Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Skrytěnky Vysočiny

Seznam skrytěnek (Cryptophyceae) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cytota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Cryptophyceae – skrytěnky

    V) Cryptomonadales – skrytěnkovcotvaré

     VI) Cryptomonadaceae – skrytěnkovití

1. Cryptomonas curvata Ehrenberg 1832 = Cryptomonas rostrata – skrytěnka ohnutá

2. Cryptomonas ovata Ehrenberg 1838 – skrytěnka vejčitá

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není uveden z Kraje Vysočina žádný záznam. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.