Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dendrodrilus subrubicundus Eisen, 1874 - žížala v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Tato žížala byla dříve klasifikována jako poddruh D. rubidus.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • epigeický druh
 • euryekní druh
 • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

 • Žije v opadové vrstvě půdy, často též subkortikolně pod kůrou pařezů či padlých kmenů.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala - Dendrodrilus subrubicundus

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Dendrodrilus subrubicundus Eisen, 1874 - žížala v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.