Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dendrobaena cognetii Michaelsen, 1903 - žížala v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Třída: Clitellata - Opaskovci
  • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly
  • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Tato žížala byla až dlouho považována za synonymum D. pygmaea. V současnosti je však na základě morfologických odlišností uznána jako platný druh.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Ekologie tohoto druhu je málo známá, obývá především břehy toků či vlhká místa v zachovalých listnatých lesích.
  • Rozšíření: atlantsko-mediteránní
Mapa výskytu - žížala - Dendrobaena cognetii

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Dendrobaena cognetii Michaelsen, 1903 - žížala v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.