Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nálevníci Vysočiny

Seznam nálevníků (Ciliophora) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Sar

    V) Alveolata – sklípkovci

     VI) Ciliophora – nálevníci

      VII) Intramacronucleata

       VIII) Oligohymenophorea – chudoblanní

        IX) Hymenostomatida

         X) Tetrahymenina – vejcovky

          XI) Glaucomidae

1. Glaucoma scintillans (Ehrenberg,1830) – vejcovka obecná

 

         X) Tetrahymenina – vejcovky

          XI) Tetrahymenidae – vejcovkovité

2. Tetrahymena pyriformis komplex – vejcovka hruškovitá

 

         X) Tetrahymenina – vejcovky

          XI) Turaniellidae – bobovkovité

3. Colpidium colpoda (Losana) Stein,1860 – bobovka velká

 

       VIII) Oligohymenophorea – chudoblanní

        IX) Peniculida – trepky

         X) Parameciidae – trepkovití

4. Paramecium putrinum (Claparede et Lachmann, 1859) – trepka zaoblená

 

       VIII) Oligohymenophorea chudoblanní

        IX) Peritrichia

         X) Sessilida

          XI) Epistylidae – plísenkovití

5. Campanella umbellaria (Linnaeus, 1758) Goldfuss, 1820 – paplísenka obrovská

 

         X) Sessilida

          XI) Vorticellidae – vířenkovití

6. Vorticella campanula (Ehrenberg,1831) – vířenka zvonkovitá

7. Vorticella convallaria komplex - vířenka

8. Vorticella picta (Ehrenberg, 1831) Ehrenberg, 1838 – vířenka růžencová

 

      VII) Intramacronucleata

       VIII) Phyllopharyngea

        IX) Phyllopharyngia

         X) Chlamydodontida

          XI) Chilodonellidae

9. Phascolodon vorticella (Stein,1859) – plášťovka říční

 

       VIII) Phyllopharyngea

        IX) Suctoria – rournatky

         X) Endogenida

          XI) Acinetidae rournatkovití (= acinetkovití)

10. Acineta tuberosa (Pallas, 1766) Ehrenberg, 1833 – rournatka (= acinetka)

 

      VII) Intramacronucleata

       VIII) Prostomatea

        IX) Prorodontida – oválovky

         X) Colepidae – pancíříkovití

11. Coleps hirtus (O.F.Müller) Nitzsch – pancířík soudečkový

 

      VII) Intramacronucleata

       VIII) Spirotrichea

        IX) Choreotrichia

         X) Tintinnida

          XI) Codonellidae – urničkovití

12. Codonella cratera (Leidy, 1877) Imhof, 1885 – urnička obecná

 

       VIII) Spirotrichea

        IX) Stichotrichia

         X) Sporadotrichida

          XI) Oxytrichidae – paslávinkovití

13. sp. – paslávinka

 

     VI) Ciliophora – nálevníci

      VII) Postciliodesmatophora

       VIII) Heterotrichea – různobrvci

        IX) Heterotrichida různobrví

         X) Spirostomidae – plazivenkovití

14. Spirostomum teres (Claparede et Lachmann, 1858) – plazivenka krátká

 

        IX) Heterotrichida různobrví

         X) Stentoridae – mrskavkovití

15. Stentor coeruleus (Pallas, 1766) Ehrenberg, 1831 – mrskavka modrá

16. Stentor mülleri (Ehrenberg, 1831) – mrskavka Müllerova

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není z Kraje Vysočina uveden žádný záznam. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.