Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zlativky Vysočiny

Seznam zlativek (Chrysophyceae) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Harosa (Sar) – harosy

     VI) Stramenopila

      VII) Gyrista

       VIII) Ochrophyta – hnědé řasy

        IX) Chrysista – zlativkovci

         X) Chrysophyceae – zlativky

 1. Bicosoeca petiolata (Stein) Pringsheim 1946
 2. Codonodendron ocellatum Pascher 1942
 3. Dinobryon bavaricum Imhof 1890
 4. Dinobryon divergens Imhof 1887
 5. Dinobryon mucicolum (Bolochonzew) Bourrelly
 6. Dinobryon sertularia Ehrenberg 1838
 7. Epipyxis cf. utriculus
 8. Hydrurus foetidus (Villars) Trevisan 1848
 9. Kephyrion sp.
 10. Lagynion sp.
 11. Mallomonas acaroides Perty 1852
 12. Mallomonas cf. allorgei
 13. Mallomonas intermedia Kisselev 1931
 14. Mallomonas tonsurata Teiling 1912
 15. Synura echinulata Korshikov 1929
 16. Synura petersenii Korshikov 1929
 17. Synura uvella Ehrenberg 1929
 18. Uroglena cf. volvox

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.