Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zlativky Vysočiny

Seznam zlativek (Chrysophyceae) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Sar

    V) Stramenopiles – stramenopilové

     VI) Ochrophyta – hnědé řasy

      VII) Chrysophyceae (= Chrysomonadea) – zlativky

       VIII) Chromulinales

        IX) Chromulinaceae

1. Uroglena cf. volvox Ehrenberg, 1834 – zlativka

 

       VIII) Chromulinales

        IX) Dinobryaceae – chrysomonádovité

2. Codonodendron ocellatum Pascher, 1942 – chrysomonáda

3. Dinobryon bavaricum Imhof, 1890 – chrysomonáda bavorská

4. Dinobryon divergens Imhof, 1887 – chrysomonáda odlišná

5. Dinobryon mucicolum (Bolochonzew) Bourrelly – chrysomonáda slizovitá

6. Dinobryon sertularia Ehrenberg, 1838 – chrysomonáda ukotvená

7. Epipyxis cf. utriculus – chrysomonáda

8. Kephyrion sp. – chrysomonáda

 

       VIII) Chromulinales

        IX) Paraphysomonadaceae

9. Lepidochromonas butcheri (Pennick & K.J.Clarke) Kapustin & Guiry, 2019 = Paraphysomonas butcheri Pennick & Clarke, 1972 – zlativka

10. Paraphysomonas bourrellyi (Takahashi) Preisig & D.J.Hibberd, 1982 = Spiniferomonas bourrellyi Takahashi, 1973 – zlativka

11. Paraphysomonas imperforata I.A.N.Lucas, 1967 – zlativka

12. Paraphysomonas vestita (A.C.Stokes) De Saedeleer, 1930 – zlativka

13. Spiniferomonas trioralis E.Takahashi – zlativka

 

      VII) Chrysophyceae (= Chrysomonadea) – zlativky

       VIII) Hibberdiales

        IX) Stylococcaceae

14. Lagynion sp. – zlativka

 

      VII) Chrysophyceae (= Chrysomonadea) – zlativky

       VIII) Hydrurales

        IX) Hydruraceae

15. Hydrurus foetidus (Villars) Trevisan, 1848 – zlativka

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není z Kraje Vysočina uveden žádný záznam. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.