Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pilosella cymosa (L.) F. W. Schultz et Sch. Bip. - chlupáček chocholičnatý pravý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Nerozlišovány poddruhy v rámci druhu.

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Chlupáček chocholičnatý se vyskytuje souvisle v Evropě, vyjma z., jz. a části, a vyznívá disjunktivně na Ural a do oblasti Anatolie. V České republice je vázaný na teplejší oblasti s geomorfologicky výrazně modelovaným územím s přítomností tvrdých hornin. Doprovází skalní stepi, skalnaté suché stráně, světlé teplomilné doubravy a bory na suchých hlinitých až jílovitých půdách slabě kyselé až zásadité reakce. Roste v západních, severozápadních a středních Čechách. Údolím Vltavy proniká hluboko do jižních Čech. Na Moravě je chlupáček chocholičnatý typický pro oblast praebohemika, kde údolími Jihlavy, Oslavy, Rokytné a přítoků Rouchovanky proniká na Vysočinu. Větší množství lokalit je soustředěno v údolí Jihlavy mezi Kramolínem a Lhánicemi. Historicky se druh vyskytoval až u Dobré Vody nedaleko Třebíče (Uličný 1896 ZMT). V údolích ostatních řek na jihovýchodním Třebíčsku jsou známé jen jednotlivé lokality, může to ale být způsobeno i náročnější determinací tohoto taxonu a s tím souvisejícím přehlížením. Podobně jako v případě dalších světlomilných druhů skalních stepí, suchých trávníků a lesostepních formací, jsou populace chlupáčku chocholičnatého ohrožené zarůstáním dřevinami. Také necitlivé lesnické zásahy mohou populace negativně ovlivnit. Přesto jsou však dosud jeho populace v okolí Mohelna a Lhánic celkem bohaté.
Mapa výskytu - chlupáček chocholičnatý pravý - Pilosella cymosa

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pilosella cymosa (L.) F. W. Schultz et Sch. Bip. - chlupáček chocholičnatý pravý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.