Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rizárie Vysočiny

Seznam rizárií (Rhizaria) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Harosa (Sar) – harosy

     VI) Rhizaria – rizárie

      VII) Cercozoa

       VIII) Endomyxa

        IX) Phytomyxea – plasmodiofory

         X) Plasmodiophorida

          XI) Plasmodiophoridae – nádorovkovité

  • Polymyxa graminis Ledingham 1939
    • Polymyxa graminis f. temperata
    • Polymyxa graminis f. tepida

 

     VI) Rhizaria – rizárie

      VII) Cercozoa

       VIII) Filosa

        IX) Monadofilosa

         X) Imbricatea

          XI) Euglyphida

           XII) Paulinellidae

  • Paulinella chromatophora Lauterborn 1895

 

     VI) Rhizaria – rizárie

      VII) Cercozoa

       VIII) Filosa

        IX) Reticulofilosa

         X) Spongomonadea

          XI) Spongomonadida

           XII) Spongomonadidae

  • Rhipidodendron splendidum Stein 1878

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není z Kraje Vysočina uveden žádný záznam. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.