Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Různobrvky Vysočiny

Seznam různobrvek (Xanthophyceae) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Harosa (Sar) – harosy

     VI) Stramenopila

      VII) Gyrista

       VIII) Ochrophyta – hnědé řasy

        IX) Chrysista – zlativkovci

         X) Xanthophyceae – různobrvky

  1. Bumilleria spirotaenia Pascher 1932
  2. Centritractus belenophorus (Schmidle) Lemmermann 1900
  3. Ducellieria chodatii (Ducellier) Teiling 1957
  4. Heterothrix quadrata (Pascher) Pascher 1939
  5. Ophiocytium capitatum Wolle 1887
  6. Tribonema intermixtum Pascher 1939
  7. Tribonema viride Pascher 1925
  8. Vaucheria sp. – posypanka

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není z Kraje Vysočina uveden žádný záznam. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.