Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rzivenky Vysočiny

Seznam rzivenek (Synurales) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Sar

    V) Stramenopiles – stramenopilové

     VI) Ochrophyta – hnědé řasy

      VII) Synurophyceae – rzivenkovci

       VIII) Synurales – rzivenky

        IX) Mallomonadaceae – komonádkovité

Mallomonas acaroides Perty, 1852 – komonádka roztočovitá

Mallomonas akrokomos Ruttner, 1913 – komonádka

Mallomonas alata Asmund, Cronberg & Dürrschmidt, 1982 – komonádka křídlatá

Mallomonas annulata (D.E.Bradley) K.Harris, 1967 – komonádka kroužkatá

Mallomonas areolata Nygaard, 1950 – komonádka dvůrkatá

Mallomonas calceolus D.E.Bradley, 1964 – komonádka pantoflíček

Mallomonas caudata Iwanoff [Ivanov], 1899 – komonádka chvostnatá

Mallomonas cf. allorgei (Deflandre) Conrad, 1933 – komonádka Allorgeova

Mallomonas costata Dürrschmidt, 1984 – komonádka žebrovitá

Mallomonas crassisquama (Asmund) Fott, 1962 – komonádka šupinatá

Mallomonas cratis K.Harris & D.E.Bradley, 1960 – komonádka pletená

Mallomonas elongata Reverdin, 1919 – komonádka prodloužená

Mallomonas eoa E.Takahashi, 1969 – komonádka jitřní

Mallomonas flora K.Harris & D.E.Bradley, 1960 – komonádka květní

Mallomonas heterospina J.W.G.Lund, 1942 – komonádka různoostná

Mallomonas intermedia Kisselev, 1931 – komonádka prostřední

Mallomonas mangofera K.Harris & D.E.Bradley, 1960 – komonádka

Mallomonas mangofera var. foveata (Dürrschmidt) Kristiansen, 2007 – komonádka

Mallomonas munda (Asmund, Cronberg & Dürrschmidt) Nemková, 2013 = Mallomonas pumilio var. munda Asmund, Cronberg & Dürrschmidt, 1982 – komonádka čistá

Mallomonas oviformis Nygaard, 1950 – komonádka vejčitá

Mallomonas papillosa K.Harris & D.E.Bradley, 1960 – komonádka bradavčitá

Mallomonas pillula K.Harris, 1967 – komonádka pilulková

Mallomonas pillula f. valdiviana Dürrschmidt, 1982 – komonádka pilulková valdivianská

Mallomonas prora – komonádka příďová

Mallomonas pumilio K.Harris & D.E.Bradley, 1957 – komonádka zakrslá

Mallomonas pumilio K.Harris & D.E.Bradley, 1957 var. pumilio – komonádka zakrslá pravá

Mallomonas punctifera Korshikov, 1941 – komonádka tečkovaná

Mallomonas retifera Dürrschmidt, 1982 – komonádka síťkovaná

Mallomonas schwemmlei Glenk, 1956 – komonádka Schwemmleova

Mallomonas striata Asmund, 1959 – komonádka proužkovaná

Mallomonas striata Asmund, 1959 var. striata – komonádka proužkovaná pravá

Mallomonas tonsurata Teiling, 1912 – komonádka ostříhaná

Mallomonas transsylvanica L.S.Péterfi & Momeu, 1976 – komonádka sedmhradská

Mallomonas trummensis Cronberg, 1975 – komonádka trummenská

Synura conopea Kynclova & Skaloud, 2012 – rzivenka kuželovitá

Synura echinulata Korshikov, 1929 – rzivenka ježčí

Synura petersenii Korshikov, 1929 – rzivenka Petersenova

Synura sphagnicola (Korshikov) Korshikov, 1929 – rzivenka rašelinná

Synura spinosa Korshikov, 1929 – rzivenka trnitá

Synura uvella Ehrenberg, 1834 – rzivenka dešťová

 

       VIII) Synurales – rzivenky

        IX) Synuraceae – rzivenkovité

Chrysosphaerella brevispina Korshikov, 1941 – rzivenka

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není z Kraje Vysočina uveden žádný záznam. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.