Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Řasovky Vysočiny

Seznam řasovek (Oomycota) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Sar

    V) Stramenopiles – stramenopilové

     VI) Oomycota – řasovky

      VII) Albuginales – albugotvaré

       VIII) Albuginaceae – albugovité

1. Albugo candida (Pers.) Roussel 1806 – albugo bělostné

 

     VI) Oomycota – řasovky

      VII) Saprolegniales – saprolegniotvaré

       VIII) Saprolegniaceae – saprolegniovité

2. Aphanomyces astaci Schikora 1906 – afanomyces račí (račí mor)

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.