Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rizárie Vysočiny

Seznam rizárií (Rhizaria) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cytota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Sar

    V) Rhizaria – rizárie

     VI) Endomyxa

      VII) Gromiida

       VIII) Pseudodifflugiidae

1. Pseudodifflugia fulva (Archer, 1869)

2. Pseudodifflugia senartensis (Couteaux, 1972)

 

    V) Rhizaria – rizárie

     VI) Endomyxa

      VII) Phytomyxea – plasmodiofory

       VIII) Plasmodiophorida

        IX) Plasmodiophoridae – nádorovkovité

3. Polymyxa graminis Ledingham 1939 – nádorka

 • Polymyxa graminis f. temperata
 • Polymyxa graminis f. tepida

 

    V) Rhizaria – rizárie

     VI) Cercozoa

      VII) Imbricatea

       VIII) Silicofilosea

        IX) Euglyphida

         X) Cyphoderiidae

4. Cyphoderia ampulla (Ehrenberg, 1840)

 

         X) Euglyphidae křeménkovití

5. Euglypha acanthophora (Ehrenberg, 1841) – křeménka

6. Euglypha laevis (Perty, 1849) – křeménka

7. Pareuglypha reticulata (Penard, 1902) – křeménka

8. Tracheleuglypha dentata (Penard, 1890) – křeménka

 

         X) Paulinellidae

9. Paulinella chromatophora Lauterborn 1895

 

         X) Trinematidae

10. Trinema lineare (Penard, 1890)

 

      VII) Imbricatea

       VIII) Spongomonadida

        IX) Spongomonadidae

11. Rhipidodendron splendidum Stein 1878

 

    V) Rhizaria – rizárie

     VI) Retaria

      VII) Foraminifera – dírkonošci

 1. Alabamina sp. [vyhynulý, fosilie]
 2. Ammonia beccarii (Linne) [vyhynulý, fosilie]
 3. Amphicoryna badenensis (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 4. Amphistegina bohdanowiczi Bieda [vyhynulý, fosilie]
 5. Angulogerina angulosa (Williamson) [vyhynulý, fosilie]
 6. Asterigerinata planorbis (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 7. Baggina sp. [vyhynulý, fosilie]
 8. Bolivina antiqua d’Orbigny [vyhynulý, fosilie]
 9. Bolivina dilatata dilatata Reuss [vyhynulý, fosilie]
 10. Bolivina hebes Macfadyen [vyhynulý, fosilie]
 11. Bolivina plicatella Cushman [vyhynulý, fosilie]
 12. Bolivina pokornyi Cicha & Zapletalova [vyhynulý, fosilie]
 13. Bolivina scalprata retiformis Cushman [vyhynulý, fosilie]
 14. Bolivina viennensis Marks [vyhynulý, fosilie]
 15. Bulimina buchiana d’Orbigny [vyhynulý, fosilie]
 16. Bulimina elongata d’Orbigny [vyhynulý, fosilie]
 17. Bulimina striata d’Orbigny [vyhynulý, fosilie]
 18. Bulimina subulata Cushman & Parker [vyhynulý, fosilie]
 19. Cancris auriculus (Fichtel & Moll) [vyhynulý, fosilie]
 20. Cassidulina laevigata d’Orbigny [vyhynulý, fosilie]
 21. Cibicidoides ungerianus (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 22. Cibicidoides sp. [vyhynulý, fosilie]
 23. Elphidium fichtellianum (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 24. Elphidium flexuosum (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 25. Elphidium macellum Fichtel & Moll [vyhynulý, fosilie]
 26. Elphidium rugosum (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 27. Elphidium sp. [vyhynulý, fosilie]
 28. Eponides repandus (Fichtel & Moll) [vyhynulý, fosilie]
 29. Fursenkoina acuta (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 30. Globigerina bulloides d’Orbigny [vyhynulý, fosilie]
 31. Globigerina lentiana Rögl [vyhynulý, fosilie]
 32. Globigerina ottnangiensis Rögl [vyhynulý, fosilie]
 33. Globigerina praebulloides Blow [vyhynulý, fosilie]
 34. Globigerinella regularis (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 35. Globigerinoides bisphericus Todd [vyhynulý, fosilie]
 36. Globigerinoides quadrilobatus (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 37. Globigerinoides trilobus (Reuss) [vyhynulý, fosilie]
 38. Globocassidulina oblonga (Reuss) [vyhynulý, fosilie]
 39. Globorotalia bykovae (Aisenstat) [vyhynulý, fosilie]
 40. Hansenisca soldanii (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 41. Hanzawaia boueana (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 42. Heterolepa dutemplei (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 43. Karreriella chilostoma (Reuss) [vyhynulý, fosilie]
 44. Lagena hexagona (Williamson, 1848) [vyhynulý, fosilie]
 45. Lagena striata (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 46. Lapugyina schmidi Popescu [vyhynulý, fosilie]
 47. Lenticulina sp. [vyhynulý, fosilie]
 48. Lobatula lobatula (Walker & Jacob) [vyhynulý, fosilie]
 49. Marginulina hirsuta d’Orbigny [vyhynulý, fosilie]
 50. Melonis pompiloides (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 51. Nonion commune (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 52. Nonion sp. [vyhynulý, fosilie]
 53. Nummoloculina contraria (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 54. Orbulina suturalis Bronnimann [vyhynulý, fosilie]
 55. Paragloborotalia mayeri (Cushman & Ellisor) [vyhynulý, fosilie]
 56. Pararotalia aculeata (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 57. Planostegina costata (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 58. Plectofrondicularia digitalis (Neugeboren) [vyhynulý, fosilie]
 59. Porosolenia sp. [vyhynulý, fosilie]
 60. Porosononion granosum (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 61. Pullenia bulloides (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 62. Quinqueloculina hauerina (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 63. Reussella spinulosa (Reuss) [vyhynulý, fosilie]
 64. Rosalina sp. (cf. semiporata) [vyhynulý, fosilie]
 65. Siphonina reticulata (Czjzek) [vyhynulý, fosilie]
 66. Siphonodosaria verneuili (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 67. Spirorutilus carinatus (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 68. Stilostomella adolphina (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 69. Stilostomella elegans (d’Orbigny) [vyhynulý, fosilie]
 70. Textularia gramen d’Orbigny [vyhynulý, fosilie]
 71. Trifarina bradyi Cushman [vyhynulý, fosilie]
 72. Turborotalita quinqueloba (Natland) [vyhynulý, fosilie]
 73. Uvigerina aculeata d’Orbigny [vyhynulý, fosilie]
 74. Uvigerina acuminata Hosius [vyhynulý, fosilie]
 75. Uvigerina macrocarinata [vyhynulý, fosilie]
 76. Uvigerina pygmoides Papp & Turnovsky [vyhynulý, fosilie]

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není z Kraje Vysočina uveden žádný záznam. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.