9: 23-24.
 359. Hanák F., 1989b: Okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce IX. – Zpravodaj Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno 9: 26-27.
 360. Hanák F., 1993: Přírodní poměry centrální části Jihlavských vrchů. – Sborník Biskupského gymnasia v Brně: 113-166.
 361. Hanák F., 1994a: Bekasina otavní (Gallinago gallinago) v Jihlavských vrších. – Moravský ornitolog 94/4: 16-17.
 362. Hanák F., 1994b: Úbytek a vymizení tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jihlavských vrších. – Moravský ornitolog 94/2: 4-7.
 363. Hanák F., 1994c: Výskyt ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes L.) v Jihlavských vrších. – Moravský ornitolog 94/3: 9-10.
 364. Hanák F., 1995a: Příspěvek ke hnízdění čečetky zimní (Carduelis flammea) v Jihlavských vrších. – Moravský ornitolog 95/3: 20-21.
 365. Hanák F., 1995b: Příspěvek ke hnízdění čížka lesního (Carduelis spinus L.) a hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula L.) v centrální části Jihlavských vrchů. – Moravský ornitolog 95/3: 21-22.
 366. Hanák F., 1995c: Vodní ptáci centrální části Jihlavských vrchů. – Moravský ornitolog 95/2: 11-15.
 367. Hanák F., 1995d: Výskyt bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) v Jihlavských vrších. – Moravský ornitolog 95/1: 14-16.
 368. Hanák F., 1996a: Dvě menší ornitologicky významné lokality v okolí Budišova u Třebíče. – Ptáci kolem nás 1996/3: 23-24.
 369. Hanák F., 1996b: Hnízdní onitocenózy zámeckého parku v Budišově u Třebíče. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 54: 6-21.
 370. Hanák F., 1996c: Pozvánka do zoologického depozitáře Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče. – Ptáci kolem nás 1996/1: 18-20.
 371. Hanák F., 1997: Zimní ornitocenózy zámeckého parku v Budišově u Třebíče. – Ptáci kolem nás 1997/2: 12-15.
 372. Hanák F., 1999a: Retrogradace a vymizení tetřívčí zvěře v Jihlavských vrších. – Myslivost 47(77)/8: 12-14.
 373. Hanák F., 1999b: Zajímaví kříženci v některých sbírkách ptáků. – Ptáci kolem nás 1999/4: 8-14.
 374. Hanák F., 2000a: Hnízdní ornitocenózy zámeckého parku a zámecké zahrady v Telči. – Ptáci kolem nás 2000/4: 9-14.
 375. Hanák F., 2000b: Sbírka ptáků na Státním zámku Telč. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 58: 213-224.
 376. Hanák F., 2002: Hnízdní ornitocenóza zámeckého parku v Budišově u Třebíče v roce 2001. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 60: 203-212.
 377. Hanák F. et Hudeček J., 2000: Evropští ptáci a další obratlovci na Státním hradě Pernštejn. – Zprávy MOS 58: 45-78.
 378. Hanák F. et Hudeček J., 2003a: Ptáci a další obratlovci v Muzeu silnic a dálnic ČR ve Velkém Meziříčí a Divíškova sbírka ptáků a savců. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 61: 83-112.
 379. Hanák F. et Hudeček J., 2003b: Stepokurové (Pterocliformes) v moravskoslezských ornitologických sbírkách. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 61: 29-50.
 380. Hanák F. et Ruxová A., 1998: Cizokrajní ptáci ve sbírkách Západomoravského muzea v Třebíči. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 56: 153-155.
 381. Hanák F., Bezděčková K. et Hudeček J.J., 2008: Semrádova ornitologická sbírka v Muzeu Vysočiny Jihlava. – Zprávy MOS 65-66: 89-95.
 382. Hanzák J., 1952a: Nový nález buřňáčka malého (Hydrobates pelagicus [L.]) v Čechách. – Sylvia 14: 133.
 383. Hanzák J., 1952b: Poznámky ke hnízdění volavek popelavých (Ardea cinerea) v Čechách. – Sylvia 14: 127-129.
 384. Hanzák J., 1961: Ke hnízdění orlů křiklavých (Aquila pomarina) na Českomoravské vysočině. – Zprávy Československé ornitologické společnosti 7: 40-41.
 385. Hanzelka O., 1947: Pozdní hnízdění ledňáčka říčního středoevropského (Alcedo atthis ispida L.). – Československý ornitholog 14/4: 45-46.
 386. Havlíček B., 1954: O zajímavém způsobu hnízdění sovy puštíka. – Živa 2/4: 158.
 387. Havlín J., 1951: Přehled ptactva, zjištěného v okolí Třebíče v době od 1. ledna 1948 do 15. června 1950. – Sborník Přírodovědeckého klubu v Třebíči 5: 1-8.
 388. Havlín J., 1959: K ekologii ťuhýka obecného (Lanius collurio L.). – Zoologické listy 8/1: 63-93.
 389. Havlín J., 1960: Zajímavá kolonie vlaštovek obecných (Hirundo rustica L.). – Zprávy MOS 1960/1: 2.
 390. Havlín J., 1962a: Hnízdění ptactva na rybníce Dubovec. – Zprávy MOS 1962/6: 80-83.
 391. Havlín J., 1962b: O nárocích kachny divoké (Anas platyrhynchos) na umístění hnízda. – Sborník přednášek II. celostátní konference Československé ornitologické společnosti, 1.-3.6.1962 Praha: 89-94.
 392. Havlín J., 1962c: Poznámky ke kachním honům. – Myslivost 10(40)/8: 117-118.
 393. Havlín J., 1962d: Více péče divokým kachnám. – Myslivost 10(40)/9: 138-139.
 394. Havlín J., 1963: K hájení některých druhů kachen. – Myslivost 11(41)/4: 52-53.
 395. Havlín J., 1964: Délka doby sezení na vejcích u lžičáka pestrého (Anas clypeata L.). – Zoologické listy 13/2: 178-180.
 396. Havlín J., 1965: Budníček menší (Phylloscopus collybita) hnízdil dvakrát v jednom hnízdě. – Sylvia 17: 232-235.
 397. Havlín J., 1966a: Breeding season and clutch size in the European Pochard (Aythya ferina) and in the Tufted Duck (Aythya fuligula) in Czechoslovakia. – Zoologické listy 15/2: 175-189.
 398. Havlín J., 1966b: Breeding succes of the Pochard and the Tufted Duck in Czechoslovakia. – Bird Study 13: 306-310.
 399. Havlín J., 1966c: Nest sites of the European Pochard (Aythya ferina) and the Tufted Duck (A. fuligula) in Czechoslovakia. – Zoologické listy 15/4: 333-344.
 400. Havlín J., 1967: Birds breeding on the Náměšťské rybníky ponds (Czechoslovakia). – Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum bohemoslovacae Brno 1/11: 429-471.
 401. Havlín J., 1968: Wing-tagging ducklings in pipped eggs. – Journal of Wildlife Management 32: 172-174.
 402. Havlín J., 1969a: Hýl rudý (Erythrina erythrina [Pall.]) u Náměšťských rybníků. – Sborník Přírodovědeckého klubu v Třebíči 7: 9-10.
 403. Havlín J., 1969b: Results and Problems of Waterfowl Hunting. – Zoologické listy 18/1: 23-38.
 404. Havlín J., 1969c: Věrnost místu hnízdění a neobvyklá krotkost poláka velkého (Aythya ferina). – Sborník Přírodovědeckého klubu v Třebíči. 7: 11-13.
 405. Havlín J., 1970a: Breeding Season and Success in the Coot (Fulica atra) on the Náměštské rybníky Ponds (Czechoslovakia). – Zoologické listy 19/1: 35-53.
 406. Havlín J., 1970b: Cvrčilky (Locustella) na Náměšťškých rybnících. – Zprávy MOS 1970: 19-22.
 407. Havlín J., 1970c: Natural Production of Waterfowl on the Náměšťské rybníky Ponds. – Sborník Secondary Productivity of Terrestrial Ecosystems 1, Krakow: 131-134.
 408. Havlín J., 1970d: Natural Productivity of Wildfowl on the Náměšťské rybníky Ponds (Czechoslovakia). – Zoologické listy 19/4: 343-364.
 409. Havlín J., 1970e: Smíšené snůšky vodního ptactva a společné hnízdění slípky zelenonohé. – Živa 18(56)/2: 71-72.
 410. Havlín J., 1971: Nesting Biology of the Great Reed Warbler and Reed Warbler on the Náměšťské rybníky Ponds (Czechoslovakia). – Zoologické listy 20/1: 51-68.
 411. Havlín J., 1972: Differences in the Breeding Success of the Pochard (Aythya ferina) and the Tufted Duck (Aythya fuligula). – Zoologické listy 21/1: 85-95.
 412. Havlín J., 1973: Production, protection and utilization of wildfowl resources. – Proc. IWRB Symp. Rational Use Waterfowl, Brno 1972, publ. Warszawa: 16-22.
 413. Havlín J., 1975: Zur Erkenntnis der Artendiversität und Dominanz der Avifauna bei verschiedenen Typen menschlicher Siedlungen. – Zoologické listy 24/1: 43-63.
 414. Havlín J., 1982: The results of stationary wing-tagging of waterfowl young. – Folia Zoologica 31/4: 321-339.
 415. Havlín J., 1991: Ringing results in hand-reared Anas platyrhynchos. – Folia Zoologica 40/2: 153-165.
 416. Havlín J. et Folk Č., 1961: Doba hnízdění a počet mláďat špačků obecných v ČSSR. – Zoologické listy 10(24)/1: 67-84.
 417. Havlín J. et Havlínová S., 1969: Sex, Age and Weight in Waterfowl Found in Hunters’ Bags. – Zoologické listy 18/3: 285-293.
 418. Havlín J. et Havlínová S., 1977: Dokumentační výzkum obratlovců zájmového území jaderné elektrárny. Ptáci oteřené krajiny. – Vertebratologické zprávy 1977: 44-45.
 419. Heimerle B., Mrázek A., Semrád B. et Vorálek K., 1941: Vzácné nálezy. – Sylvia 6/4: 77.
 420. Heinrich A., 1856: Mährens und k. k. Schlesiens Fische, Reptilien und Vögel. Ein Beitrag zur Fauna beider Kronländer. – Nitsch und Grosse, Brünn: 1-200.
 421. Hejl F., 1947: Příspěvek k biologii a rozšíření lejska malého západního (Muscicapa parva parva Brechst) na Moravě. – Československý ornitholog 14/1: 1-7.
 422. Hejl F., Balát F. et Kux Z., 1944: Hnízdění volavky popelavé na Moravě. – Ornitholog 11/4: 51-57.
 423. Hejl-Mračovský F., 1962a: 100 let od narození Václava Čapka. – Zprávy MOS 1962/1: 1-3.
 424. Hejl-Mračovský F., 1962b: Oslava a výstavka ke stým narozeninám Václava Čapka. – Zprávy MOS 1962/3-4: 53-56.
 425. Helešic J., 1977: Konipas luční severní (Motacilla flava thunbergii) na Křižanovsku. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 19(35): 89-90.
 426. Helešic J., 1981: Příspěvek k početnosti hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto decaocto Friv.) v antropogenním prostředí. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 39: 63-78.
 427. Helešic J. et Slavík B., 1979: Hnízdění motáka pilicha na Českomoravské vrchovině v letech 1972-1977. – Památky a příroda 4/1: 43-48.
 428. Heráňová H. et Klíma M., 1963: Comparison of Postnatal Development in the Black-headed Gull (Larus ridibundus) Under Natural Conditions and in Captivity. – Věstník Československé společnosti zoologické 27: 74-84.
 429. Hertl I., 2014: Dřevokazná houba jako neobvyklá příčina neúspěšného hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus). – Sylvia 50: 99-102.
 430. Hladík B., 1943: Křivka obecná evroasij. 1942/43 a hnízdění v okolí Polné. – Věda přírodní 22: 24.
 431. Hladík B., 1955: Rozmnoží se u nás opět doupňáci? – Živa 3(41)/5: 199.
 432. Hladík B., 1957a: Ptactvo rybníků v okolí Bohdalova a Nového Veselí. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 1: 135-152.
 433. Hladík B., 1957b: Výskyt sýkory lužní (Parus atricapillus L.) na Polensku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 1: 185.
 434. Hladík B., 1958: Několik poznámek k bionomii rorýsa obecného, Apus apus (L.). – Zoologické listy 7(21): 261-271.
 435. Hladík B., 1959: Několik zajímavých případů z hnízdění ptáků. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 3: 163-168.
 436. Hladík B., 1960: Hnízdění ťuhýka šedého na Žďársku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 4: 161.
 437. Hladík B., 1964: Zimování a jarní průtah ptactva v lese Březina. Příspěvek k ekologii ptáků jehličnatých lesů Českomoravské vrchoviny, část I. – Zoologické listy 13/4: 295-304.
 438. Hladík B., 1965a: Hnízdění a podzimní průtah ptactva v lese Březině u Polné. Příspěvek k ekologii ptáků jehličnatých lesů Českomoravské vrchoviny, II. část. – Zoologické listy, 14/1: 29-36.
 439. Hladík B., 1965b: Pozorování budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) na Českomoravské vysočině. – Sylvia 17: 216-218.
 440. Hladík B., 1967: Čáp bílý v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny v letech 1962-1965. – Vertebratologické zprávy 1967/2: 33-38.
 441. Hladík B., 1970: Pěnice kaštanová - Sylvia undata (Boddaert) - nalezena v Polné na Českomoravské vysočině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 6: 125-127.
 442. Hladík B., 1972a: Kvalitativní změny v ptactvu Polenska v posledních třiceti letech. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 7: 111-125.
 443. Hladík B., 1972b: Opožděné hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia). – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 7: 160-161.
 444. Hladík B., 1972c: Průtah modráčka obecného středoevropského (Luscinia svecica cyanecula [Meisner]) okolím Polné. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 7: 158-160.
 445. Hladík B., 1975a: Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia L.) v severovýchodní oblasti Českomoravské vrchoviny. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 17(33): 25-35.
 446. Hladík B., 1975b: Kolonie racka chchtavého (Larus ridibundus) na rybníku Bor u Polné. – Polenský kulturní zpravodaj 1975/7: 11-12.
 447. Hladík B., 1976a: K otázce druhého hnízdění bělořita šedého (Oenanthe oenanthe L.) a jeho vymizení v okolí Polné. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 18(34): 121-124.
 448. Hladík B., 1976b: Nález hnízda albína lysky černé. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 18(34): 127-128.
 449. Hladík B., 1978: Hnízdění motáka pilicha (Circus cyaneus) v r. 1977 na Polensku. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 20(36): 96-98.
 450. Hladík B., 1981: K synantropizaci poštolky obecné (Falco tinnunculus) na Českomoravské vysočině. – Sborník Východočeské pobočky Československé ornitologické společnosti 3: 64-68.
 451. Hladík B., 1982: Čáp bílý (Ciconia ciconia L.) v severovýchodní oblasti Českomoravské vysočiny v letech 1974-1978. – Práce a studie - přír. 13-14: 147-154.
 452. Hladík B., 1984: Pozorování sovice sněžní (Nyctea scandiaca) na Českomoravské vysočině. – Sborník Východočeské pobočky Československé ornitologické společnosti 6: 26.
 453. Hladík B., 1985a: Opožděné hnízdění vlaštovky obecné (Hirundo rustica). – Sylvia 23-24: 109-111.
 454. Hladík B., 1985b: Změny v ptactvu města Polné v letech 1942-1984. – Sylvia 23-24: 3-12.
 455. Hladík B., 1987: Změny v ptactvu širšího okolí Polné v letech 1942-1981. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 45: 7-32.
 456. Hladík B., 1988: Třicet let hnízdění čápa bílého v Polné. – Polenský zpravodaj 1988/11: 11-12.
 457. Hladík B., 1989a: Bestandsängerungen des Weistorchs im Nordosten des Böhmisch-Mährischen Hügelandes. – In: Rheinwald G., Ogden J., Schulz H. [ed.]: Weißstorch Status und Schutz. – Proceeding of the international Stork Conservation Symposium Walsrode, 14.-19.10.1985: 77-80.
 458. Hladík B., 1989b: Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) u Polné. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 9: 218-219.
 459. Hladík B., 1989c: Vliv chladného března 1987 na přílet tažných ptáků do okolí Polné. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 9: 195-202.
 460. Hladík B., 1990: Problém se strakami. – Polenský zpravodaj 1990/3: 6.
 461. Hladík B., 1991: Čáp bílý (Ciconia ciconia L.) v severovýchodní oblasti Českomoravské vysočiny v letech 1979-1984. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 10: 193-208.
 462. Hladík B., 1993a: Brzký odlet vlaštovky obecné (Hirundo rustica) v roce 1989. – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 58.
 463. Hladík B., 1993b: Letní výskyt rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola) na Žďársku. – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 57.
 464. Hladík B., 1994a: Kopřivka obecná (Anas strepera) v jihozápadní části okresu Žďár nad Sázavou – Cinclus 9: 15.
 465. Hladík B., 1994b: Potápka černokrká (Podiceps nigricollis Brehm) již nebude hnízdit na Bohdalovsku? – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 2: 10-11.
 466. Hladík B., 1995a: Hnízdění ptactva ve městě Polné v letech 1941-1994. – Polenský zpravodaj 1995/3: 12-14.
 467. Hladík B., 1995b: Krkavec velký (Corvus corax L.) na Polensku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 12: 257-258.
 468. Hladík B., 1995c: Neobyčejné zvýšení stavu pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) na Polensku v poslední čtvrtině 20. století. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 12: 199-203.
 469. Hladík B., 1996: Z výsledků kroužkování ptactva na Polensku. – Polensko 1996/1: 7-10.
 470. Hladík B., 1997: Hnízdečko z kamínků. – Polensko 1997/1: 15-16.
 471. Hladík B., 1998a: Hnízdění čápa bílého v Polné a blízkém okolí. – Polensko 1998/3: 14-17.
 472. Hladík B., 1998b: Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) na Polensku. – Polensko 1998/2: 17-18.
 473. Hladík B., 1999: Sovy a dravci na Polensku a změny v letech 1941-1998. – Sborník příspěvků ze semináře Ochrana dravců a sov na Vysočině, 20.4.1999 Jihlava: 8-16.
 474. Hladík B., 2001: Hnízdění čápa bílého v Poděšíně. – Zpravodaj obce Poděšín 2001/2: 3.
 475. Hladík B., 2002: Hnízdění kavky obecné (Corvus monedula) v Polné a okolí. – Crex 18: 80-83.
 476. Hladík B. et Filipenský O., 1995: Obratlovci vodních ploch na katastru Polné. – Polenský zpravodaj 1995/5: 25-26.
 477. Hladík B. et Rejman B., 1971: Čáp bílý (Ciconia ciconia L.) ve střední části Českomoravské vysočiny a přilehlé severovýchodní části Východočeského kraje v letech 1962-1969. – Práce a studie - přír. 3: 77-91.
 478. Hladík B. et Semrád B., 1976: Hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus) na Havlíčkobrodsku a Polensku. – Zprávy Československé ornitologické společnosti 17: 3-5.
 479. Hladík B. et Slavík B., 1960: Příspěvek k tahu a bionomii racka chechtavého na rybnících Krvavém a Ratmírovském u Jindřichova Hradce. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 4: 105-130.
 480. Hladík B., Slavík B., Semrád B. et Kučera J., 1958: Ptáci střední části Českomoravské vysočiny (I. část) – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 123-153.
 481. Hladík B., Slavík B., Semrád B. et Kučera J., 1959: Ptáci střední části Českomoravské vysočiny (II. část) – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 3: 131-157.
 482. Hladík B., Hudeček J. et Hanák F., 2000: Sběry ptáků od bratří Schwabů na školách ve Slezsku, na Moravě a v Čechách. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 58: 139-146.
 483. Hladík J., 1957a: Hnízdění kvíčaly obecné (Turdus pilaris L.) na Polensku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 1: 184.
 484. Hladík J., 1957b: Pozorování ťuhýka rudohlavého (Lanius senator L.) a ťuhýka menšího (Lanius minor GM) u Polné. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 1: 185.
 485. Hladík J., 1960a: Hejno kolpíků bílých na rybíku Matějovském u Žďáru nad Sáz. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 4: 160-161.
 486. Hladík J., 1960b: Hnízdění dlaska tlustozobého na Žďársku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 4: 161.
 487. Hladík J., 1987: Pozdní hnízdění jiřičky obecné (Delichon urbica). – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 8: 253.
 488. Hladík J., 1995: Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) u Polné. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 12: 259-260.
 489. Hlásek J, 1980: Rozšiřuje se kulíšek? – Živa 28(66)/6: 230-231.
 490. Hlaváč V., 1964: K osudu dravých ptáků. – Živa 12(50)/6: 230-231.
 491. Hlaváč V., 1980: Zemřel Bohumil Semrád. – Sborník Východočeské pobočky Československé společnosti ornitologické 1: 50.
 492. Hlaváč V., 1985a: Hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus L.) na Českomoravské vysočině. – Sborník Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 7: 66.
 493. Hlaváč V., 1985b: Zvláštní hnízdění vlaštovky obecné (Hirundo rustica L.). – Sborník Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 7: 54.
 494. Hlaváč V., 1989: Draví ptáci na Havlíčkobrodsku. – Vlastivědný sborník, Okresní muzeum Havlíčkův Brod, 1: 155-165.
 495. Hlaváč V., 1996a: Vítání ptačího zpěvu v Havlíčkově Brodě. – Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 19: 23.
 496. Hlaváč V., 1996b: Zemřel pan Bohumil Votava. – Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 19: 27.
 497. Hlaváčová P., 2010a: Inventarizace hnízdišť rorýsů obecných (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod v roce 2010. – Cinclus 20: 39-43.
 498. Hlaváčová P., 2010b: Monitoring hnízdišť rorýse obecného na území města Havlíčkův Brod. – Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V.: 17-18.
 499. Hlaváčová P., 2012: Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod. – Sylvia 48: 102-108.
 500. Hobza P., 2004: Neobvyklé hnízdění konipasa bílého. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 3/2: 3
 501. Hobza P. et Holub K., 2005: Pomůžeme kavkám? – Zpravodaj ČSOP Jihlava 4/1: 4
 502. Holub K., 1997a: Labutí patálie. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 1/1997: 5
 503. Holub K., 1997b: Výsledky sčítání ptactva 1997. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 1/1997: 3
 504. Holub K., 1998: Ornitologická pozorování na jaře. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 2/1998: 3
 505. Holub K., 2001: Expedice v přírodní rezervaci Babín. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 2/2001: 6
 506. Holub K., 2002: Z pozorovacích deníků našich ornitologů. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 1/2: 3
 507. Holub K., 2004: Z lednových pozorování. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 3/1: 3
 508. Holub K., 2005: Hledáme skorce vodního. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 4/1: 4
 509. Holub K. et Kodet V., 2000: Orlovec říční králem vycházky. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 2/2000: 7
 510. Hora J., 1988: Vznik a vývoj populace labutě velké (Cygnus olor) v ČSR. – Panurus 3: 89-106.
 511. Hora J., 1991: Základní informace o populaci labutě velké (Cygnus olor [Gm.]) ve Východočeském kraji. – Panurus 3: 89-106.
 512. Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V. et Kučera Z., 2010: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007. – AOPK ČR, Praha: 1-319.
 513. Hora J., Čihák K. et Kučera Z. [ed.], 2015: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008-2010. – Příroda 33: 1-489.
 514. Horák J. et Harant K., 2001: Pravděpodobné hnízdění slavíka modráčka (Luscinia svecica) v Železných horách. – Panurus 11: 139-140.
 515. Horák P., 2002: Hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na jižní Moravě v letech 1991-2000. – Crex 18: 9-20.
 516. Horal D., 2001: XII. ročník akce sýc (CHKO Žďárské vrchy, 21.-22. dubna 2001). – Crex 17: 109-110.
 517. Horal D. [ed.], 2002: Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na Třebíčsku. – Crex 19: 18-23.
 518. Horal D. et Odehnalová R., 2000: Poznámka k potravě výra velkého (Bubo bubo) v Jihlavských vrších. – Crex 16: 60-62.
 519. Horal D., Folk Č. et Dobrovolný A., 1990: Příspěvek k potravní biologii sovy pálené (Tyto alba) v podmínkách Českomoravské vrchoviny. – Sborník z ornitologické konference, 10.-11.11.1989 Přerov, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha: 41-45.
 520. Horal D., Vačkař J. et Čejka J., 2000: Kavka obecná (Corvus monedula) - předběžné výsledky inventarizace hnízdišť na jižní Moravě v roce 2000, a poznámky k jejímu historickému rozšíření. – Crex 16: 84-100.
 521. Horal D., Čejka J., Vačkař J. et Šírek J., 2001: Kavka obecná (Corvus monedula) - výsledky inventarizace hnízdišť na jižní a střední Moravě v roce 2001, a doplňky k jejímu historickému rozšíření. – Crex 18: 71-79.
 522. Hort L., 1997: Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) v údolí řeky Oslavy. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 10: 28-32.
 523. Hort L., 1998: Hnízdění krkavce velkého (Corvus corax) v předhůří Českomoravské vrchoviny. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 11: 17-18.
 524. Hořice A., 1929: Husa růžonohá (Anser brachyrhynchus Baill) v Čechách ulovena. – Stráž myslivosti 7/8: 146-147.
 525. Hořice A., 1942: O nálezech buřňáků (Procellaridae) v našich zemích. – Sylvia 7/1: 1-5.
 526. Hořice A., Musílek J., Sajdl V., Semrád B. et Šplíchal J., 1940: Ptáci opozdilí a přezimující. – Sylvia 5/1: 13-14.
 527. Hruška F., 2004: Orel křiklavý v hnízdním období v přírodním parku Čeřínek. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 3/2: 3
 528. Hruška F., 2010: Hnízdní rozšíření sýce rousného (Aegolius funereus) v Jihlavských vrších. – Cinclus 20: 3-15.
 529. Hruška F., 2014: Výskyt a hnízdění pěnice vlašské (Silvia nisoria) u Borovné v Jihlavských vrších. – Crex 34: 168-171.
 530. Hruška F., 2016a: Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) hnízdí na Českomoravské vrchovině – Crex 35: 124-134.
 531. Hruška F., 2016b: Rozšíření a početnost holuba doupňáka (Columba oenas) v severní části Javořické vrchoviny. – Crex 35: 94-102.
 532. Hruška F. et Čutka M., 2014: Rozšíření, početnost a výsledky kroužkování samců chřástala polního (Crex crex) v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Crex 34: 118-143.
 533. Hubálek Z., 1985: Jarní přílety ptactva na Moravu podle fenologických ročenek - průměry 1881-1960. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 43: 47-52.
 534. Hubálek Z., Hudec K. et Vačkař J., 2005: Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997-1999. – Sylvia 41: 59-71.
 535. Hübner A., 1943: Pták stoik. – Československý ornitholog 10: 7.
 536. Hübner A., 1949: Volavky popelavé (Ardea cinerea L.) na velkých rybnících Horácka. – Československý ornitholog 16/5-6: 42-43.
 537. Hudec K., 1957: Příspěvek k rozšíření bramborníčka černohlavého a bramborníčka hnědého na Moravě. – Zoologické listy 6(20)/3: 197-214.
 538. Hudec K., 1968: Migration of the Czechoslovak Populations of the Diving Ducks (gen. Aythya, Netta and Bucephala). – Zoologické listy 17/1: 49-62.
 539. Hudec K., 1971: Rozšíření a početnost husy velké (Anser anser) v Československu. – Československá ochrana prírody 12: 105-141.
 540. Hudec K., 1972: Die Brutplätze des Wanderfalken (Falco peregrinus) auf dem Höhenzug Českomoravská vrchovina. – Zoologické listy 21/2: 157-163.
 541. Hudec K. [ed.], 1983a: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I. – Academia, Praha: 1-704.
 542. Hudec K. [ed.], 1983b: Fauna ČSSR. Ptáci 3/II. – Academia, Praha: 705-1234.
 543. Hudec K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – Academia, Praha, 2. doplněné vydání: 1-669.
 544. Hudec K., 1997: Vladimír Fiala: 75 let. – Zprávy České společnosti ornitologické 44: 85.
 545. Hudec K., 1998: Osmdesátiletý Bohuslav Hladík. – Zprávy České společnosti ornitologické 46: 45.
 546. Hudec K., 1999: Ornitologové České republiky. – Muzeum Komenského, Přerov: 1-92.
 547. Hudec K. [ed.], 2001: Hnízdění husy velké (Anser anser) v Jihomoravském regionu v roce 2000. – Crex 17: 21-27.
 548. Hudec K., 2004: Václav Čapek (1862-1926). – Sylvia 40: 156-157.
 549. Hudec K., 2005: Několik poznámek k zimě 2004/2005. – Crex 25: 122-123.
 550. Hudec K., 2006: Ornitologové České republiky (doplňky do 31. dubna 2006). – Zprávy MOS 64: 15-26.
 551. Hudec K. et Černý W. [ed.], 1972: Fauna ČSSR. Ptáci 1. – Academia, Praha: 1-536.
 552. Hudec K. et Černý W. [ed.], 1977: Fauna ČSSR. Ptáci 2. – Academia, Praha: 1-896.
 553. Hudec K. et Hora J., 1981: Výskyt plameňáků v ČSSR. – Živa 29(67)/2: 72-73.
 554. Hudec K. et Pellantová J., 1985: Mapování hnízdního rozšíření ptactva v Jihomoravském kraji. – Vertebratologické zprávy 1985: 74-75.
 555. Hudec K. et Šťastný K. [ed.], 2005a: Fauna ČR. Ptáci 2/I. – Academia, Praha, 2. doplněné vydání: 1-576.
 556. Hudec K. et Šťastný K. [ed.], 2005b: Fauna ČR. Ptáci 2/II. – Academia, Praha, 2. doplněné vydání: 577-1208.
 557. Hudec K. et Toušková I., 1969: Breeding Distribution and Biology of the Pintail, Anas acuta Linnaeus, 1758, in Czechoslovakia. – Zoologické listy 18/3: 253-262.
 558. Hudec K. et Vačkař J., 2003: Irupce křivky obecné (Loxia curvirostra) v ČR 2001-2002. – Zprávy České společnosti ornitologické 56: 23-25.
 559. Hudec K., Pellantová J. et Vačkař J., 1990: Vliv mimořádného průběhu zimy 1987/88 na ptactvo. – Sylvia 27: 103-108.
 560. Hudec K., Husák Š., Janda J. et Pellantová J. [ed.], 1995a: Mokřady České republiky. Přehled vodních a mokřadních biotopů České republiky. – Český ramsarský výbor, Třeboň, 2. doplněné vydání: 1-191.
 561. Hudec K., Chytil J, Šťastný K. et Bejček V., 1995b: Ptáci České republiky. – Sylvia 31/2: 97-148.
 562. Hudec K., Hubálek Z. et Vačkař J., 1999: Přílet ptáků v Jihomoravském regionu v roce 1997. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 57: 117-128.
 563. Hudec K., Šťastný K. et Bejček V., 2001: Jak se měnilo ptactvo v ČR ve 20. století. – Živa 49(87)/6: 275-276.
 564. Hudeček J. et Hanák F., 2003: Ptáci a další obratlovci ve sbírkách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 61: 133-168.
 565. Hudeček J. et Hanák F., 2005: Ptáci ve sbírkách Regionálního muzea ve Žďáře nad Sázavou. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 63: 211-214.
 566. Hudeček J., Hanák F. et Beneš B., 2002: Ornitologická sbírka Bohumila Semráda. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 60: 41-72.
 567. Chobot J., 1995: Výskyt kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na Třebíčsku. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 5: 35-36.
 568. Chobot J. et Chobot M., 2002: Hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) na Třebíčsku. – Crex 19: 77-78.
 569. Chobot K. et Němec M. [ed.], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 34: 1-182.
 570. Chytil J., 1980: Zajímavý způsob získávání potravy u pěnkavy obecné (Fringilla ceolebs L.) a potápky malé (Podiceps ruficollis Pall.). – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 38: 121.
 571. Chytil J., 1983: Inventarizační průzkum CHPV „Údolí Oslavy a Chvojnice“. – Živa 31(69)/3: 117-118.
 572. Chytil J., 1986: Ptactvo údolí Chvojnice. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 44: 75-105.
 573. Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J. et Pellantová J. [ed.], 1999: Mokřady České republiky. Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. – Český ramsarský výbor, Mikulov: 1-327.
 574. J.L., 1949: Ptačí poměry na Ledečsku. – Československý ornitholog 16/1: 5-6.
 575. Jahoda F., 1924: Veliký výr. – Stráž myslivosti 2/21: 258.
 576. Janů, 1950: Kur sněžný místo tetřívka. – Stráž myslivosti 28/5: 64-65.
 577. Jarkovský O., Musílek J. et Semrád B., 1940: Hoholi a kaholky. – Sylvia 5/2-3: 43.
 578. Jasso L., 2009: Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericula) v České republice (1978-2008). – Sylvia 45: 115-119.
 579. Jelínek P., 2002a: Znáte naše chráněná území? - Rašeliniště Bažantka. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 1/2: 19
 580. Jelínek P., 2002b: Znáte naše chráněná území? - Vysoký kámen. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 1/1: 13
 581. Jelínek P., 2003a: Znáte naše chráněná území? - Bukovské rybníčky. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 2/2: 20
 582. Jelínek P., 2003b: Znáte naše chráněná území? - Velký Špičák - přirozený les Vysočiny. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 2/1: 16
 583. Jelínek P., 2004: Znáte naše chráněná území? - Zhejral. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 3/2: 20
 584. Jelínek P., 2005: Znáte naše chráněná území? - Roštýnská obora. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 4/2: 25
 585. Jellen J., 1939: Koroptví v kraji moravskobudějovickém. – Stráž myslivosti 17: 328.
 586. Jellen J., 1940: V okolí Moravských Budějovic. – Stráž myslivosti 18/10: 204-205.
 587. Jindřich L., 1985: Vzácní dravci na Třešťsku. – Naše město 5: 31-32.
 588. Jindřich L., 1995: Pozorování orla královského (Aquila heliaca) na Třešťsku. – Moravský ornitolog 95/2: 21.
 589. Jirsík J., 1935: Jak žijí zvířata. Přírodopis živočišstva. – Hynek Buschbaum, Moravská Ostrava-Přívoz: 1-951.
 590. Jirsík J., 1937: O hnízdění kachny chocholaté (Nyroca fuligula [L.]) v ČSR. – Sylvia 2/4: 50-52.
 591. Jirsík J., 1941: Naši ptáci - sv. I. Naši dravci. – Otakar Janáček, Praha: 1-219.
 592. Jirsík J., 1942a: Úlovky káně lesní rezavé (Buteo buteo vulpinus Gloger) u nás. – Sylvia 7/1: 5-7.
 593. Jirsík J., 1942b: Úlovky sovy krahujové severoevr. (Surnia u. ulula [L.]) v Protektorátu Čechy a Morava. – Sylvia 7/3-4: 50-51.
 594. Jirsík J., 1944: Naši ptáci - sv. II. Naše sovy, datli, rorýsi, lelkové, vlhy, dudkové, mandelíci, ledňáčci, kukačky, kráčiví a plameňáci. – Česká grafická unie, Praha: 1-192.
 595. Jirsík J., 1948: Naši dravci. – Mladá fronta, 2. doplněné vydání, Praha: 1-240.
 596. Jirsík J., 1949a: Hrdlička zahradní balkánská ve Velké Bíteši. – Československý ornitholog 16/3: 20.
 597. Jirsík J., 1949b: Naše sovy, datli, rorýsi, lelkové, vlhy, dudkové, mandelíci, ledňáčci, kukačky, kráčiví a plameňáci. – Mladá fronta, 2. doplněné vydání, Praha: 1-276.
 598. Jirsík J., 1952a: Husa polní islandská, sokol stěhovavý tundrový, káně lesní rezavá a linduška rudokrká v Čechách. – Sylvia 14: 23-27.
 599. Jirsík J., 1952b: K článku Úlovek husy polní islandské. – Stráž myslivosti 30/11: 175.
 600. Jirsík J., 1955: Naši pěvci. Část I. – Československá akademie věd, Praha: 1-376.
 601. Jirsík J., 1956: Hnízdění vzácných ptačích druhů v ČSR. – Sborník přednášek I. celostátní konference Československé ornithologické společnosti, 27.-30.10.1956 Praha: 83-87.
 602. John V., 2014: Severské sovice ve střední Evropě. – Ochrana přírody 69/2: 28-29.
 603. Jünger E., 1944: Hans Canon. Anlässlich der Vollendung seines 60. Lebensjahres. – Igel-Land 5: 36-39.
 604. Kadlec O., 1947/47: 7. kroužkovací zpráva Československé ornitologické společnosti za rok 1941. – Sylvia 9-10/1: 1-32.
 605. Kadlec O., 1951: 8. kroužkovací zpráva Československé ornitologické společnosti za rok 1942. – Sylvia 13/2: 33-70.
 606. Kadlec O., 1963: Zpětná hlášení - 13. Kroužkovací zpráva za rok 1950: 1-46.
 607. Kašpar J., 1924: Vzácné úlovky [Orel říční, Sokol stěhovavý]. – Stráž myslivosti 2/24: 293.
 608. Kašpar J., 1935: V plné parádě... [Tetřívek obecný (Tetrao tetrix), foto]. – Stráž myslivosti 13/20: 549.
 609. Kašpar R., 1889-90: Ptactvo moravské. – Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 6, 7: 6/21: 20-26; 6/22: 59-63; 6/23: 106-111; 6/24: 148-153; 7/25: 64-68; 7/27: 116-121; 7/28: 166-172
 610. Kavka M., 2009: První odchyt vodouše malého (Xenus cinereus) v České republice. – Panurus 18: 35-37.
 611. Klíma M., 1963: Rytmus denní aktivity poláka velkého (Aythya ferina). – Sborník přednášek III. celostátní konference Československé ornitologické společnosti, 7.12.1963 Brno: 49-52.
 612. Klíma M., 1964: Příspěvek k hnízdní bionomii racka chechtavého (Larus ridibundus L.). – Zoologické listy 13/2: 111-124.
 613. Klíma M., 1965: Rozšíření lindušky luční (Anthus pratensis /L./) v Československu. – Zoologické listy 14/4: 289-300.
 614. Klíma M., 1966a: A Study on Diurnal Activity Rhythm in the European Pochard (Aythya ferina /L./) in Nature. – Zoologické listy 15/4: 317-332.
 615. Klíma M., 1966b: Příspěvek k hnízdní bionomii, průtahu a zimování lindušky luční (Anthus pratensis /L./) v Československu. – Zoologické listy 15/1: 86-88.
 616. Kněžourek K., 1904: Vzácné úlovky [Kulík obecný (Charadrius pluvialis)]. – Lovecký obzor 7/1: 10.
 617. Kněžourek K., 1905: Vzácnosti [Racek bouřní (Larus canus)]. – Lovecký obzor 8/5: 80.
 618. Kněžourek K., 1907: Poštolka rudonohá čili večerní. – Lovecký obzor 10/9: 132-134.
 619. Kněžourek K., 1909: Vzácné úlovky [Káně rousná (Archibuteo lagopus Brünn)]. – Lovecký obzor12/3: 46.
 620. Kněžourek K., 1910: Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu zemí českých a rakouských. Díl 1. – I.L.Kober, Praha: 1-663.
 621. Kněžourek K., 1912a: Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu zemí českých a rakouských. Díl 2. – I.L.Kober, Praha: 1-668.
 622. Kněžourek K., 1912b: Vzácné úlovky [Orel říční]. – Lovecký obzor15: 188.
 623. Kněžourek K., 1914: Vzácné úlovky [Brkoslav severní]. – Lovecký obzor17: 11.
 624. Kodet V., 1998: Příspěvek k poznání ptactva v Březinových sadech v Jihlavě. – SOČ Gymn. Jihlava: 1-65.
 625. Kodet V., 1999a: Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1998. – ČSOP Jihlava: 1-49.
 626. Kodet V., 1999b: Ornitologický průzkum vybraných mokřadů v okrese Jihlava v roce 1999. – ČSOP Jihlava, depn. in: AOPK Havlíčkův Brod et OkÚ Jihlava: 1-16.
 627. Kodet V., 1999c: Sčítání zimujících ptáků na řece Jihlavě. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 1/1999: 7
 628. Kodet V., 1999d: Výsledky sčítání čápů. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 1/1999: 6-7.
 629. Kodet V., 2000a: Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1999. – ČSOP Jihlava: 1-67.
 630. Kodet V., 2000b: Pozorování ptactva na Jihlavsku v minulém roce. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 1/2000: 12
 631. Kodet V., 2000c: Vyhynuli, nebo jsou ještě mezi námi? – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 1/2000: 13-14.
 632. Kodet V., 2003a: Biologické hodnocení přírodní rezervace Na Oklice v centrální části Českomoravské vrchoviny jako podklad pro správní řízení, ve kterém je navrhováno zmenšení rozlohy tohoto MZCHÚ. – ČSOP Jihlava: 1-32.
 633. Kodet V., 2003b: Evropský festival ptactva. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 2/1: 5
 634. Kodet V., 2003c: Plán péče pro přírodní rezervaci Rybník Březina na období 2004 - 2013. – ČSOP Jihlava, depn. in: KrÚ Vysočina: 1-18.
 635. Kodet V., 2003d: Seznam ptáků (Aves) Jihlavska. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 16: 137-151.
 636. Kodet V., 2004a: Evropský festival ptactva 2003. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 3/1: 3
 637. Kodet V., 2004b: Pták roku 2004 - rorýs obecný. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 3/1: 4
 638. Kodet V., 2005a: Metodický příspěvek k biologickému hodnocení. Číselná, verbální a barevná škála hodnocení ornitologické významnosti lokalit, jejich zranitelnosti, proveditelnosti negativního záměru a zajištění minimální územní ochrany v podmínkách Českomoravské vrchoviny. – Semestrální práce, Fakulta lesnická a environmentální, ČZU, Praha: 1-8.
 639. Kodet V., 2005b: Nový koeficient ornitologické významnosti lokality a jeho praktická aplikace v ochraně přírody na příkladu z Českomoravské vrchoviny. – Sborník z konference COYOUS 2005, FLE ČZU Praha: 33, příloha CD-ROM s plnou verzí (7 s.).
 640. Kodet V., 2005c: Ornitologická významnost lokality jako indikátor biodiverzity. – Sborník z konference Biodiverzita 2005, FLE ČZU Praha: 8.
 641. Kodet V., 2005d: Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Diplomová práce, Fakulta lesnická a environmentální, ČZU, Praha: 1-99.
 642. Kodet V., 2006a: Hnízdní rozšíření ptáků (Aves) na Českomoravské vrchovině a změny za posledních 30 let. – Sborník z konference COYOUS 2006, FLE ČZU Praha: 19, příloha CD-ROM s plnou verzí (10 s.).
 643. Kodet V., 2006b: Jak chránit hnízda motáka lužního (Circus pygargus) na orné půdě. – Sborník z konference Biodiverzita 2006, KEŽP FLE ČZU Praha: 9.
 644. Kodet V., 2007a: Ochrana odumřelých a doupných stromů na Vysočině v roce 2007. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-33.
 645. Kodet V., 2007b: Ornitologická studie okolí uvažované výstavby větrných elektráren u obce Věžnice. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině: 1-11.
 646. Kodet V., 2007c: Příprava a realizace managementových opatření s důrazem na ochranu ptáků (Aves) v Kraji Vysočina v roce 2007. – Sborník z konference Biodiverzita 2007, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze: 4, příloha CD-ROM s plnou verzí (14 s.).
 647. Kodet V., 2008a: Ochrana biotopů dutinových živočichů v lesích v Kraji Vysočina v roce 2008. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-172.
 648. Kodet V. [ed.], 2008b: Ochrana odumřelých a doupných stromů v lesích na Vysočině v letech 2007 a 2008. – Cinclus 19: 65-76.
 649. Kodet V., 2008c: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2008. – Cinclus 19: 77-112.
 650. Kodet V., 2008d: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. – Zpravodaj Ochrana přírody a krajiny v Kraji Vysočina, 2/1: 23.
 651. Kodet V., 2008e: Účast veřejnosti ve správních řízeních týkajících se ochrany přírody a krajiny. – Zpravodaj Ochrana přírody a krajiny v Kraji Vysočina, 2/1: 24-26.
 652. Kodet V., 2008f: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 - 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004. – Cinclus 19: 35-50.
 653. Kodet V., 2009a: Indikátory biodiverzity ptáků Vysočiny. – Doktorská disertační práce, Fakulta životního prostředí ČZU, Praha: 1-114.
 654. Kodet V., 2009b: Plán péče o přírodní památku Starý Přísecký rybník na období 2010 - 2019. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava; depn. in: KrÚ Vysočina: 1-16.
 655. Kodet V., 2010a: Avifauna EVL Ptáčovský kopeček. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-5.
 656. Kodet V., 2010b: Avifauna EVL Rašelinné jezírko Rosička. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-5.
 657. Kodet V. [ed.], 2010c: Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2010. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-72.
 658. Kodet V., 2011: Pojďte s námi do přírody. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-17.
 659. Kodet V. et Čejka J., 2007: Vznikla osmá pobočka ČSO. – Ptačí svět 14/1: 2.
 660. Kodet V. et Hobza P., 2010a: Avifauna EVL Kobylinec. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-5.
 661. Kodet V. et Hobza P., 2010b: Avifauna EVL Špilberk. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-5.
 662. Kodet V. et Hruška F., 2008a: Ornitologická studie lokality a okolí uvažovaného rozšíření skládky komunálního odpadu v k. ú. Vyskytná nad Jihlavou (Kraj Vysočina). – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-8.
 663. Kodet V. et Hruška F., 2008b: Ornitologická studie okolí uvažované výstavby větrných elektráren u obce Vysoká u Havlíčkova Brodu (Kraj Vysočina). – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-25.
 664. Kodet V. et Kodetová D., 2015a: Avifauna EVL Na Ostrážné. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 665. Kodet V. et Kodetová D., 2015b: Avifauna PP Dobrá Voda. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 666. Kodet V. et Kodetová D., 2015c: Avifauna PP Hajnice. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 667. Kodet V. et Kodetová D., 2015d: Avifauna PP Jezdovické rašeliniště. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 668. Kodet V. et Kodetová D., 2015e: Avifauna PP Obecník. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 669. Kodet V. et Kodetová D., 2015f: Avifauna PR Doupský a Bažantka. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 670. Kodet V. et Kodetová D., 2015g: Avifauna PR Rašeliniště Loučky. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 671. Kodet V. et Kodetová D., 2015h: Avifauna PR Rybník Pařez. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 672. Kodet V. et Kodetová D., 2015i: Avifauna PR U Hájenky. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 673. Kodet V. et Kodetová D., 2015j: Avifauna PR Vílanecké rašeliniště. – Ms.: 1-17 [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 674. Kodet V. et Kodetová D., 2015k: Ornitologický průzkum Ivaniných rybníčků. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-13.
 675. Kodet V. et Kodetová D., 2015l: Ornitologický průzkum Rasuvně. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-14.
 676. Kodet V. et Kodetová D., 2015m: Ornitologický průzkum Suché hory. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-14.
 677. Kodet V. et Kořínková D., 2010a: Avifauna EVL Suché skály. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-6.
 678. Kodet V. et Kořínková D., 2010b: Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-26.
 679. Kodet V. et Kořínková D., 2011a: Monitoring ptáků a biotopů V Hati 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-37.
 680. Kodet V. et Kořínková D., 2011b: Monitoring ptáků a biotopů Vílanecké střelnice 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-35.
 681. Kodet V. et Kořínková D., 2012a: Mapování kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na Jihlavsku. – Závěrečná zpráva projektu, ČSOP Jihlava, Jihlava: 1-8.
 682. Kodet V. et Kořínková D., 2012b: Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012. – Závěrečná zpráva projektu, ČSOP Jihlava, Jihlava: 1-17.
 683. Kodet V. et Kunstmüller I. [ed.], 1999: Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1998. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 14: 193-204.
 684. Kodet V. et Kunstmüller I. [ed.], 2001: Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1999. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 15: 293-321.
 685. Kodet V. et Kunstmüller I. [ed.], 2003: Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v letech 2000 a 2001. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 16: 223-238.
 686. Kodet V. et Kunstmüller I. [ed.], 2005: Ornitologická pozorování na Jihlavsku v letech 2002 a 2003. – Acta rerum naturalium 1: 131-149.
 687. Kodet V. et Kunstmüller I., 2006: Návrh na rozšíření ekonomického nástroje agroenvironmentálních opatření: Ptačí lokality na orné půdě - moták lužní. – In: Moravec J. [ed.]: Výdajové programy v politice přírody a krajiny. – IREAS et IEEP, Praha: 95-100.
 688. Kodet V. et Kunstmüller I., 2007: Základní charakteristika a vymezení navrhovaného významného ptačího území Moravskobudějovicko. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-10.
 689. Kodet V. et Kunstmüller I., 2008a: Červený seznam ptáků kraje Vysočina. – Cinclus 19: 51-58.
 690. Kodet V. et Kunstmüller I., 2008b: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63.
 691. Kodet V. et Kunstmüller I. [ed.], 2008c: Ornitologická pozorování na Vysočině v letech 2005 a 2006. – Cinclus 19: 113-144.
 692. Kodet V. et Kunstmüller I., 2010a: Avifauna EVL Baba. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-7.
 693. Kodet V. et Kunstmüller I., 2010b: Avifauna EVL Šimanovské rašeliniště. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-6.
 694. Kodet V. et Kunstmüller I., 2010c: Avifauna EVL V Lisovech. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-8.
 695. Kodet V. et Kunstmüller I., 2010d: Ornitologická pozorování na Vysočině v letech 2007 a 2008. – Cinclus 20: 69-114.
 696. Kodet V. et Maštera J., 2006: Plán péče pro přírodní rezervaci Vílanecké rašeliniště na období 2007 - 2016 – ČSOP Jihlava, depn. in: KrÚ Vysočina: 1-18.
 697. Kodet V. et Moravec J., 2003a: Plán péče pro přírodní památku Ještěnice na období 2004 - 2013. – ČSOP Jihlava, depn. in: KrÚ Vysočina: 1-17.
 698. Kodet V. et Moravec J., 2003b: Plán péče pro přírodní památku Rašelinné jezírko Rosička na období 2004 - 2013. – ČSOP Jihlava, depn. in: KrÚ Vysočina: 1-16.
 699. Kodet V. et Moravec J., 2005a: Plán péče pro přírodní památku Rasuveň na období 2005 - 2016. – ČSOP Jihlava, depn. in: KrÚ Vysočina: 1-16.
 700. Kodet V. et Moravec J., 2005b: Plán péče pro přírodní rezervaci Baba - V bukách na období 2005 - 2017. – ČSOP Jihlava, depn. in: KrÚ Vysočina: 1-18.
 701. Kodet V. et Moravec J., 2006: Economic Instruments for Biodiversity Conservation: Bird Localities on Agriculture Land. – In: Šauer P. [ed.]: Environmental Economics, Policy and International Relations. – Sborník příspěvků z mezinárodního semináře, Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, Praha: 156-166.
 702. Kodet V. et Nováková J., 2008: Monitoring vlivu biopásů na diverzitu a početnost ptáků v zemědělské krajině. – Závěrečná zpráva projektu, Česká společnost ornitologická, Praha: 1-90.
 703. Kodet V. et Stejskal D., 2004: Zachráněný kalous opět létá nad Jihlavou. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 3/2: 4
 704. Kodet V., Krejz J., Hobza P., Kunstmüller I. et Čejka J., 2008a: Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2008. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-9.
 705. Kodet V., Kunstmüller I., Krejz J., Skříček T. et Hobza P., 2008b: Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-19.
 706. Kodet V., Kunstmüller I., Krejz J., Skříček T. et Hobza P., 2008c: Ochrana hnízdišť bukače velkého (Botaurus stellaris) a bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině v roce 2008. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-19.
 707. Kodet V., Kunstmüller I., Skříček T. et Hobza P., 2008d: Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v roce 2008. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-8.
 708. Kodet V., Savický J. et Hertl I., 2008e: Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-144.
 709. Kodet V., Čejka J., Krejz J., Rossi D., Hobza P., Kunstmüller I., Štěrba O., Necid J., Fiala M., Příhoda J., Kolmanová B. et Němec R., 2009a: Mapování Skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2009. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-9.
 710. Kodet V., Kunstmüller I., Fiala V., Hobza P., Krejz J. et Novák T., 2009b: Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-10.
 711. Kodet V., Kunstmüller I., Mrlík V., Kolmanová B., Bartoš M., Eleder P., Hobza P., Novák T. et Savický J., 2009c: Mapování hnízdišť Chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Vysočině. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-44.
 712. Kodet V., Štěrba O., Kněžíček T., Hruška F., Novák T., Hlaváčová P., Stejskal D., Skříček T., Rymešová D., Moravec J., Koubek P., Hobza P., Kunstmüller I. et Nováková J., 2009d: Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích v Kraji Vysočina v roce 2009. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-75.
 713. Kodet V., Hobza P. et Novák T., 2010a: Ornitologický průzkum lokality Staré Duby v letech 2009 a 2010. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-14.
 714. Kodet V., Jirák P., Hobza K., Hobza P. et Kořínková D., 2010b: Podpora hnízdních možností hohola severního (Bucephala clangula) na Vysočině v roce 2010. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-7.
 715. Kodet V., Kořínková D. et Hobza P., 2010c: Ornitologický a botanický průzkum Starohorského mokřadu. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-27.
 716. Kodet V., Kunstmüller I. et Hobza P., 2010d: Avifauna EVL Hroznetínská louka. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-5.
 717. Kodet V., Kunstmüller I. et Hobza P., 2010e: Avifauna EVL Na Oklice. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-10.
 718. Kodet V., Mrlík V. et Hobza P., 2010f: Avifauna EVL Náměšťská obora. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-5.
 719. Kodet V., Rossi D., Fiala M. et Hobza P., 2010g: Avifauna EVL Údolí Chlébského potoka. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-7.
 720. Kodet V., Rossi D., Skříček T., Čejka J., Krejz J., Kunstmüller I., Štěrba O., Hobza P., Jirák P., Kořínková D. et Suchý M., 2010h: Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-10.
 721. Kodet V., Tejkal M., Jirák P. et Savický J., 2010i: Mapování výskytu sýce rousného (Aegolius funereus) na Jihlavsku v roce 2010. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-8.
 722. Kodet V., Hobza P., Kořínková D., Kunstmüller I. et Mrlík V., 2011a: Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-14.
 723. Kodet V., Jirák P. et Hobza P., 2011b: Podpora hnízdních možností ptáků na lokalitě Vlkovsko v Havlíčkově Brodě. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-4.
 724. Kodet V., Kořínková D., Hobza P. et Čutka M., 2011c: Monitoring ptáků a biotopů Jemnického cvičiště. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-39.
 725. Kodet V., Kořínková D., Jirák P., Štěrba O., Mrlík V., Hobza P., Chobot J., Skříček T., Hruška F., Kunstmüller I., Rymešová D., Tichý P. et Bartošová V., 2011d: Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-76.
 726. Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. et Novák T., 2011e: Ptáci vybraných mokřadů Havlíčkobrodska. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-119.
 727. Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. et Novák T., 2011f: Ptáci vybraných mokřadů Jihlavska. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-130.
 728. Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. et Novák T., 2011g: Ptáci vybraných mokřadů Pelhřimovska. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-126.
 729. Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. et Novák T., 2011h: Ptáci vybraných mokřadů Třebíčska. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-140.
 730. Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. et Novák T., 2011i: Ptáci vybraných mokřadů Žďárska. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-138.
 731. Kodet V., Maštera J. et Kořínková D., 2011j: Rozvoj Pozemkového spolku Gallinago 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-15.
 732. Kodet V., Mrlík V. et Kořínková D., 2011k: Kontrola a čištění budek na LS Nové Město na Moravě 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-15.
 733. Kodet V., Mrlík V., Hobza P., Čutka M. et Hruška F., 2011l: Monitoring ptáků rybníka Černíč. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-32.
 734. Kodet V., Mrlík V., Jirák P. et Hobza P., 2011m: Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-8.
 735. Kodet V., Kořínková D. et Mrlík V., 2012a: Mapování holuba doupňáka (Columba oenas) na Jihlavsku. – Závěrečná zpráva projektu, ČSOP Jihlava, Jihlava: 1-10.
 736. Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Mrlík V., Koubek P. et Hobza P., 2012b: Monitoring hnízd čápů v Kraji Vysočina 2012. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-15.
 737. Kodet V., Kořínková D., Mrlík V. et Kunstmüller I., 2012c: Mapování bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-15.
 738. Kodet V., Hlaváčová P., Kněžíček T., Kunstmüller I., Kodetová D. et Hulva P., 2015a: Ornitologický průzkum Borského rybníka. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-16.
 739. Kodet V., Jelínek A. et Lysák F., 2015b: PR Údolí Brtnice. Vyhodnocení zásahů a opatření realizovaných v rámci I. etapy projektu Biodiverzita. – Ms.: 1-27 [depon. in: Kraj Vysočina], online: www.prirodavysociny.cz.
 740. Kodet V., Kodetová D., Dušek M., Kunstmüller I. et Hruška F., 2015c: Avifauna PR Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 741. Kodet V., Kodetová D., Dušek M., Kunstmüller I. et Hruška F., 2015d: Avifauna PR V Lisovech. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 742. Kodet V., Kodetová D., Dušek M. et Štěrba O., 2015e: Ornitologický průzkum rybníka Bor. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-18.
 743. Kodet V., Kodetová D., Hobza P., Štěrba M. et Kunstmüller I., 2015f: Ornitologický průzkum Zbinožského rybníka. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-12.
 744. Kodet V., Kodetová D. et Hruška F., 2015g: Ornitologický průzkum Štamberku a kamenného moře. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-12.
 745. Kodet V., Kodetová D. et Hruška F., 2015h: Ornitologický průzkum Třeštického rybníka. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-13.
 746. Kodet V., Kodetová D. et Kunstmüller I., 2015i: Avifauna PR Údolí Brtnice. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 747. Kodet V., Kodetová D. et Kunstmüller I., 2015j: Ornitologický průzkum Bukovských rybníčků. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-14.
 748. Kodet V., Kodetová D. et Kunstmüller I., 2015k: Ornitologický průzkum Černého rybníka. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-13.
 749. Kodet V., Kodetová D. et Kunstmüller I., 2015l: Ornitologický průzkum Doležalova a Horního rybníka. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-12.
 750. Kodet V., Kodetová D. et Kunstmüller I., 2015m: Ornitologický průzkum rybníka Horní Jilmík. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-15.
 751. Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I. et Kněžíček T., 2015n: Ornitologický průzkum rybníka Kukle. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-15.
 752. Kodet V., Kodetová D. et Neskromnik T., 2015o: Avifauna PR Na Oklice. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 753. Kodet V., Kodetová D. et Neskromnik T., 2015p: Avifauna PR Nad Svitákem. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 754. Kodet V., Kodetová D. et Skříček T., 2015q: Ornitologický průzkum Mohelničky. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-14.
 755. Kodet V., Kodetová D. et Skříček T., 2015r: Ornitologický průzkum Velké skály. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-15.
 756. Kodet V., Kodetová D. et Škorpíková V., 2015ř: Ornitologický průzkum Výrovy skály. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-16.
 757. Kodet V., Kodetová D. et Štěrba M., 2015s: Avifauna PR Šimanovské rašeliniště. – Ms. [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online: www.prirodavysociny.cz.
 758. Kodet V., Kodetová D. et Štěrba M., 2015š: Ornitologický průzkum rybníka Tuksa. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-11.
 759. Kodet V., Kodetová D., Zeman J. et Kunstmüller I., 2015t: Ornitologický průzkum Zdislavického rybníka. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-15.
 760. Kodet V., Kunstmüller I., Hlaváčová P., Tichý P., Šťastný K., Kodetová D. et Kameníková E., 2015u: Ornitologický průzkum Termesivských rybníků. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-15.
 761. Kodet V., Lysák F., Jelínek A. et Štechová T., 2015v: PP Jezdovické rašeliniště. Vyhodnocení zásahů a opatření realizovaných v rámci I. etapy projektu Biodiverzita. – Ms.: 1-23 [depon. in: Kraj Vysočina], online: www.prirodavysociny.cz.
 762. Kodet V., Lysák F., Jelínek A. et Štechová T., 2015w: PR Rašeliniště Kaliště. Vyhodnocení zásahů a opatření realizovaných v rámci I. etapy projektu Biodiverzita. – Ms.: 1-29 [depon. in: Kraj Vysočina], online: www.prirodavysociny.cz.
 763. Kodet V., Lysák F., Jelínek A. et Štechová T., 2015x: PR Šimanovské rašeliniště. Vyhodnocení zásahů a opatření realizovaných v rámci I. etapy projektu Biodiverzita. – Ms.: 1-27 [depon. in: Kraj Vysočina], online: www.prirodavysociny.cz.
 764. Kodet V., Lysák F., Jelínek A. et Štechová T., 2015y: PR V Lisovech. Vyhodnocení zásahů a opatření realizovaných v rámci I. etapy projektu Biodiverzita. – Ms.: 1-39 [depon. in: Kraj Vysočina], online: www.prirodavysociny.cz.
 765. Kodet V., Šťastný K., Kunstmüller I., Hlaváčová P., Tichý P. et Kodetová D., 2015z: Ornitologický průzkum mokřadu Bazanovec. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-14.
 766. Kodet V., Toman A., Kunstmüller I., Hobza P. et Kodetová D., 2015ž: Ornitologický průzkum Starého Příseckého rybníka. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, online: www.prirodavysociny.cz: 1-13.
 767. Kokeš O., 1963: Rozšíření jeřábka lesního (Tetrastes bonasia /L./) v českých zemích. – Zoologické listy 12/4: 317-327.
 768. kol., 1990: Atlas hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v okrese Žďár nad Sázavou v roce 1988. – Cinclus 1: 1-20.
 769. kol., 1991: Atlas hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v okrese Žďár nad Sázavou v roce 1989. – Cinclus 3: 2-32.
 770. kol., 1992: Ornitologická pozorování 1989. – Cinclus 4: 2-4.
 771. kol., 1993: Atlas hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v okrese Žďár nad Sázavou v roce 1990. – Cinclus 5: 2-5.
 772. kol., 1993a: Atlas hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v okrese Žďár nad Sázavou v roce 1991. – Cinclus 6: 2-7.
 773. kol., 1993b: Atlas hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v okrese Žďár nad Sázavou v roce 1992. – Cinclus 7: 2-10.
 774. kol., 1993c: Ornitologická pozorování 1990. – Cinclus 5: 5-7.
 775. kol., 1993d: Ornitologická pozorování 1991. – Cinclus 6: 7-10.
 776. kol., 1993e: Ornitologická pozorování 1992. – Cinclus 7: 11-13.
 777. kol., 1993f: Výsledky mapování v roce 1992. – Zprávy Jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 4-14.
 778. kol., 1994a: Hnízdní rozšíření vybraných druhů ptáků v roce 1993. – Cinclus 8: 10-20.
 779. kol., 1994b: Ornitologická pozorování 1993. – Cinclus 8: 3-9.
 780. kol., 1994c: Výsledky mapování v roce 1993. – Zprávy mapování Moravy a Slezska 1: 5-11.
 781. kol., 1995a: Hnízdní rozšíření vybraných druhů ptáků v roce 1994. – Cinclus 10: 10-20.
 782. kol., 1995b: Ornitologická pozorování 1994. – Cinclus 10: 3-9.
 783. kol., 1996a: Hnízdní rozšíření vybraných druhů ptáků v roce 1995. – Cinclus 12: 11-19.
 784. kol., 1996b: Ornitologická pozorování 1995. – Cinclus 12: 3-10.
 785. kol., 1999a: Hnízdní rozšíření vybraných druhů ptáků v roce 1996. – Cinclus 14: 14-24.
 786. kol., 1999b: Ornitologická pozorování 1996. – Cinclus 14: 3-13.
 787. kol., 2000a: Hnízdní rozšíření vybraných druhů ptáků v roce 1997. – Cinclus 15: 16-23.
 788. kol., 2000b: Ornitologická pozorování 1997. – Cinclus 15: 3-15.
 789. kol., 2001a: Hnízdní rozšíření vybraných druhů ptáků v roce 1998. – Cinclus 16: 11-25.
 790. kol., 2001b: Hnízdní rozšíření vybraných druhů ptáků v roce 1999. – Cinclus 17: 11-22.
 791. kol., 2001c: Hnízdní rozšíření vybraných druhů ptáků v roce 2000. – Cinclus 18: 8-25.
 792. kol., 2001d: Ornitologická pozorování 1998. – Cinclus 16: 3-10.
 793. kol., 2001e: Ornitologická pozorování 1999. – Cinclus 17: 3-10.
 794. kol., 2001f: Ornitologická pozorování 2000. – Cinclus 18: 3-7.
 795. Kolář F., 1925: Vzácný úlovek [Luňák červený]. – Stráž myslivosti 3/20: zadní strana obálky.
 796. Komárek S., 2007: Ptáci v Čechách v letech 1360-1890 aneb tajemství rytíře von Sacher-Masocha. – Academia, Praha: 1-206.
 797. Kořínek K., 1924-25: Vodní ptactvo našeho Horácka. – Od Horácka k Podyjí 2/1-7: 11-12, 20-21, 34-35, 74-75, 98-99.
 798. Kořínek K., 1925-26: Husa turkyně a jiné ptactvo Horácka. – Od Horácka k Podyjí 3/2-3: zadní strana obálky.
 799. Kořínek K., 1926-27: Dravci na našem Horácku. – Od Horácka k Podyjí 4/7-10: 121-123, 153-155.
 800. Kořínková D., Kodet V. et Mrlík V., 2012a: Monitoring ptáků a biotopů na Chvojnově 2012. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-24.
 801. Kořínková D., Kodet V. et Mrlík V., 2012b: Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi Loučky 2012. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-19.
 802. Kořínková D., Kodet V. et Mrlík V., 2012c: Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi Na Oklice 2012. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-24.
 803. Kořínková D., Kodet V. et Mrlík V., 2012d: Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi U Šeredů 2012. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-20.
 804. Kotek F., 1961a: Ornithologické zvláštnosti sběrné oblasti. – Zprávy Východočeského muzea Pardubice 1961: 19-20.
 805. Kotek F., 1961b: Zástřely vzácných ptáků v jižní části Východočeského kraje. – Acta Musei Reginaehradecensis et Pardubicensis - Scientiae Naturales 3/1-2: 232 -233.
 806. Kotek F. et Sklenář J., 1966: Dravci ve sbírkách Východočeského muzea. – Acta Musei Pardubicensis, srpen 1966: 1-44.
 807. Koubek K. et Vála, 1924: Jestřáb. – Stráž myslivosti 2/3: 36.
 808. Koubek P., 1993: Akce Tyto alba. – Zálesí 1993/12.:
 809. Koubek P., 2000: Budou žít? - projekt na ochranu sovy pálené na Vysočině - zpráva o realizaci projektu druhové ochrany. – Ptáci kolem nás 3/2000: 9-11.
 810. Koubek P., 2002: Bude žít sova pálená na Humpolecku? – Zálesí 2002/11.:
 811. Kožená I. et Folk Č., 1985: Kolonie břehule říční (Riparia riparia) v třebíčské městské aglomeraci. – Sylvia 23-24: 29-35.
 812. Kratochvíl A., 1907: Vlastivěda moravská, II. Místopis Moravy, Díl IV. Jihlavský kraj, Čís. 41 Vel.-Meziříčský okres. – Musejní spolek v Brně: 1-472.
 813. Kratochvíl-Baby J. = Baby J. K.
 814. Křivský J., Kavka M. et Švarc V., 2008: Hnízdění chocholouše obecného (Galerida cristata) v zemědělské krajině na Kutnohorsku a poznámky k jeho výskytu v Čechách. – Panurus 17: 53-57.
 815. Kubelka V., Zámečník V. et Šálek M., 2012: Monitoring čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v České republice v roce 2008: výsledky a efektivita práce dobrovolníků. – Sylvia 48: 1-23.
 816. Kučera J., 1904: O dravosti kavky. – Lovecký obzor 7/11: 172.
 817. Kučera J., 1938: Bukač velký (Botaurus stellaris [L.]) v zimě. – Sylvia 3/3: 57.
 818. Kučera J., 1949: Strnad sněžní (Plectrophenax nivalis) u Havl. Brodu. – Sylvia 9-10 [roč. 1947/48]/4: 98.
 819. Kunovský J., 1928: Výr. – Stráž myslivosti 6/22: 282.
 820. Kunstmüller I., 1992: Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus) u Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod. – Panurus 4: 77-79.
 821. Kunstmüller I., 1993: Hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) na Českomoravské vysočině.Moravský ornitolog 93/1: 4.
 822. Kunstmüller I., 1994a: Hnízdní podložky a budky pro skorce vodního (Cinculs cinclus). – Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 11: 25-27.
 823. Kunstmüller I., 1994b: Pozoruhodná hnízdní péče samce motáka pochopa (Circus aeruginosus L.). – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 2: 7-8.
 824. Kunstmüller I., 1995a: Hnízdiště skorce vodního na řece Svratce a jejích přítocích Bystřičce a Nedvědičce. – Moravský ornitolog 95/3: 15-19.
 825. Kunstmüller I., 1995b: Hnízdní rozšíření motáka pochopa (Circus aeruginosus) na území Českomoravské vysočiny v letech 1982-1993. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 5: 5-22.
 826. Kunstmüller I., 1995c: Neúspěšné hnízdění neobvykle vybarvené samice motáka pochopa (Circus aeruginosus). – Buteo 7: 92-94.
 827. Kunstmüller I., 1995d: Tři snůšky výra velkého (Bubo bubo) v jedné hnízdní sezóně. – Buteo 7: 89-91.
 828. Kunstmüller I., 1995e: Úspěšný odchov mláďat samcem motáka pochopa (Circus aeruginosus). – Zprávy České společnosti ornitologické 40: 45.
 829. Kunstmüller I., 1996a: Hnízdní rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) na horním toku řeky Jihlavy. – Ptáci kolem nás 1996/3: 9-13.
 830. Kunstmüller I., 1996b: Moták lužní (Circus pygargus) vyhnízdil na Českomoravské vysočině.Buteo 8: 147-149.
 831. Kunstmüller I., 1996c: Početnost a hnízdní biologie výra velkého (Bubo bubo) na Českomoravské vysočině v letech 1989-1995. – Buteo 8: 81-102.
 832. Kunstmüller I., 1996d: Pravděpodobné hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) na Českomoravské vysočině. – Buteo 8: 145-146.
 833. Kunstmüller I., 1997a: Krkavec velký (Corvus corax) na Českomoravské vrchovině. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 9: 7-10.
 834. Kunstmüller I., 1997b: Tragický konec hnízdního páru skorce vodního (Cinclus cinclus). – Zprávy České společnosti ornitologické 44: 47.
 835. Kunstmüller I., 1997c: Způsob lovu a potrava ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Českomoravské vysočině. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 9: 10-16.
 836. Kunstmüller I., 1998a: Avifauna přírodní rezervace Kamenná Trouba u Lipnice nad Sázavou v letech 1987-1996. – Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko 14: 167-187.
 837. Kunstmüller I., 1998b: Ekologie, rozšíření a početnost hnízdní populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) ve střední části Českomoravské vrchoviny. – Sylvia 34/2: 97-114.
 838. Kunstmüller I., 1998c: Početnost a hnízdní hustota skorce vodního (Cinclus cinclus aquaticus) v povodí horního toku řeky Sázavy na Českomoravské vysočině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 13: 327-345.
 839. Kunstmüller I., 1999a: Budníček větší (Phylloscopus trochilus) lovil potravu na vodní hladině rybníka. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 13: 53.
 840. Kunstmüller I., 1999b: Krkavec velký (Corvus corax) vybíral hnízda čejky chocholaté (Vanellus vanellus). – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 13: 54.
 841. Kunstmüller I., 1999c: Příčiny hnízdní neúspěšnosti motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Českomoravské vysočině v letech 1989-1998. – Zpravodaj Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov 3: 11-14.
 842. Kunstmüller I., 1999d: Vliv mimořádně tuhé zimy 1995/96 na početnost stálých druhů ptáků centrální části Českomoravské vysočiny. – Ptáci kolem nás 1999/2: 11-16.
 843. Kunstmüller I., 1999e: Výskyt, rozšíření a početnost hnízdní populace roháče velkého (Podiceps cristatus) ve střední části Českomoravské vysočiny v letech 1988-1998. – Ptáci kolem nás 1999/4: 14-23.
 844. Kunstmüller I., 2000a: Avifauna kamenolomů na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku v centrální části Českomoravské vysočiny v letech 1985-1997. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 58: 91-108.
 845. Kunstmüller I., 2000b: Hnízdní biologie ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na pravidelné hnízdní lokalitě Rounek, okres Jihlava. – Crex 15: 20-32.
 846. Kunstmüller I., 2000c: Hnízdní etologie skorce vodního středoevropského (Cinclus cinclus aquaticus) na Českomoravské vysočině. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 58: 109-124.
 847. Kunstmüller I., 2000d: Potravní ekologie a skladba potravy výra velkého (Bubo bubo) na hnízdištích Českomoravské vysočiny. – Crex 16: 50-59.
 848. Kunstmüller I., 2000e: Přílet na hnízdiště a změny hnízdní hustoty motáka pochopa na Českomoravské vysočině v letech 1988-1998. – Buteo 11: 67-76.
 849. Kunstmüller I., 2002a: Početnost hnízdní populace sovy pálené (Tyto alba) a příčiny jejího silného úbytku v centrální části Českomoravské vysočiny v letech 1950-1990. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 60: 9-33.
 850. Kunstmüller I., 2002b: Výskyt a hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) v Jihlavských vrších a v centrální části Českomoravské vysočiny. – Crex 19: 81-85.
 851. Kunstmüller I., 2003a: Hnízdní rozšíření ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v centrální části Českomoravské vysočiny. – Crex 20: 78-91.
 852. Kunstmüller I., 2003b: Šíření a prokázané hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Jihlavsku v centrální části Českomoravské vysočiny. – Ptáci kolem nás 2003/3: 6-8.
 853. Kunstmüller I., 2004: Nárůst hnízdní populace a prokázaná hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v Kraji Vysočina v letech 1988-2003. – Crex 23-24: 44-56.
 854. Kunstmüller I., 2005a: Příčiny neúspěšnosti hnízd motáka lužního (Circus pygargus) a jejich ochrana v Kraji Vysočina. – Sluka 2: 19-26.
 855. Kunstmüller I., 2005b: Změny hnízdní avifauny rybníků v okolí Bohdalova (okres Žďár nad Sázavou) v centrální části Českomoravské vysočiny. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 63: 11-62.
 856. Kunstmüller I., 2006a: Hnízdní a lovecká teritoria motáka pochopa (Circus aeruginosus) a jeho způsoby teritoriálního chování na hnízdištích Českomoravské vysočiny. – Zprávy MOS 64: 27-40.
 857. Kunstmüller I., 2006b: Moták pochop (Circus aeruginosus) - populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005. – Crex 26: 40-51.
 858. Kunstmüller I., 2006c: Poznatky při určování stáří a pohlaví mláďat motáka pochopa (Circus aeruginosus) na základě biometrických dat a jejich chování a vývoje na hnízdech. – Zprávy MOS 64: 41-62.
 859. Kunstmüller I., 2006d: Vnitrodruhová agresivita labutě velké (Cygnus olor). – Sluka 3: 67.
 860. Kunstmüller I., 2006e: Změny hnízdního prostředí a pokles hnízdní populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v Kraji Vysočina. – Sluka 3: 21-29.
 861. Kunstmüller I., 2007a: Populační dynamika a hnízdní úspěšnost motáka lužního (Circus pygargus) v Kraji Vysočina. – Crex 27: 138-149.
 862. Kunstmüller I., 2007b: Stáří, původ a soudržnost hnízdních párů skorce vodního (Cinclus cinclus aquaticus). – Sylvia 43: 67-87.
 863. Kunstmüller I., 2008a: Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. – Zprávy MOS 65-66: 29-45.
 864. Kunstmüller I., 2008b: Zemřel Bohuslav Hladík. – Cinclus 19: 145.
 865. Kunstmüller I., 2008c: Změny početnosti a rozšíření bukače velkého (Botaurus stellaris) na Českomoravské vrchovině a v přilehlých regionech. – Cinclus 19: 5-34.
 866. Kunstmüller I., 2009a: První prokázané hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) v Kraji Vysočina. – Crex 29: 94-98.
 867. Kunstmüller I., 2009b: Rozšíření a hnízdní výskyt orla mořského (Haliaeetus albicilla) v Kraji Vysočina. – Crex 29: 76-93.
 868. Kunstmüller I., 2009c: Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) v Kraji Vysočina. – Crex 29: 99-110.
 869. Kunstmüller I., 2010a: Hnízdní avifauna vrcholových bučin na Vysočině. – Cinclus 20: 45-68.
 870. Kunstmüller I., 2010b: Lyska černá (Fulica atra) na rybnících kraje Vysočina v letech 1987-2007. – Crex 30: 95-107.
 871. Kunstmüller I., 2010c: Rodičovská péče a chování mláďat u motáka pochopa (Circus aeruginosus) v průběhu hnízdního období. – Sluka 7: 75-81
 872. Kunstmüller I., 2012a: Poměr pohlaví mláďat na hnízdech motáka pochopa (Circus aeruginosus) v závislosti na velikosti snůšek a pořadí líhnutí. – Crex 31: 115-132.
 873. Kunstmüller I., 2012b: Ptactvo Ptáčovských rybníků. – Crex 31: 50-93.
 874. Kunstmüller I., 2012c: Výr velký (Bubo bubo L.). Určování věku a pohlaví mláďat na základě morfometrických a morfologických hodnot. – Zprávy MOS 70: 4-23.
 875. Kunstmüller I., 2013: Růst a vývoj mláďat motáka lužního (Circus pygargus) na hnízdech a využitelnost vybraných biometrických dat k určení jejich věku a pohlaví. – Crex 33: 115-130.
 876. Kunstmüller I. et Hlaváč V., 1990: Neobvyklé hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) v koruně borovice. – Buteo 3 [roč. 1988]: 43-46.
 877. Kunstmüller I. et Kodet V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v Kraji Vysočina. – Český svaz ochránců přírody Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220.
 878. Kunstmüller I. et Kodet V., 2006: Návrh významného ptačího území pro motáka lužního (Circus pygargus). – Sborník z konference Srdcem a rozumem - 80 let České společnosti ornitologické, Mikulov: 75.
 879. Kunstmüller I. et Kodet V., 2008: Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) v Kraji Vysočina v roce 2007. – Crex 28: 42-56.
 880. Kunstmüller I. et Stejskal D., 2003: Hnízdní rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na Českomoravské vysočině a první prokázané hnízdění na Jihlavsku. – Zpravodaj Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov 9: 2-4.
 881. Kunstmüller I., Krejz J. et Skříček T., 2003: Prokázaná hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou v JV části Českomoravské vysočiny. – Crex 20: 48-51.
 882. Kunstmüller I., Hobza P. et Skříček T., 2004: Výskyt poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na Českomoravské vysočině v hnízdní době. – Crex 22: 111-113.
 883. Kunstmüller I., Kodet V., Skříček T. et Hobza P., 2008: Problematika hnízdění a ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na zemědělské půdě ve vojtěšce (Medicago sativa). – Zprávy MOS 65-66: 13-28.
 884. Kunstmüller I., Kodet V., Skříček T., Hobza P. et Novák T., 2009a: Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v roce 2009. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-6.
 885. Kunstmüller I., Skříček T., Hobza P. et Kodet V., 2009b: Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v roce 2009. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-7.
 886. Kunstmüller I., Hobza P. et Kodet V., 2011a: Mapování motáka lužního (Circus pygargus) na Jihlavsku 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-8.
 887. Kunstmüller I., Hobza P., Skříček T. et Kodet V., 2011b: Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-8.
 888. Kunstmüller I., Skříček T., Hobza P. et Kodet V., 2011c: Mapování motáka lužního (Circus pygargus) na Třebíčsku 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-7.
 889. Kunstmüller I., Hobza P. et Skříček T., 2016: Semikoloniální hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v Kraji Vysočina v roce 2014. – Crex 35: 57-66.
 890. Kux Z., 1986: Fauna Moravy. Obratlovci v expozici zoologického oddělení Moravského muzea. – Moravské zemské muzeum, Brno: 1-54.
 891. Kux Z., Svoboda S. et Hudec K., 1955: Přehled moravského ptactva. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Naturales 40: 156-219.
 892. Lelek A., 1958: Lyska černá v mysliveckém hospodaření. – Myslivost 6(36)/2: 24-25.
 893. Lelek A., 1958: Poznámky k bionomii lysky černé (Fulica atra). – Zoologické listy 7(21): 143-168.
 894. Lelek A. et Havlín J., 1956: Studie o hnízdění a snůšce lysky černé (Fulica atra L.). – Zoologické listy 5(19)/3: 193-210.
 895. Lelek A. et Havlín J., 1957: Početnost výskytu skřivana polního (Alauda arvensis L.) na Moravě. – Zoologické listy 6(22): 177-184.
 896. Lemberk V., 1995: Hnízdní výskyt hýla rudého (Carpodacus erythrinus Pall.) ve východních Čechách v letech 1993-1994. – Panurus 6: 73-82.
 897. Lemberk V., 1997: Hýl rudý a jeho hnízdní prostředí. – Živa 45(83)/3: 136-137.
 898. Lemberk V., 1997: Zpráva o terénním výzkumu a odchytu ptáků v oblasti Meandry Svratky v letech 1994 a 1995. – Cinclus 13: 8-10.
 899. Lemberk V. et Růžička M., 1996: Výsledky tříletého ornitologického průzkumu nivy řeky Svratky u Křižánek (okr. Žďár nad Sázavou). – Panurus 7: 43-48.
 900. Lokvenc J., 1947: Opomíjená hnízdiště vodní avifauny. – Československý ornitholog 14/3: 31-32.
 901. Losenický F., 1970: Letní výskyt čečetky zimní (Carduelis flammea) v Polné. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 6: 140.
 902. Lysák F., Dvořák J., Kodet V., Křivan V., Bezděčka P. et Bezděčková K., 2010a: Inventarizační průzkumy u Rančířovského Okrouhlíku. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-43.
 903. Lysák F., Kodet V., Křivan V., Bezděčka P. et Bezděčková K., 2010b: Inventarizační průzkumy u Popického rybníka. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-31.
 904. Mácha Z., 1969: Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus L.). – Živa 17(55)/5: 192-193.
 905. Mácha Z., 1978: Lesní populace pilicha šedého (Circus cyaneus L.) na Pelhřimovsku a typy hnízdních biotopů v oblasti Českomoravské vrchoviny. – Sborník ornitologických prací z jižních Čech 1978: 15-43.
 906. Mann A., 1960: Hnízdění lelka obecného středoevropského (Caprimulgus europaeus e. L.) v mohelenské reservaci. – Zprávy MOS 1960/5-6: 61.
 907. Marhoul P. et Hora J., 2002: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. – ČSO, Praha: 1-15.
 908. Martiško J. [ed.], 1992a: Hnízdní rozšíření ptáků v Jihomoravském regionu. – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 1: 13-31.
 909. Martiško J. [ed.], 1992b: Výsledky mapování v roce 1991. – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 1: 12.
 910. Martiško J. [ed.], 1993a: Hnízdní rozšíření čápa černého (Ciconia nigra). – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 39-40.
 911. Martiško J. [ed.], 1993b: Hnízdní rozšíření ptáků v Jihomoravském regionu. K rozšíření některých druhů pěvců v letech 1981-1992. – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 14-24.
 912. Martiško J. [ed.], 1993c: Mezinárodní sčítání čápa bílého (Ciconia ciconia). – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 34-38.
 913. Martiško J. [ed.], 1993d: Orlovec říční (Pandion haliaetus) na jižní Moravě. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 1: 11-17.
 914. Martiško J. [ed.], 1993e: Vodní a mokřadní ptáci v regionu. – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 25-33.
 915. Martiško J. [ed.], 1993f: Výsledky mapování v roce 1992. – Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 4-14.
 916. Martiško J. [ed.], 1994a: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část I. Nepěvci. – Moravské zemské muzeum, Brno: 1-237.
 917. Martiško J. [ed.], 1994b: Mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků Moravy a Slezska. – Moravský ornitolog 94/2: 18-22.
 918. Martiško J. [ed.], 1994c: Mapování sovy pálené (Tyto alba Brehm) a sýčka obecněno (Athene noctua Scop.) v roce 1993. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 2: 21.
 919. Martiško J. [ed.], 1994d: Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus L.) pták roku 1993. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 2: 20-21.
 920. Martiško J. [ed.], 1994e: Výsledky mapování vybraných druhů ptáků v roce 1993. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 2: 17-20.
 921. Martiško J. [ed.], 1994f: Zprávy mapování ptáků Moravy a Slezska. – Český úřad ochrany přírody, Brno et Moravská ornitologická stanice, Přerov: 1-11.
 922. Martiško J. [ed.], 1995a: Mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků Moravy a Slezska. – Moravský ornitolog 95/4: 11-15.
 923. Martiško J. [ed.], 1995b: Výsledky mapování vybraných druhů ptáků v roce 1994. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 4: 33-38.
 924. Martiško J., 1996a: Terénní ornitologická sešlost na Babíně. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 8: 50.
 925. Martiško J. [ed.], 1996b: Výsledky mapování vybraných druhů ptáků v roce 1995. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 7: 24-29.
 926. Martiško J., 1997a: Ornitologická pozorování 1995. – Cinclus 13: 12.
 927. Martiško J. [ed.], 1997b: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část II. Pěvci – Moravské zemské muzeum, Brno: 1-201.
 928. Martiško J. et Rejmanová K., 1995: Volavka bílá (Egretta alba) na jižní Moravě. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 4: 5-9.
 929. Maštera J., 2000a: Mníšek šedý v Jihlavě. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 1/2000: 13
 930. Maštěra J., 2000b: Specielní budky pro šoupálky. – Zpravodaj Jihlavských ochránců přírody 2/2000: 7-8.
 931. Maštera J., 2002a: Kněžský rybník a přilehlé mokřady. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 1/1: 11
 932. Maštera J., 2002b: Pístovský mokřad. – Zpravodaj ČSOP Jihlava 1/1: 11
 933. Mergl J., 1912: Vzácné úlovky [orel říční]. – Lovecký obzor15: 349.
 934. Mikule V., 2007: Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) ve Žďárských vrších. – Crex 27: 159–160.
 935. Mikule V., 2008a: Hohol severní (Bucephala clangula) na Malém Dářku v roce 2007. – Crex 28: 122–124.
 936. Mikule V., 2008b: Potáplice severní (Gavia arctica) a potáplice malá (Gavia stellata) v okolí Žďáru nad Sázavou v letech 1989 - 2005. – Crex 28: 108–112.
 937. Mikule V., 2012a: Zimování hohola severního (Bucephala clangula) ve Žďáru nad Sázavou v zimě 2010/11. – Crex 31: 161-162.
 938. Mikule V., 2012b: Zimování hohola severního (Bucephala clangula) ve Žďáru nad Sázavou v zimě 2010/11. – Crex 31: 161–162.
 939. Mikule V., 2013: Hnízdění kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice v letech 2011 a 2012. – Crex 32: 23–34.
 940. Mikule V., 2016: Rozdíly mezi svatebním šatem a šatem prostým u samice morčáka velkého (Mergus merganser). – Crex 35: 152-157.
 941. Mlíkovský J., 2009: První doklad tlustozobé formy strnada rákosního (Emberiza schoeniclus reiseri) z České republiky. – Sylvia 45: 242-247.
 942. Mlíkovský J. et Stýblo P. [ed.], 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. – Český svaz ochránců přírody, Praha: 1-496.
 943. Mrázek J., 1929-30: Ptactvo Náměšťska. – Od Horácka k Podyjí 7/5-7: 81-84.
 944. Mrázek J., 1930-31: Perdix montana na Velkomeziříčsku. – Od Horácka k Podyjí 8/1: 48.
 945. Mrázek J., 1931: Zajímavý případ tetřívčího toku. – Stráž myslivosti 9/1: 10.
 946. Mrázek J., 1936: Kachna chocholatá (Nyroca fuligula /L./). – Sylvia 1/3: 44.
 947. Mrlík V., 1991: Orel stepní (Aquila rapax) v Československu. – Buteo 4 [roč. 1989]: 33-40.
 948. Mrlík V., 1995: Terénní ornitologická sešlost na Náměšťských r/ybnících. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 5: 58-59.
 949. Mrlík V., 1996: Výskyt potápky rudokrké (Podiceps grisegena) na rybnících u Studence v roce 1994. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 7: 14-16.
 950. Mrlík V., 2001: Osamostatňování mladých motáků pochopů (Circus aeruginosus) a jejich postupný rozptyl do krajiny - předběžné sdělení. – Crex 17: 59-65.
 951. Mrlík V., 2002: Velikostně abnormální vejce motáka pochopa (Circus aeruginosus) v netypicky umístěném hnízdě. – Crex 19: 61-65.
 952. Mrlík V., 2003a: Lejsek malý (Ficedula parva) v údolí řeky Oslavy. – Crex 20: 113-117.
 953. Mrlík V., 2003b: Vymizení skalníka zpěvného (Monticola saxatilis). – Crex 21: 128-132.
 954. Mrlík V., 2005: Otravy zvířat v naší přírodě. – Svět myslivosti 6/10: 14-15.
 955. Mrlík V., 2010a: Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) v oblasti Náměšťských rybníků. – Crex 30: 57-65.
 956. Mrlík V., 2010b: Zimování orlů mořských (Haliaeetus albicilla) v regionech jižní Moravy a na Vysočině v letech 2006/07 - 2009/10. – Crex 30: 66-75.
 957. Mrlík V. et Kodet V., 2011a: Mapování holuba doupňáka (Columba oenas) na LS Náměšť nad Oslavou 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-24.
 958. Mrlík V. et Kodet V., 2011b: Mapování holuba doupňáka (Columba oenas) na LS Třebíč 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-24.
 959. Mrlík V. et Kodet V., 2011c: Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-24.
 960. Mrlík V., Fiala V., Sychra J. et Mazánek J., 2004: Výskyt a hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) u Náměště nad Oslavou v r. 2003 a 2004. – Crex 23-24: 103-110.
 961. Mrlík V., Kodet V., Kunstmüller I. et Hobza P., 2011: Ornitologický průzkum navrhované přírodní památky Ptáčovské rybníky. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-39.
 962. Mückstein P., 2016: Výskyt a první prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v CHKO Žďárské vrchy (Českomoravská vrchovina). – Crex 35: 84-93.
 963. Mückstein P. et Čejka J., 2014: První prokázané hnízdění husy velké (Anser anser) v CHKO Žďárské vrchy. – Crex 34: 162-164.
 964. Musil P., Musilová Z. et Haas M., 2009: Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2008 a 2009. – Aythya 2: 10-62.
 965. Musílek J., 1926: Václav Čapek. – Stráž myslivosti 4: 4/15: 210-213; 4/16: 225-228
 966. Musílek J., 1928: Čápi. – Stráž myslivosti 6/20: 261.
 967. Musílek J., 1929a: Bělochvost na Moravě. – Stráž myslivosti 7/3: 48.
 968. Musílek J., 1929b: O čečetkách. – Stráž myslivosti 7: 7/2: 29-31; 7/3: 43-46.
 969. Musílek J., 1929c: Okroužkované kvíčaly. – Stráž myslivosti 7/3: 48.
 970. Musílek J., 1929d: Okroužkovaní ptáci. – Stráž myslivosti 7/6: 103.
 971. Musílek J., 1930a: Hnízdění kachny chocholaté u nás. – Stráž myslivosti 8/14: 266-267.
 972. Musílek J., 1930b: Úlovky [Křivka bavorská (Loxia pytyopsittacus)]. – Stráž myslivosti 8/8: 145.
 973. Musílek J., 1930c: Zajímavý nález [Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)]. – Stráž myslivosti 8/19: 360.
 974. Musílek J., 1933a: K letošní invasi ořešníka. – Stráž myslivosti 11/24, Příloha Stráže myslivosti č. 24: 228.
 975. Musílek J., 1933b: Pozor na ořešníky! – Stráž myslivosti 11/21, Příloha Stráže myslivosti č. 21: 209.
 976. Musílek J., 1936: Racek žlutonohý skandinávský (Larus f. fuscus L.) uloven u Vel. Meziříčí. – Sylvia 1/3: 45.
 977. Musílek J., 1938: Hnízdění papouška ve volné přírodě. – Vesmír 17/1: 12-13.
 978. Musílek J., 1939a: Letošní zálet kormoránů obecných (Phalacrocorax carbo [L.]). – Sylvia 4/4: 71-72.
 979. Musílek J., 1939b: O dytíku obecném. – Stráž myslivosti 17/20: 322-326.
 980. Musílek J., 1939c: Okroužkovaní ptáci [Racek chectavý (Larus ridibundus)]. – Stráž myslivosti 17/13: 216-217.
 981. Musílek J., 1939d: Okroužkovaní ptáci [Volavka popelavá]. – Stráž myslivosti 17/19: 310.
 982. Musílek J., 1939e: Okroužkovaní rackové chechtaví. – Stráž myslivosti 17/16: 262.
 983. Musílek J., 1940a: O rozšíření a tahu lindušky úhorní velké (Anthus c. campestris [L.]). – Sylvia 5/2-3: 26-30.
 984. Musílek J., 1940b: O vzácné zimní kachně. – Stráž myslivosti 18/4: 63-65.
 985. Musílek J., 1940c: Severské kachny v letošní zimě. – Stráž myslivosti 18/8: 152.
 986. Musílek J., 1940d: Značkovaná koroptev. – Stráž myslivosti 18/5: 91.
 987. Musílek J., 1940e: Zprávy o cizích kroužkovancích ptáků. – Stráž myslivosti 18/1: 20.
 988. Musilová Z. et Musil P., 2011: Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2011. – Aythya 4: 14-66.
 989. Musilová Z. et Musil P., 2014: Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2004 až 2011. – Aythya 5: 27-47.
 990. Musilová Z., Musil P. et Neužilová Š., 2008a: Mezinárodní sčítání vodních druhů ptáků v České republice v lednu 2006 a 2007. – Aythya 1: 5-13.
 991. Musilová Z., Musil P., Haas M., Strnad M. et Skuhrová M., 2008b: Mezinárodní sčítání vodních druhů ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009. – Aythya 2: 1-9.
 992. Musilová Z., Musil P., Strnad M. et Neužilová Š., 2008c: Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2006 a 2007. – Aythya 1: 14-66.
 993. Musilová Z., Musil P. et Haas M., 2010: Mezinárodní sčítání vodních druhů ptáků v České republice v lednu 2010. – Aythya 3: 19-30.
 994. Musilová Z., Musil P. et Haas M., 2011: Mezinárodní sčítání vodních druhů ptáků v České republice v lednu 2011. – Aythya 4: 1-13.
 995. Musilová Z., Musil P. et Prokešová E., 2014a: Mezinárodní sčítání vodních druhů ptáků v České republice v lednu 2012. – Aythya 5: 1-13.
 996. Musilová Z., Musil P. et Prokešová E., 2014b: Mezinárodní sčítání vodních druhů ptáků v České republice v lednu 2013. – Aythya 5: 14-26.
 997. Nečas J., 1941a: Hnízdo puštíka obecného na zemi. – Sylvia 6/2: 31.
 998. Nečas J., 1941b: Z okolí Třeště na Moravě. – Sylvia 6/4: 75.
 999. Nečas J., 1946: Příspěvek k řešení poměru pěnkavy ob. (Fringilla coelebs L.) k mnišce (Limantria monacha L.). – Lesnická práce 25/3-4: 65-74.
 1000. Německý O., 1991: Výskyt moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) na Novoměstsku. – Cinclus 2: 7.
 1001. Neoral E., 1961: Ze života ledňáčků říčních (Alcedo atthis L.) na řece Sázavě. – Zprávy MOS 1961/6: 64-67.
 1002. Novotný I., 1959: Sovice sněžní (Nyctea scandiaca) v Československu. – Sylvia 16: 276-279.
 1003. Novotný J., Steigerwald J. et Šnor L., 1939: Vzácné zástřely. – Sylvia 4/1: 14.
 1004. Novotný V., 1998: Hnízdění strakapouda prostředního (Dendrocopos medius L.) na Chotěbořsku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 13: 361-362.
 1005. Novotný Z., 1940: Koroptve a zajíci letos. – Stráž myslivosti 18/10: 204.
 1006. Obhlídal F., 1991: Historie ornitologických výzkumů ve východních Čechách. – Panurus 3: 5-26.
 1007. Paleček K., 1935: Kavky, škůdci zpěvného ptactva. – Stráž myslivosti 13/18: 509-510.
 1008. Paul J., 1955: Čápi na stohu. – Živa 3(41)/2: 79.
 1009. Pellantová J., 1975: The course of breeding of the Swift (Apus apus Linn.). – Folia Zoologica 24/3: 249-262.
 1010. Pellantová J., 1981: The growth of young of the Swift, Apus apus, in relation to the number of nestlings, temperature, feeding frequency and quantity of food. – Folia Zoologica 30/1: 59-73.
 1011. Pellantová J. et Martiško J., 1993: Mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v Jihomoravském kraji. – Veronica 7/3: 34-37.
 1012. Pellantová J., Hudec K., Kredl F., Svobodník J. et Svobodová R, 1989: Organochlorine pesticides, PCB and heavy metals residues in the eggs of the Black-headed Gull, Larus ridibundus, in Czechoslovakia. – Folia Zoologica 38/1: 79-86.
 1013. Petro R., Schröpfer L., Horal D., Lumpe P., Kodet V. et Hošková L., 2008: Historie a současnost poboček ČSO II. – Ptačí svět 15/1: 9.
 1014. Pičman J., 1972: Současné znalosti o rozšíření čečetky obecné (Carduelis flammea L.) na Českomoravské vrchovině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 7: 105-110.
 1015. Pikula J., 1957: Avifauna rybníků Českomoravské vysočiny. – Ochrana přírody 12/6: 185-186.
 1016. Pikula J. et Beklová M., 1977a: Dokumentační výzkum obratlovců zájmového území jaderné elektrárny. Ptáci lesních biocenóz. – Vertebratologické zprávy 1977: 45-46.
 1017. Pikula J. et Beklová M., 1977b: Ecological distribution of forest avifauna in the region of constructed energetic system Dukovany - Dalešice. – Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum bohemoslovacae Brno 11/12: 1-52.
 1018. Pikula J. et Beklová M., 1987: Ecological Distribution of Phasianus colchicus in Czechoslovakia. – Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum bohemoslovacae Brno 21/2: 1-47.
 1019. Pišmistr F., 1927a: O cestách ptačích. – Stráž myslivosti 5: 266.
 1020. Pišmistr F., 1927b: Výr. – Stráž myslivosti 5: 180.
 1021. Pišmistr F., 1927c: Z kukaččiny domácnosti. – Stráž myslivosti 5: 335.
 1022. Pišmistr F., 1928: Tah husí. – Stráž myslivosti 6/5: 75.
 1023. Pišmistr F., 1929: Úlovky [Jeřáb popelavý (Megalornis grus)]. – Stráž myslivosti 7/23: 412.
 1024. Pišmistr F., 1930: Rorýsi. – Stráž myslivosti 8/17: 321.
 1025. Plachetka K., 1926: Za řiditelem V. Čapkem. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 9: 3-8.
 1026. Plachetka K., 1929: Ornithologická sekce přírodověd. klubu v Brně. – Stráž myslivosti 7/10: 184.
 1027. Plachetka K., 1930: B) Zprávy sekcí. VII. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 12: 148-149.
 1028. Plachetka K., 1931a: B) Zprávy sekcí. VII. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 13: 133-134.
 1029. Plachetka K., 1931b: Konipas bílý ardénský na Moravě. – Příroda 24/7: 241-242.
 1030. Plachetka K., 1932: B) Zprávy sekcí. VII. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 14: 214-215.
 1031. Plachetka K., 1933: B) Zprávy sekcí. VII. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 15: 162-163.
 1032. Plachetka K., 1934: Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v zemi Moravskoslezské v roce 1934. – Sborník zoologického oddělení Národního muzea Praha 1: 22-23.
 1033. Plachetka K., 1935: B) Zprávy sekcí. VI. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 17: 159-161.
 1034. Plachetka K., 1936: V. Čapek. – Československý ornitholog 3: 46.
 1035. Plachetka K., 1937: IV. Zprávy sekcí. Ornithologická sekce. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 19: 121-122.
 1036. Podivínský E. et Havlín J., 1969: Hnízdění břehouše černoocasého (Limosa limosa) v katastru obce Studenec. – Sborník Přírodovědeckého klubu v Třebíči 7: 33-34.
 1037. Pojer F., 2014: Letošní sčítání čápů černých. – Ochrana přírody 69/1: 21-24.
 1038. Poprach K., 2008: Sova pálená. – Tyto, Nenakonice: 1-400.
 1039. Poprach K., Kunstmüller I. et Veselý J., 2016: Moták lužní. – TYTO, Nenakonice: 1-295.
 1040. Prášek V., 1995: Příspěvek k avifauně Moravskobudějovicka. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 12: 191-197.
 1041. Prášek V., 1997: Strnad luční (Miliaria calandra) na jihozápadním Třebíčsku. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 9: 26-27.
 1042. Prášek V., 2007: Zoologická charakteristika Moravskobudějovicka a Jemnicka - Ptáci. – In: Geologické, botanické a zoologické zajímavosti Moravskobudějovicka a Jemnicka: 65-81.
 1043. Prášek V. et Dvořák M., 1993: Hnízdění krkavce velkého (Corvus corax L.) v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 11: 316-317.
 1044. Prášek V. et Valášek M., 2005: Počátky hnízdění holuba hřivnáče v urbánním prostředí Jihlavy a Brna. – Crex 25: 143-144.
 1045. Prchal J., 2008: Za Bohuslavem Hladíkem. – Polenský zpravodaj 2008/11: 12-14.
 1046. Příhoda J., 1994a: Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus Pall.) na lokalitě Milovy ve Žďárských vrších. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 2: 5-6.
 1047. Příhoda J., 1994b: Výskyt jeřábka lesního (Bonasa bonasia Brehm) v CHKO Žďárské vrchy. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 2: 7.
 1048. Příhoda J., 1996: Hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v CHKO Žďárské vrchy. – Ptáci kolem nás 1996/2: 24-25.
 1049. Příhoda J., 2000: Hnízdění lejska malého (Ficedula parva) v pralese Žákova hora v roce 1997. – Ptáci kolem nás 2000/2: 22.
 1050. Rambousek J., 1950: Význam divokých kachen pro rybniční hospodářství. – Stráž myslivosti 28/11: 151.
 1051. Rambousek J., 1951: Na honě v Brtnici. – Stráž myslivosti 29/1-2: 22.
 1052. Rejman B., 1980: Seznam hnízd čápa bílého (Ciconia ciconia) ve východočeském kraji v roce 1980. – Sborník Východočeské pobočky Československé ornitologické společnosti 2: 26-30.
 1053. Rejman B., 1984: Současný stav hnízdících čápů bílých (Ciconia ciconia) ve Východočeském kraji v roce 1983 po sčítání, které uskutečnila pracovní skupina pro výzkum, evidenci a ochranu čápů v ČSR. – Sborník Východočeské pobočky České společnosti ornitologické 6: 49-58.
 1054. Rejman B., 1986: Über die Internationale Bestandsaufnahmen des Weißstorchs in der Tschechoslowakei, besonders den vierten Zensus 1984. – Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg 43: 153-165.
 1055. Rejman B. [ed.], 1988: Ciconia ciconia 1988 v ČSR. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-8.
 1056. Rejman B. [ed.], 1989: Ciconia ciconia 1989 v ČR. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-8.
 1057. Rejman B. [ed.], 1990: Ciconia ciconia 1990 v ČR. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-8.
 1058. Rejman B. [ed.], 1991: Ciconia ciconia 1991 ČR. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-6.
 1059. Rejman B. [ed.], 1992: Ciconia ciconia 1992 ČR. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-7.
 1060. Rejman B. [ed.], 1993: Ciconia ciconia 1993 ČR. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-8.
 1061. Rejman B. [ed.], 1995: Ciconia ciconia 1994. Výsledky 5. mezinárodního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 1994. – Česká společnost ornitologická. Praha: 1-8.
 1062. Rejman B. [ed.], 1996: Ciconia ciconia 1995. Výsledky 15. celostátního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 1995. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-12.
 1063. Rejman B. [ed.], 1997: Ciconia ciconia 1996. Výsledky 16. celostátního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 1996. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-12.
 1064. Rejman B. [ed.], 1998: Ciconia ciconia 1997. Výsledky 17. celostátního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 1997. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-9.
 1065. Rejman B. [ed.], 1999a: Ciconia ciconia 1998. Výsledky 18. celostátního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 1998. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-12.
 1066. Rejman B. [ed.], 1999b: Ciconia ciconia 1999. Výsledky 19. celostátního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 1999. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-12.
 1067. Rejman B. [ed.], 2000: Ciconia ciconia 2000. Výsledky 20. celostátního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 2000. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-16.
 1068. Rejman B. [ed.], 2001: Ciconia ciconia 2001. Výsledky 21. celostátního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 2001. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-12.
 1069. Rejman B. [ed.], 2003: Ciconia ciconia 2002. Výsledky 22. celostátního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 2002. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-12.
 1070. Rejman B. [ed.], 2004: Ciconia ciconia 2003. Výsledky 23. celostátního sčítání hnízdících párů čápa bílého v České republice v roce 2003. – Česká společnost ornitologická, Praha: 1-12.
 1071. Rejman B. et Folk Č., 1991: Results of the fourth international White Stork census in the Czech Republic. – Folia Zoologica 40/2: 179-186.
 1072. Rejman B. et Hladík B., 1993: Čáp bílý (Ciconia ciconia L.) ve Východočeském kraji. – Acta Musei Reginaehradecensis. Series A: Scientiae Naturales 23: 5-27.
 1073. Rešl D. et Svobodová J., 2003a: Výsledky letního sčítání labutě velké (Cygnus olor) ve východních Čechách v roce 2001. – Panrus 13: 57-63.
 1074. Rešl D. et Svobodová J., 2003b: Výsledky zimního sčítání labutě velké (Cygnus olor) ve východních Čechách v letech 2001 a 2002. – Panrus 13: 65-72.
 1075. Roland et Drahokoupil F., 1940: Vzácný úlovek [jestřáb]. – Stráž myslivosti 18/15: 309.
 1076. Roskovec S., 1983: Pozorování poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na Českomoravské vysočině. – Sylvia 22: 72-74.
 1077. Rossi D., 2002: Zajímavé hnízdění puštíka obecného (Strix aluco). – Crex 19: 55-56.
 1078. Ruxová A., 1998a: Moták pochop (Circus aeruginosus) - další případ netypického umístění hnízda. – Zprávy České společnosti ornitologické 47: 23-24.
 1079. Ruxová A., 1998b: Postnatální vývoj mláďat motáka pochopa (Circus aeruginosus). – Sylvia 34/2: 125-131.
 1080. Ruxová A., 1999: Hnízdění motáka pilicha (Circus cyaneus) na Třebíčsku. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti oritologické 13: 35.
 1081. Růžek P., 2008: Zajímavá pozorování z Náměšťských rybníků a okolí, jihozápadní Morava. – Sluka 5: 81-88.
 1082. Růžička I., 1989: Bedřich Slavík * 2. 4. 1924 - † 4. 12. 1987. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 9: 232-234.
 1083. Růžička M., 2010: Hnízdní společenstva ptáků v sedmi lesních přírodních rezervacích na území CHKO Železné hory. – Panurus 19: 67-90.
 1084. Růžička T., 2010: Neobvyklé objevy z Náměšťských rybníků. – Ochrana přírody a krajiny v Kraji Vysočina - Zpravodaj 4/1: 11
 1085. Růžička T. et Mrlík V., 2016: Ptáci kroužkovaní na rybníku Maršovec v soustavě Náměšťských rybníků, okres Třebíč, v letech 2006-2016. – Crex 35: 8-26.
 1086. Rybář P. et Procházka F. [ed.], 1979: Chráněné druhy rostlin a živočichů Východočeského kraje. – Práce a studie - suppl. 1, Pardubice: 1-174.
 1087. Rymešová D., 2007: Složení potravy a hnízdní úspěšnost sýce rousného (Aegolius funereus) v CHKO Žďárské vrchy. – Buteo 15: 49-57.
 1088. Rymešová D., Králová T., Promerová M., Bryja J., Tomášek O., Svobodová J., Šmilauer P., Šálek M. et Albrecht T., 2017: Mate choice for major histocompatibility complex complementarity in a strictly monogamous bird, the grey partridge (Perdix perdix). – Frontiers in Zoology 14: 9.
 1089. Rzehak E., 1893: Gestörte Bruten. – Ornithologische Monatsschrift - Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt 18/11: 426-429.
 1090. Řehůřek J., 1923: Vzácný úlovek [Husa berneška (Branta bernicla)]. – Lovecký obzor 20: 167.
 1091. Řehůřek J., 1929: Z okolí Rovečného na Mor. – Stráž myslivosti 7/4: 67-68.
 1092. Řehůřek J., 1931: K záletu ořešníků. – Stráž myslivosti 9/2: 25.
 1093. Řehůřek J., 1932: Ornitologické drobnosti [Potáplice severní (Colymbus arcticus)]. – Stráž myslivosti 10/1: 8.
 1094. Řehůřek J., 1934: Okroužkovaní ptáci [Koňadra obecná (Parus major)]. – Stráž myslivosti 12/3: 49.
 1095. Řehůřek J., 1960: Hnízdění ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes L.) na Českomoravské vysočině. – Zprávy Československé ornithologické společnosti 5: 12-13.
 1096. Řehůřek J., 1973: [text s fotografií - zpráva o hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) mezi Prosetínem a Štěpánovem na Žďársku]. – Myslivost 1973/1: 16.
 1097. Sacher V., 1928a: Naše „reservace“. – Stráž myslivosti 6/3: 41-42.
 1098. Sacher V., 1928b: Úlovky. – Stráž myslivosti 6/3: 42.
 1099. Sander F., 1905: Vzácné úlovky [částečný albín koroptve polní, albín vlaštovky obecné]. – Lovecký obzor 9/1: 16.
 1100. Sekera J., 1938a: Oblasti koroptve v Československu. – Stráž myslivosti 16/16: 389-392.
 1101. Sekera J., 1938b: Oblasti tetřívků v Československu. – Stráž myslivosti 16/7: 174-177.
 1102. Sekera J., 1950: Oblasti výrů v Československu. – Stráž myslivosti 28/7: 89-90.
 1103. Sekera J., 1954: Rozšíření výrů v Československu. – Práce výzkumných ústavů lesnických v ČSR 7: 151-180.
 1104. Semrád B., 1940a: Okroužkovaný bažant. – Stráž myslivosti 18/8: 153.
 1105. Semrád B., 1940b: Zpráva o přezimování konipasa bílého (Motacilla alba) u Němec. Brodu. – Sylvia 5: 14.
 1106. Semrád B., 1961: Ornitologické zajímavosti z Dlouhé Vsi a Šachotína na Havlíčkobrodsku. – Zprávy MOS 1961/2: 14-16.
 1107. Semrád B., 1965a: Bažant a hraboši. – Myslivost 1965/3: 45.
 1108. Semrád B., 1965b: Některé zajímavosti a pozorování v zimě 1963-1964. – Zprávy MOS 1965/1: 9-10.
 1109. Semrád B., 1965c: Ptactvo nově založených rybníků v obci Termesivech u Havlíčkova Brodu. – Zprávy MOS 1965/3: 44-47.
 1110. Semrád B., 1966: Pátý český doklad buřňáčka malého (Hydrobates pelagicus [L]). – Zprávy MOS 1966/1: 1-2.
 1111. Semrád B., 1970: Hnízdění strakapúda malého (Dendrocopus minor) na Havlíčkobrodsku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 6: 140.
 1112. Semrád B., 1975a: Čečetka zimní (Carduelis flammea L.) v okolí Havlíčkova Brodu a její invaze v zimě 1972/73. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 17(33): 17-23.
 1113. Semrád B., 1975b: Hnízdění čečetky zimní tundrové (Carduelis flammea flammea L.) v zajetí. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 17(33): 91-92.
 1114. Semrád B., 1977: Zálety chaluh do jižních a jihovýchodních Čech v roce 1976. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 19(35): 92-93.
 1115. Semrád B. et Hladík B., 1970: Invaze ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) na podzim r. 1968 na Havlíčkobrodsku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 6: 121-124.
 1116. Schlarbaum R., 1922-23: Die Vögel des Waldes. – In: Canon H., 1921-23: Das Tierleben der Heimat. – Die Iglauer Sprachinsel 32, 33, 34, 35: 32: 125-128; 33: 129-131; 34: 134-135; 35: 139-140.
 1117. Schröpfer L., Hudec K. et Vačkař J., 2010: Invaze brkoslava severního (Bombycilla garrulus) na území České republiky v zimě 2008/09. – Sylvia 46: 23-40.
 1118. Sitko J., 1979: Seznam dermoplastických preparátů, kožek a prsních kostí ze sbírek MOS v Přerově. – Zprávy Moravského ornitologického sdružení 21(37): 9-35.
 1119. Skalla, 1935: Husy liščí na Moravě. – Stráž myslivosti 13/3: 72.
 1120. Skalla, 1936: Husa liščí (Tadorna tadorna [L.]). – Sylvia 1/3: 44.
 1121. Skříček T., 1997: Akce Cinclus 1996. – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické 9: 39-41.
 1122. Skříček T., 2000: S JMP ČSO do PP Svratecká hornatina. – Crex 16: 125.
 1123. Skříček T., 2001a: Akce Alcedo a Cinclus. – Crex 17: 112.
 1124. Skříček T., 2001b: Akce Vír 2001. – Crex 17: 111.
 1125. Skříček T., 2010: Hnízdní výskyt motáka lužního (Circus pygargus) na Třebíčsku v roce 2010. – Cinclus 20: 29-37.
 1126. Skříček T. et Rossi D., 2002: Sýc rousný (Aegolius funereus) ve Svratecké hornatině a na Tišnovsku. – Crex 19: 79-80.
 1127. Skříček T. et Rossi D., 2006: Hnízdní hustota skorce vodního (Cinclus cinclus) v povodí horního toku řeky Svratky. – Crex 26: 110-114.
 1128. Skřivan P., 2000: Katalog Dalbergovy ornitologické sbírky. – Muzeum Vysočiny, Jihlava: 1-132.
 1129. Slavík B., 1955: Rozšíření čápa bílého, Ciconia ciconia ciconia (L.), v Jihlavském kraji v r. 1954. – Ochrana přírody 10/3: 82-88.
 1130. Slavík B., 1956a: Neobvyklé hnízdění šoupálka dlouhoprstého. – Živa 4(42)/6: 237.
 1131. Slavík B., 1956b: Ochrana ptactva a jeho význam v biologickém boji proti škůdcům. – Přírodní vědy ve škole 6: 784-791.
 1132. Slavík B., 1957a: Nález orlovce říčního (Pandion haliaetus L.) se švédskou křídelní značkou. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 1: 184.
 1133. Slavík B., 1957b: Ornithologické poznámky z okolí Jihlavy v r. 1956. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 1: 186.
 1134. Slavík B., 1958a: Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) na Moravskobudějovicku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 179-181.
 1135. Slavík B., 1958b: Nález kajky mořské Somateria mollissima (L.) na Moravskobudějovicku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 204-205.
 1136. Slavík B., 1958c: Několik poznámek k výskytu výra velkého (Bubo bubo) na Českomoravské vysočině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 171-178.
 1137. Slavík B., 1958d: Rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia L.) v Jihlavském kraji v letech 1955-1958. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 155-170.
 1138. Slavík B., 1958e: Výskyt kormoránů v Jihlavském kraji v r. 1957. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 205-206.
 1139. Slavík B., 1959a: Nález kroužkovaného kormorána. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 3: 203-204.
 1140. Slavík B., 1959b: Současné rozšíření tetřeva hlušce (Tetrao urogallus L.) v Jihlavském kraji. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 3: 159-161.
 1141. Slavík B., 1961: Dalbergova ornithologická sbírka a její historie. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 5: 195-199.
 1142. Slavík B., 1967a: Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus L.) na Českomoravské vrchovině. – Živa 15(53)/2: 70-71.
 1143. Slavík B., 1967b: Tetřívek a tetřev na Českomoravské vysočině. – Myslivost 1967/3: 67.
 1144. Slavík B., 1970a: Dodatek k ptactvu střední části Českomoravské vysočiny. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 6: 117-120.
 1145. Slavík B., 1970b: Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus L.) v oblasti Jihlavských vrchů v letech 1966 a 1967. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 6: 129-132.
 1146. Slavík B., 1970c: Ornitologická pozorování v jižní části Českomoravské vysočiny. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 6: 138-139.
 1147. Slavík B., 1971: Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus L.) v oblasti Českomoravské vysočiny v roce 1970. – Živa 19(57)/6: 228.
 1148. Slavík B., 1972a: Albíni zvířat ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 7: 158.
 1149. Slavík B., 1972b: Havran polní (Corvus frugilegus) s abnormálním vzrůstem zobáku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 7: 158-159.
 1150. Slavík B., 1972c: Pozorování brkoslava severního - Bombycilla garrula (L.) na Českomoravské vysočině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 7: 157.
 1151. Slavík B., 1972d: Vzácný dravec pilich šedý hnízdí na Českomoravské vrchovině. – Ochrana přírody 27/3: 58-62.
 1152. Slavík B., 1974: Z průzkumu hnízdění sluky lesní v oblasti Českomoravské vrchoviny. – Ochrana přírody 29/2, příloha Ochranářský průzkum: