Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Různobrvky Vysočiny

Seznam různobrvek (Xanthophyceae) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Harosa (Sar) – harosy

     VI) Stramenopila

      VII) Gyrista

       VIII) Ochrophyta – hnědé řasy

        IX) Chrysista – zlativkovci

         X) Xanthophyceae – různobrvky

  1. Bumilleria spirotaenia Pascher 1932
  2. Centritractus belenophorus (Schmidle) Lemmermann 1900
  3. Ducellieria chodatii (Ducellier) Teiling 1957
  4. Heterothrix quadrata (Pascher) Pascher 1939
  5. Ophiocytium capitatum Wolle 1887
  6. Tribonema intermixtum Pascher 1939
  7. Tribonema viride Pascher 1925
  8. Vaucheria sp. – posypanka

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.